Oulun opettajakorkeakoulu täyttää 70 vuotta – merkkipäivää juhlistetaan Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston luentosalissa on koulutettu vuosikymmenten aikana lukuisia opiskelijoita opettajiksi. Kuva: Mikko Törmänen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun opettajakorkeakoulun perustamisesta tulee tänä syksynä kuluneeksi 70 vuotta. Nykyisellä kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalla on ollut alusta alkaen keskeinen asema erityisesti Pohjois-Suomen opettajankouluttajana. 70-vuotisjuhlaa vietetään 15. marraskuuta Oulun yliopiston Saalastinsalissa, jossa pääpuhujana on Tytti Isohookana-Asunmaa.

Oulun väliaikainen opettajankoulutuslaitos aloitti toimintansa 1. syyskuuta 1953 eli viisi vuotta ennen Oulun yliopiston perustamista vuonna 1958.

Vuosikymmenten aikana opettajakorkeakoulu on monipuolistuneen tutkinto-ohjelmatarjonnan myötä laajentunut monitieteiseksi ja kansainväliseksi toimintaympäristöksi. Nykyinen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta antaa koulutusta erilaisiin asiantuntijatehtäviin ja sen oppimista koskeva tutkimus on kansainvälisesti arvostettua.

Tiedekunta kouluttaa kasvatusalan ammattilaisia kymmenessä tutkinto-ohjelmassa ja kahdessa maisteriohjelmassa. Koulutusohjelmista valmistuu kasvatusalan asiantuntijoita, jotka sijoittuvat luokanopettajiksi, varhaiskasvatuksen opettajiksi, aineenopettajiksi, suunnittelijoiksi, tutkijoiksi ja muihin asiantuntijatehtäviin.

Tunnettuja valmistujia

Oulun opettajakorkeakoulusta on valmistunut useita tunnettuja ja alallaan tunnustettuja henkilöitä. Tunnetuin heistä on Nobel-palkittu rauhanvälittäjä, lokakuussa edesmennyt presidentti Martti Ahtisaari, joka valmistui opettajaksi 1959.

Nykyisen kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimus kattaa kasvatusalan kentän monipuolisesti. Tiedekunnassa tutkitaan oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä, teknologian, kuten tekoälyn hyödyntämistä oppimisessa, opettajuuteen, opettajankoulutukseen ja lapsuuteen liittyviä ilmiöitä sekä alan teoreettisia ja filosofisia perusteita, arvoja ja yhteiskunnallisia yhteyksiä.

Psykologian tutkimuksessa keskitytään terveyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin psyykkisiin tekijöihin, kuten persoonallisuuden ja varhaisen kehityksen tutkimukseen.

70-vuotisjuhlaa vietetään Oulun yliopiston Saalastinsalissa 15. marraskuuta klo 14–16. Pääpuhujana juhlassa on VTT, yliopistonlehtori emeritus Tytti Isohookana-Asunmaa, joka on toiminut Oulun yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen historian ja yhteiskuntatieteiden lehtorina.

Juhlassa esiintyy muun muassa tiedekunnasta valmistuneita muusikoita ja käydään läpi tiedekunnan historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.