Oulun kaupunki keräsi opiskelijoilta näkemyksiä paremman kaupungin kehittämiseen – antaa eväät jatkokehittelyyn

Erityisesti toisen asteen opiskelijat kaipaavat Ouluun lisää mielenkiintoisia opiskelijatapahtumia. Oulun tapahtumatarjonnan koettiin kuitenkin kehittyneen viime vuosina, osin tulevan kulttuuripääkaupunkivuoden takia. Kuvituskuva: Ouka

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Satu Fränti

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskuntayhtymä OSAO käynnistivät marraskuussa yhteistyössä Opiskelijakaupunki Oulu -projektin, jonka avulla haluttiin selvittää, mitä Oulussa tulisi tehdä toisin, jotta kaupunki olisi houkuttelevampi opiskelijoille ja valmistuneille. Toisen ja korkea-asteen opiskelijoille suunnatun kyselyn sekä työpajojen anti on nyt koossa.

Verkkokyselyyn saatiin 2912 vastausta. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden ajatuksia ja havaintoja opiskelijaelämän keskeisistä osa-alueista Oulussa, kuten työ- ja harjoittelumahdollisuuksista, asumisesta, harrastamisesta ja tapahtumista. Kyselyn lisäksi järjestettiin kolme työpajaa: suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, kansainvälisille korkeakouluopiskelijoille ja OSAOn opiskelijoille.

”On hieno tilanne aloittaa varsinainen työ Oulun kehittämiseksi opiskelijakaupunkina, sillä nyt meillä on tutkittua tietoa siitä, mihin suuntaan opiskelijakaupunkia tulisi viedä”, markkinointipäällikkö Riina Aikio Oulun kaupungilta kuvailee.

Opiskelijat ovat todella kiinnostuneita Oulun yleisestä kehityksestä ja toivovat Oulun edelleen kehittyvän. Monet mainitsevat suurina kehityskohteina juna- ja linja-autoaseman kehittämisen sekä yleisesti keskustan ilmeen parantamisen.

Tiloja keskustaan ja kampuksille

Asuminen ja turvallisuus ovat opiskelijoiden mielestä Oulussa hyvällä tolalla: lähes kaikki opiskelijat (93 %) ovat tyytyväisiä omaan asuntoonsa ja kokevat Oulun turvalliseksi (93 %). Opiskelijoiden kuvaillessa Oulua, “turvallinen” oli suosituin adjektiivi ennen viihtyisää ja yhteisöllistä.

Opiskelijat ovat melko tyytyväisiä opiskelutiloihinsa, mutta kaipaavat lisää rauhallisia, saavutettavia ja viihtyisiä itseopiskelutiloja keskustaan ja kampuksille. Nykyinen Pekurin väistökirjasto on liian pieni opiskelijoiden tarpeisiin ja laskee opiskelijoiden kokemusta Oulusta opiskelukaupunkina.

Opiskelijat toivovat itseopiskelutiloja, koska entistä useampi haluaa asua lähellä keskustaa, oppilaitoksen sijainnista riippumatta ja opiskelijat asuvat erittäin pienissä asunnoissa. Itsenäinen opiskelu on lisääntynyt etäopetuksen lisääntymisen myötä. Opiskelijoilla ei ole tarvetta lähteä kampukselle päivittäin, jolloin kaupungin kirjastot ovat luontevia paikkoja opiskella.

Opiskelijat liikkuvat Oulussa pääasiallisesti bussilla, pyörällä ja omalla autolla. Yli puolet toisen asteen opiskelijoista käyttää pääasiallisena kulkuvälineenä bussia.

Lisää tapahtumia opiskelijoille

Kyselyn mukaan yli neljäsosalla opiskelijoista on haasteita löytää itselleen mieluisa yhteisö Oulusta. Opiskelijat kaipaavat lisää kerho- ja harrastetiloja, joissa voivat omaehtoisesti viettää aikaa. Erityisesti toisen asteen opiskelijat kaipaavat Ouluun lisää mielenkiintoisia opiskelijatapahtumia. Oulun tapahtumatarjonnan koettiin kuitenkin kehittyneen viime vuosina, osin tulevan kulttuuripääkaupunkivuoden takia.

Kansainvälisistä opiskelijoista 97 prosenttia haluaisi olla enemmän tekemisissä suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille ei tällä hetkellä ole tarpeeksi luonnollisia kohtaamispaikkoja, vaikka molemmat ryhmät haluaisivat olla enemmän vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Lähes puolet haluaa jäädä Ouluun

Lähes puolet opiskelijoista (43 %) haluaa jäädä Ouluun valmistumisensa jälkeen. Vastaajista 18 prosenttia ei haluaisi jäädä Oulun seudulle valmistumisen jälkeen ja 39 prosenttia ei osaa sanoa.

Lukiolaisista kolmasosa haluaisi jäädä Ouluun valmistumisensa jälkeen, ja he näkevät Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun varteenotettavina vaihtoehtoina. Kaikkein todennäköisimmin Ouluun uskovat jäävänsä OSAO:n ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat.

Kansainvälisten opiskelijoiden mielestä Oulusta tai lähialueilta on erittäin vaikea löytää oman alan työpaikkaa. ETA-alueen ulkopuolelta tulevista opiskelijoista 80 prosenttia pitää työpaikan löytymistä vaikeana. Suomalaiset opiskelijat sen sijaan uskovat löytävänsä melko hyvin työpaikan Oulun seudulta. Erittäin helppona tai melko helppona oman alan työpaikan löytämistä pitää 72 prosenttia vastaajista.

Opiskelijoista 31 prosenttia suosittelisi vahvasti Oulua opiskelijakaupunkina. Keskiarvo on 7,7 asteikolla 0-10. Opiskelijoista suurin osa pitää Oulua melko hyvänä opiskelijakaupunkina, jossa on kuitenkin opiskelijoiden mielestä monia kehityskohteita.

Seuraavaksi määritellään toimenpiteet

Projektin tulokset on koottu yhteen toimenpidesuunnitelmaan, jota käydään läpi kaupungin, korkeakoulujen, oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Jotta Oulu kehittyy opiskelijakaupunkina, työhön tarvitaan kaupungin lisäksi itse opiskelijat, oppilaitokset sekä laaja joukko kaupunkikehittäjiä.

”Viemme kyselyn tulokset tiedoksi kaupungin eri toimialoille ja kaikille niille tahoille, jotka voivat olla vaikuttamassa opiskelijakaupunki Oulun kehittymiseen. Seuraava vaihe on määritellä käytännön toimenpide-ehdotukset, joilla teemme yhdessä Oulusta paremman opiskelijakaupungin”, Riina Aikio kertoo.