Oulun ammattikorkeakoulu laittaa tradenomikoulutuksen hynttyyt yhteen Jyväskylän ja Savonian ammattikorkeakoulujen kanssa

Tradenomi on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Heitä työskentelee kaupan alalla, rahoitus- ja vakuutusalalla, ICT-alalla, teknologiateollisuudessa, tilitoimistoissa sekä kunnissa ja valtiolla. Kuva: Savonia/Ursula Arsiola

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu panostavat tradenomikoulutukseen yhteisesti toteutetulla tutkinto-ohjelmalla. Kolmen ammattikorkeakoulun liiketalouden alan verkkototeutukset toteutetaan yhteistyössä syksystä 2025 alkaen. Kysymyksessä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja merkittävä yhteistoteutuksen muoto.

Yhteistyön myötä opintojen valinnaisuus laajenee ja opiskelijoille tulee tarjolle useampi, noin kolmesta neljään suuntautumisvaihtoehtoa.

”Kolmen merkittävän alueellisen korkeakoulun työelämäverkostojen hyödyntäminen mahdollistaa tutkintokoulutusta, jatkuvaa oppimista sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa hyödyttävien uusien toimintamallien kehittämisen”, kertoo Savonian rehtori Mervi Vidgrén.

Valttina valinnaisuuden lisääntyminen

Yhteistyön tavoitteena on parantaa tradenomikoulutuksen kilpailukykyä ja näkyvyyttä, edistää opiskelijoiden työelämäyhteyksiä kolmen eri maakunnan alueella sekä parantaa korkeakoulujen valmiuksia kansallisen digitaalisen palvelualustan eli Digivision kehittämistyössä. Yhteistyön myötä koulutussuunnittelusta tulee joustavampaa ja opiskelijat saavat lisää valinnaisuutta verkkoopinnoissa.

Opintojen henkilökohtaistamista ja ohjausta lisätään muun muassa muodostamalla opiskelijaryhmiä, jotka koostuvat samankaltaisessa elämäntilanteessa olevista ja samankaltaisista taustoista tulevista opiskelijoista. Kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämisellä ei ole henkilöstövaikutuksia.

”Tämän korkeakoulujen yhteistyön avulla me mahdollistamme lisäresursseja opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaukseen ja samalla parannamme opettajien työhyvinvointia”, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm.

Laadukasta ja ajantasaista korkeakoulutusta

Ensimmäisten opiskelijoiden on määrä aloittaa opintonsa yhteisesti toteutetussa tutkintoohjelmassa syksyllä 2025 ja ensimmäiset opiskelijat tulevat valmistumaan vuoden 2028 aikana.

”Tradenomikoulutuksen toteutuksessa yhteistyö syvenee kaikkia hyödyttäväksi työnjaoksi, joka tukee korkeakoulujen profiloitumista.”

”Tämän tyyppisiä malleja ja ratkaisuja tarvitaan jatkossa yhä enemmän laadukkaan ja ajantasaisen korkeakoulutuksen varmistamiseksi. Konkreettinen yhteistyö ja työnjako syventävät strategisia kumppanuuksia”, kuvaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Saarikoski.