Oulu otti vetovastuun digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa Suomessa

Jokaisessa kaksivuotisessa vetovastuuhankkeessa aloitetaan eri toimijoiden yhdistäminen vähintään kolmesta eri kaupungista. Kuva: BusinessOulu

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suomen eri kaupungit ottavat vetovastuuta innovaatioekosysteemien vahvistamisesta valtakunnallisesti. Vetovastuuhankkeet edistävät alueiden välisiä kumppanuuksia teollisuuden digivihreän siirtymän ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämistyössä.

Teemoja viedään eteenpäin ekosysteemisopimusten lisäksi ryhmähankkeissa, joista otetaan vetovastuita Lappeenrannassa, Kokkolassa, Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä.

Mukana on kuusi vetovastuuhanketta, jotka edistävät seuraavien teemojen innovaatio- ja liiketoimintaa: vihreä sähköistäminen, akkukemikaalit, liikkuvat työkoneet, fotoniikka sekä liikunta ja digitaaliset terveys- ja hyvinvointiteknologiat.

Tavoitteet korkealla

Oululla on vetovastuu digitaalisen terveyden ja hyvinvointiteknologian osaamisverkostossa.

”Vetovastuuhanke luo edellytyksiä uudelle temaattiselle osaamisverkostorakenteelle ja tarjoaa mahdollisuuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseen sekä investointien kasvuun”, selvittää työelämäprofessori, johtaja Maritta Perälä-Heape Oulun yliopistosta.

”Hanke toteuttaa Oulun innovaatioallianssin visiota luoda Oulusta Euroopan paras digitalisaatiosta globaalia lisäarvoa tuottava alue.”

Jokainen vetovastuuhanke yhdistää toimijoita vähintään kolmesta Innokaupungista. Vetovastuuhankkeet ovat kaksivuotisia hankkeita. Niissä kehitettävät teemat perustuvat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimiin sopimuksiin.

Kasvua haetaan eri suunnista

Kaupungit ja yhteisöt ovat mukana luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä. Kestävä energia, teollisuus, tuotannon ja kuluttamisen mallit ja terveellinen, hyvinvoiva elämä ovat teemoja, jotka yhdistävät Innokaupunkien solmimia ekosysteemisopimuksia.

Vetovastuuhankkeiden ideana on täydentää ja vahvistaa alueiden yhteistä osaamista ja yhteiskehittämistä. Yhteistyö lisää suomalaisen osaamisen kansainvälistä näkyvyyttä, kun kaupungit ja toimijat kilpailevat ulkomaisista osaajista ja investoinneista.

”Hankkeet lisäävät osaamiskeskittymien välistä yhteistyötä ja työnjakoa innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Teemoissa korostuvat osaamisen vahvistaminen, ennakointi- ja innovointitoiminta, uusien teknologioiden kehittäminen sekä alueiden välisten ja kansainvälisten kumppanuuksien edistäminen”, kertoo kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja Petri Peltonen.