Oulu-opiston taidekoulu on nyt Upia – uusi nimi julkistetaan virallisesti Taiteiden yössä

Kuva Ystävyyden sillalla -esityksestä, jossa esiintyi kaksi kokoonpanoa Oulun taidekoulun tanssilinjan oppilaita. Kuva: Anne Laurila

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulu-opiston taidekoulun mukaan uusi nimi kuvastaa taiteen opiskelijoita, lapsia, nuoria ja aikuisia yhteisen asian äärellä, luomassa uutta taideympäristöä yksilönä ja yhteisönä. Lukuvuonna 2023–2024 Oulu-opiston taidekoulu Upia aikoo vaalia teemaa Upia – Luovuus löytää tien.

Upian taidekoulussa lapsille ja nuorille annetaan taiteen perusopetusta. Yleistä oppimäärää tarjotaan kuvataiteessa, käsityössä, musiikissa, tanssissa ja teatteritaiteessa.

Opiskelijat pääsevät kokemaan oman taideaineen lisäksi myös taiteidenvälisyyttä. Koulussa taiteellisuus ei ole pelkkä sana vaan elämänmakuinen kokemus, joka tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen ja jatkuvaan oppimiseen taiteen parissa, kehittäen yhdessä tekemisen taitoja ja hyvinvointia. Opinnot perustuvat opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Myös aikuisten paikka

Aikuisille Upia tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen, pitkäjänteiseen ja elämykselliseen taiteen opiskeluun. Aikuiset voivat opiskella taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa.

Opintoja voi hyödyntää esimerkiksi työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin tukevana koulutuksena. Oulussa ensimmäinen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä Artikkaat valmistui viime keväänä, neljän vuoden käsityön opintojen jälkeen.

Syksyllä alkavassa uudessa käsityöryhmässä opiskelijat pääsevät kehittämään taiteellista ilmaisua monipuolisten materiaalien ja tekniikoiden avulla sekä vahvistamaan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista.

Tanssiryhmä Hehkut aloitti viime syksynä. Opinnoissa on painotettu taiteen kokemista oman kehon kautta tanssin keinoin. Opiskelijat ovat päässeet kokemaan erilaisia tanssilajeja, mutta pääpaino on baletissa ja nykytanssissa.

Kuvataiteen ryhmä Aikut ovat opiskelleet taiteen perusopetusta kolme vuotta, ja valmistuminen opinnoista koittaa seuraavana keväänä. Uusi kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloittaa syksyllä 2024.

Lisätietoja Oulu-opiston taidekoulu Upiasta tästä linkistä.