Oulu on avainpaikalla tekemässä kestävää tulevaisuutta

Oulussa on kasvatusalalla vahvaa kestävän tulevaisuuden osaamista. Alhaalla istumassa kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Paula Ratava ja Jussi Tomberg, ylhäällä seisomassa Tarja Mankinen varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköstä Alaköökistä sekä Hönttämäen koulun ja Timosenkosken luontokoulun rehtori Tero Aho. Kuva: Satu Fränti

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

WWF:n koordinoima ja Opetushallituksen rahoittama Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hanke tarjoaa maksuttomia täydennyskoulutuksia kestävän elämäntavan vahvistamiseen päiväkodeissa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Koulutukset ovat suunnattu rehtoreille ja päiväkodin johtajille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille, luokanopettajille ja aineenopettajille.

Mukana koulutuksia suunnittelemassa on ollut yhdeksän eri ympäristöalan organisaatiota, joista Oulu on ainoa kaupunkitoimija. Kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat Jussi Tomberg ja Paula Ratava Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista toimivat myös kouluttajina.

Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ovat mukana myös Tarja Mankinen varhaiskasvatuksen kehittämisyksiköstä Alaköökistä sekä Hönttämäen koulun ja Timosenkosken luontokoulun rehtori Tero Aho.

Kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä

Läpileikkaavina teemoina koulutuksissa kulkevat ajankohtainen ympäristötieto, kestävä arki ja luonto hyvinvoinnin lähteenä. Päiväkodin johtajille ja rehtoreille tarkoitettu koulutus on nimeltään Me tulevaisuudentekijät – avaimia kestävyysjohtamiseen, ja sen pääteemana on kestävä johtaminen oppimisyhteisössä. Johdon rooli muutoksen mahdollistajana on iso.

”Tavoittelemme sitä, että tämä teema nostetaan päiväkodeissamme ja kouluissamme tekemisen keskiöön, ja että kestävä tulevaisuus muuttuisi muutamien puuhastelusta kaikkien yhteiseksi tavoitetilaksi. Tässä työssä esimiehellä on suuri rooli”, kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettaja Jussi Tomberg kuvailee.

”Kestävyysjohtaminen tarkoittaa sitä, että teema otetaan huomioon kaikessa tekemisessä”, Tomberg lisää.

Koulutukset tukevat päiväkotien ja koulujen kehittämistä kohti osallistavaa, ympäristövastuullista arkea. Eri kohderyhmille suunnatut koulutusosiot antavat konkreettisia välineitä, kannustavat osallisuuden edistämiseen ja rohkaisevat ottamaan kestävyyskysymykset osaksi oppimisyhteisön toimintaa.

”Keskiössä koulutuksessamme on toistemme kuuntelu ja yhteisön voima”, Paula Ratava täsmentää.

Jussi Tomberg ja Paula Ratava toivovat, että koulutuksien myötä päiväkodeissa ja kouluissa lisääntyy innostunut tekeminen ja toivon näkökulma.

”Mennään rohkeasti seuraavalla kestävyystasolle.”

Ensimmäinen johdon koulutus oli Limingassa 30. syyskuuta. Oulusta mukana oli yhteensä 11 päiväkodin johtajaa ja rehtoria. Sama koulutus järjestetään tammikuussa Helsingissä, Turussa, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Omat koulutukset on tulossa myös luokan- ja aineenopettajille sekä varhaiskasvattajille.

Kestävän tulevaisuuden opinvirta tulossa

Oululaisnelikko suunnittelee parhaillaan päiväkotien ja koulujen käyttöön Kestävän tulevaisuuden opinvirta -käsikirjaa. Aiempaa oululaista Kestävän kehityksen oppimispolkua päivitetään, ja tarkoituksena on koostaa yhdessä Otavan oppimisen palveluiden kanssa Kestävän tulevaisuuden opinvirrasta selkeä, innostava toimintamalli ja verkosto, johon kenen vain on helppo liittyä mukaan. Suunnittelutyöhön otetaan vielä tämän syksyn aikana mukaan myös oululaisia lapsia ja nuoria.

Kohti ympäristövastuullista oppimisyhteisöä -hankkeessa toimivat yhteistyössä hanketta koordinoiva WWF, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Ympäristökasvatusjärjestö FEE, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Natur och Miljö, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallituksen luontopalvelut sekä Valonia.

WWF Suomen koulutukset opettajille: https://wwf.fi/opettajille/koulutukset/