OSAO lisää englanninkielisiä koulutusohjelmia: liiketoiminnan rinnalle matkailualan ja ravintola-alan perustutkinnot

Syksystä lähtien kokkiopinnot englanniksi ovat mahdollista OSAOlla uusien koulutusohjelmien myötä. Hugo Leinonen kuitenkin valmistui suomen kielisestä kokkikoulusta. Kuvat: OSAOn kuvapankki

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Maarit Laurila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on kannettu pitkään huolta englanninkielisten koulutusohjelmien niukkuudesta: toisen asteen opintoja englanniksi on voinut suorittaa vain IB-lukiossa ja OSAOn liiketoiminnan perustutkinnon parissa. Mikäli lukio tai merkonomiopinnot eivät houkuttele, ovat vaihtoehdot opinnoille olleet vähissä. Nyt OSAOn englanninkielinen koulutustarjonta laajenee kahdella uudella koulutusohjelmalla ja Kaukovainion palvelualojen yksikössä iloitaan syksyllä aloittavista uusista ryhmistä.

“Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi meille luvan vuoden alusta järjestää matkailualan perustutkinnon ja ravintola- ja catering-alan perustutkinnon koulutukset englanniksi. Ensimmäinen haku on nyt tutkinto-ohjelmiin avoinna ja uudet ryhmät aloittavat syksyllä”, iloitsee koulutuspäällikkö Tiina Karvonen.

Kiinnostusta uusiin koulutusohjelmiin on ollut runsaasti, mikä kertoo myös englanninkielisten opintojen tarpeesta.

“Olemme saaneet jo hakemuksia Etelä-Suomesta ja EU:n ulkopuolelta. Koulutustarjontamme on avointa EU-kansalaisille, mutta EU:n ulkopuolelta tuleville käytännössä opiskelupaikan voi myöntää vain erityisin perustein, esimerkiksi perhesyistä. Uskon, että saamme myös paljon hakemuksia Oulun seudulta, kunhan tieto näistä koulutusohjelmista saavuttaa potentiaaliset hakijat”, Karvonen arvelee.

Koulutusohjelmat sopivat myös aikuisopiskelijoille

Englanninkielisiin koulutusohjelmiin otetaan parikymmentä uutta opiskelijaa kuhunkin koulutusohjelmaan. 

“Koulutusohjelmat eivät ole tarkoitettu pelkästään peruskoulusta valmistuville, vaan myös aikuisopiskelijoille tai alan vaihtajille. Koulutusohjelma sopii myös suomea äidinkielenään puhuville, jotka haluavat opiskella englanniksi ja saada siten paremmat valmiudet vaikkapa työskentelyyn ulkomailla”, vinkkaa koulutuspäällikkö Jaana Hilli palveluiden yksiköstä.

Hakijoilta edellytetään hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitotasoa sekä suomen kielen alkeiden hallintaa.

“Koulutukset soveltuvat myös sellaisille, joiden kielitaito ei riitä suomenkielisiin koulutusohjelmiin. Englanninkielisiin koulutuksiin kuuluu myös suomen kieliopinnot, joten opiskelijoiden kielitaito ja työvalmiudet työskentelyyn täällä Suomessa paranevat koulutuksen aikana”, Hilli täsmentää.

Palveluala tarvitsee työvoimaa

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö säätelee, millaista koulutusta oppilaitokset voivat tarjota eri puolilla maata. Tähän asti lupia englanninkielisiin koulutusohjelmiin ei ole saatu, vaikka niitä on haettu. Paikallisen elinkeinoelämän tuki uusiin koulutusohjelmiin oli tarpeen.

“Opetuslupaa haettaessa tulee hakemukseen liittää lausunnot elinkeinoelämän edustajilta. OSAO:n hakemusta opetus- ja kulttuuriministeriölle tukivat lausunnot Osuuskauppa Arinalta, Kauppakamarilta, Oulun Matkailu Oy:lta ja Pohjois-Pohjanmaan liitolta. Alueellemme tarvitaan kipeästi lisää työvoimaa ja kaikki resurssit on otettava käyttöön, jotta matkailun ja ravintola-alan työvoimapulaa saadaan paikattua”, Hilli painottaa.

Matkailuala kärsii työvoimapulasta, mutta pian OSAOlta valmistuu uusia kippareita koskenlaskuun.

OSAOn Kaukovainion palvelualojen yksikössä ei uudet koulutusohjelmat vaadi opettajilta erityistä valmistautumista.

“Matkailun ja ravintola-alan koulutusohjelmia olemme tarjonneet jo pitkään ja opettajilla on englannin kieli hyvin hallussa, joten meillä on hyvät valmiudet käynnistää uudet koulutusohjelmat”, Hilli toteaa.

Haku kaikkiin englanninkielisiin koulutusohjelmiin on auki 19. elokuuta saakka ja koulutukset alkavat liiketoiminnan perustutkinnoissa 5. syyskuuta, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa ja matkailualan perustutkinnossa 3. lokakuuta.

Lisätietoa koulutusohjelmista ja hakuohjeet tästä linkistä.