Oman osaamisen tunnistaminen ja esille tuominen on tärkeää työnhaussa – BusinessOulun työpajoissa opetellaan tuomaan esiin vahvuuksia

”Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on oleellinen osa ammatillisen polun rakentamista ja työnhakua", sanoo BusinessOulun koordinaattori Jannika Leinonen. Kuva: Johanna Suutari

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Johanna Suutari

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Työmarkkinoilla vaaditaan laajaa kattausta erilaisia taitoja. Kuinka tuoda esiin omia työelämätaitoja – osaamista ja vahvuuksia? Näitä asioita käsitellään BusinessOulun tarjoamissa työttömille työnhakijoille suunnatuissa CV-pajoissa.

”Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on oleellinen osa ammatillisen polun rakentamista ja työnhakua. Sen vuoksi siihen kannattaa panostaa esimerkiksi osallistumalla työnhakijoille suunnattuun CV-työpajaan”, sanoo BusinessOulun koordinaattori Jannika Leinonen. Työpajat järjestetään yhteistyössä Cimson Koulutuspalveluiden kanssa.

Työelämätaidoista, vahvuuksistamme ja osaamisestamme kumpuaa esimerkiksi tapamme suhtautua työhön ja tarttua työtehtäviin. Usein arvostettuja työelämätaitoja ovat oma-aloitteisuus ja aktiivisuus sekä vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Myös ammattitaito voidaan katsoa kuuluvan työelämätaitoihin.

Työhakemuksen tarkoitus on peilata hakijan ja haettavana olevan työtehtävän yhteensopivuutta – ikään kuin liittää yhteen työntekijä ja työtehtävä. Oleellista on kertoa tärkeimmät asiat selkeästi, mielellään hakemuksen alussa, sillä ammattirekrytoija tekee esivalintaa hakemusten välillä jo kymmenessä sekunnissa.

Työpaikkahakemus on tavallaan myyntipuhe. Usein puhutaan myös motivaatiokirjeestä. Se ohjaa kertomaan, miksi hakija on kiinnostunut kyseisestä työtehtävästä, ja mitkä ovat hänen vahvuutensa sen kannalta. Hyvä työpaikkahakemus ei ole tiivistelmä ansioluettelosta eli CV:stä.

Tarvittaessa voi myös kysyä omilta läheisiltään, millainen persoona on, jotta voi hyödyntää niitä ajatuksia omassa CV:ssään.
Koordinaattori Jannika Leinonen, BusinessOulu

Työntekijän näkökulmasta työpaikkahakemus on mahdollisuus itsensä esittelyyn ja ensivaikutelman rakentamiseen. Hakemuksessa kannattaa avata käytännössä, mitä tarkoittaa ”aktiivinen” tai ”ystävällinen” sekä kuvata sitä, kuinka tästä piirteestä on hyötyä työtehtävässä suoriutumisen kannalta.

”On hyvä pohtia ja hoksata, millaisia piirteitä eri työtehtäviin tarvitaan. CV-työpajassa on hyvä mahdollisuus saada ideoita ja vinkkejä oman soveltuvuuden ja osaamisen sanoittamiseen”, kuvailee Leinonen.

”Tarvittaessa voi myös kysyä omilta läheisiltään, millainen persoona on, jotta voi hyödyntää niitä ajatuksia omassa CV:ssään.”

Työnantajalle työhakemus ja CV ovat edellytys rekrytoinnin toteuttamiseksi. Niiden kautta arvioidaan työnhakijoiden soveltuvuutta ja pätevyyttä tehtävään. Työnhakuasiakirjat mahdollistavat työnhakijoiden vertailun. Se, kummasta työnhakudokumentista rekrytoija aloittaa työnhakijaan tutustumisen, riippuu aina rekrytoijasta. Sen vuoksi kumpikin dokumentti kannattaa rakentaa ja päivittää huolellisesti.

Hyvä CV kertoo osaamisesta

CV on kokoelma koulutus- ja työhistoriaa. Työn saamisen mahdollisuuksia edesauttaa opinnoista, aikaisemmista työtehtävistä tai muista mielenkiinnonkohteista hankitun osaamisen ja vahvuuksien avaaminen. Oman osaamisen tunnistaminen on oleellista.

Perinteisesti ansioluettelo on asiallinen dokumentti, jossa työkokemus listataan uusimmasta vanhimpaan ja koulutus vanhimmasta uusimpaan. Tämän suhteen CV:n luonne on jo vapautunut, koska ansioluetteloista tehdään paljon visuaalisempia kuin ennen. CV:ssä voi käyttää värejä, erilaisia tekstinjaottelun keinoja, kuten faktalaatikoita tai listoja. Selkeys on kuitenkin pidettävä mielessä: liian monimutkainen on myös liian hankalaa luettavaa.

Sosiaalinen media tarjoaa myös väylän ammatillisen osaamisen ja CV:n esittelyyn. Useat yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoista useissa sosiaalisen median kanavissa. Näistä työelämäpainotteisin kanava on LinkedIn, joka toimii estradina niin työnantajille, rekrytoijille kuin työntekijäpuolelle. Sen vuoksi nykypäivänä kannustetaan LinkedIn-profiilin rakentamiseen.

Koska rekrytoijat eivät tunne hakijoita entuudestaan, mitään ei kannata jättää arvailujen varaan.

Ansioluetteloon tulee kirjoittaa auki sellaisia työelämätaitoja, jotka ovat olennaisia haettavan työpaikan kannalta. Tämä tarkoittaa, että CV:tä voi muokata haettavan työtehtävän mukaisesti. Työpaikkailmoituksesta täytyy lukea tarkkaan, mitä valituksi tulevalta osaajalta odotetaan. Osaamista ja kokemusta tulee kuvailla näitä odotuksia silmällä pitäen.

Jos työhistoriaa ei ole vielä paljoa, voi osaamista tuoda esille muista asiayhteyksistä. Esimerkkejä ovat opintoihin liittyvät projektit ja lopputyöt, erilaiset osaamista tukevat kurssit, harrastukset ja niiden kautta kertynyt näkemys, vapaaehtoistoiminta järjestöissä ja erilaiset luottamustoimet kuten opiskelujen aikainen tutortoiminta.

”Koska rekrytoijat eivät tunne hakijoita entuudestaan, mitään ei kannata jättää arvailujen varaan. Työpajassa saa ohjausta oleellisten seikkojen avaamiseen hakemuksessa ja CV:ssä”, Leinonen huomauttaa.

Työpaikkojen hakemisessa on hyvä hyödyntää myös suosittelijoita. Edellisen työnantajan lisäksi suosittelijana voi toimia opettaja, ohjaaja tai valmentaja sekä muut kanssasi yhteistyössä toimineet henkilöt. Koska työpaikkojen hakeminen on aina kilpailu, kaikki kortit kannattaa ottaa käyttöön.

Kirjoittaja Johanna Suutari on BusinessOulun viestintä- ja markkinointikoordinaattori.

Fakta

CV-työpajat BusinessAsemalla

  • Seuraavat CV-työpaja järjestetään 12. huhtikuuta 2024. klo 9–15. Opastus on suunnattu Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille ja yhteen työpajapäivään mahtuu mukaan 6–12 henkilöä. Kouluttajana toimii Cimson Koulutuspalvelut. Opastus järjestetään ryhmätila Särmässä BusinessAsemalla (Hallituskatu 36 B, 90100 OULU).
  • Työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaana voi ilmoittautua koulutukseen BusinessOulun omavalmentajan kautta tai sähköpostitse osoitteeseen cimson.oulu@cimson.fi viimeistään kaksi päivää aiemmin. Kirjoita sähköpostin viestiin työpajan aihe ja päivämäärä sekä osallistujan nimi ja puhelinnumero.