Move!-mittaukset kannustavat koululaisia huolehtimaan kunnostaan – Oulussa tulokset hyviä

Opettajat Eeva Kukkonen ja Antti Ukkola esittelevät heitto-kiinniottoyhdistelmän suorittamista Elias Paason ja Benjamin Kropsun kanssa. Yhdistelmällä mitataan käsittelytaitoja, havaintomotorisia taitoja ja yläraajojen voimaa. Kuvat: Anne Peltola

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Peltola

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Move!-mittaukset tehdään syksyisin kaikissa peruskouluissa viides- ja kahdeksasluokkalaisille. Mittauksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää koululaisten laajoissa terveystarkastuksissa, jotka tehdään samoilla vuosiluokilla.

”Move!-mittauksia voi ajatella kuin minä tahansa kouluaineen kokeena. Move! mittaa oppilaan sen hetkistä fyysistä toimintakykyä. Liikunnan arvosanaan mittaukset eivät vaikuta. Mittaustietojen avulla koulut voivat kehittää koululaisten hyvinvointia edistävää toimintaa, sillä koulun tuloksia voi verrata valtakunnallisesti”, kertoo Oulun kaupungin koululiikunnan liikuntakoordinaattori Kati Grekula.

Oulun koululaisten tulokset hyviä

Mittaukset on kehitetty yhteistyössä valtakunnallisten opetus- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Oppilaan omien vahvuuksien lisäksi Move!-mittauksilla yritetään löytää myös osa-alueita, joilla fyysistä toimintakykyä voisi vielä kehittää.

Oululaisten oppilaiden mittaustulokset ovat alusta lähtien olleet valtakunnallista tasoa tai hieman parempia. Mittauksissa tarkastellaan oppilaan fyysisiä ominaisuuksia, joita ovat muun muassa kestävyys, voima, nopeus, liikkuvuus, motoriset perustaidot sekä tasapaino- ja välineenkäsittelytaidot. Mittausosioita ovat 20 metrin viivajuoksu, vauhditon viisiloikka, ylävartalon kohotus, etunojapunnerrukset, kehon liikkuvuutta mittaavat liikkeet sekä pallon heitto ja kiinniotto.

Emma Hyry laskee Venlan Korpimäen vatsarutistuksia ylävartalon kohotus -mittauksessa. Vatsarutistuksia tehdään ääninauhan tahdissa mahdollisimman pitkään.

”Oppilaat saavat tietää omat tuloksensa ja ne käydään läpi oman opettajan kanssa. Vanhemmille tulokset antavat vinkkejä siitä, mihin asioihin oman koululaisen fyysisessä hyvinvoinnissa voi kiinnittää huomiota. Harjoitusvinkkejä ja apua tulosten tulkintaan löytyy myös Move!:n verkkosivuilta”, Grekula tähdentää.

Lasten ja nuorten hyvä fyysinen toimintakyky vaikuttaa arjessa ja vapaa-aikana jaksamiseen sekä opiskelutuloksiin.

”Tutkimustiedon mukaan liikkuminen aktivoi aivoja, edistää tiedon omaksumista ja vaikuttaa näin myönteisesti koulumenestykseen”, Grekula tiivistää.

Länsituulen koulussa kehitettiin Move!-liikuntatunnit

Vuonna 2014 Opetushallitus hyväksyi peruskoulujen uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman. Siinä liikunta sai yhden lisätunnin. Länsituulen koulussa Haukiputaalla liikunnanopettajat Eeva Kukkonen ja Antti Ukkola ovat kehittäneet tätä 45 minuutin mittaista liikuntatuntia varten oman Move!-tunnin.

”Move!-tunti on tarkoitettu kahdeksasluokkalaisille. Tunneilla oppilaat pääsevät kehittämään monipuolisesti fyysisiä taitoja erilaisten liikuntateemojen parissa”, Kukkonen kertoo.

”Aiemmin tämän ylimääräisen liikuntatunnin aikana oppilaat tekivät samoja asioita kuin muillakin  liikuntatunneilla. Nyt olemme pitäneet Move!-tunteja koulullamme kolmen vuoden ajan ja oppilaat ovat tykänneet niistä kovasti! Näiltä tunneilta jokainen saa onnistumisen elämyksiä”, Ukkola täydentää.

Tunnit lisäävät innostusta liikuntaan

Oulun kaupungin koululiikunta on toimittanut Kukkosen ja Ukkolan kehittämän Move-liikuntatuntien mallin myös muille Oulun peruskouluille. Mallissa on valmiit tuntipohjat ja harjoitukset, joita tehdään neljän viikon jaksoissa. Mukaan kuuluu myös kehonhuolto.

”Tänä päivänä on paljon lapsia ja nuoria, joilla ei ole säännöllistä liikuntaharrastusta. Olemme saaneet palautetta vanhemmilta, että moni koululainen on innostunut tekemään Move!-tuntien harjoituksia myös vapaa-ajalla”, Ukkola kertoo.

”Olemme kuulleet, että kehittämiämme Move!-tunteja on käytetty muillakin kouluilla. Move!-tuntien harjoituksia voi tehdä ilman välineitä. Harjoitusten avulla oppilaat voivat kehittää omia liikunnallisia kykyjään turvallisesti”, Kukkonen täydentää.

Länsituulen koulun yhdeksännen luokan oppilaat Emma Hyry ja Benjamin Kropsu kiittelevät Move!-tunteja.

”Minun mielestäni Move!-liikuntatunnit ovat mukavia. Niinä päivinä, kun minulla ei ole omia harrastustreenejä, niin pääsi kuitenkin liikkumaan Move!-tunneilla”, Benjamin kertoo.

”Move!-tunneilla pääsee kehittämään lihaskuntoa”, Emma täydentää.

Kahdeksasluokkalaisten Venla Korpimäen ja Elias Paason tuoreessa muistissa ovat puolestaan Move!-mittaukset. Kummankin mielestä rankin mittausosioista on 20 metrin viivajuoksu.

”On hyvä, että mittauksissa näkee oman kuntotason. Näin pystyy kehittämään omia liikunnallisia taitoja”, Venla ja Elias kertovat.