Lupauksista konkreettisiin tekoihin – yhteistyö Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan kouluilla lisää koko alueen hyvinvointia

Laaja verkosto yhdessä päiväkotien, koulujen ja nuorisopalvelujen kanssa ideoi kouluilla toteutettavan iltakoulun, johon oppilaat osallistuivat yhdessä vanhempiensa kanssa. Kuvituskuva: Mostphotos

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan alueen monialaisessa verkostossa havahduttiin pohtimaan, miten toimimalla toisin alueen asukkailla, niin lapsilla, nuorilla, perheillä kuin ikäihmisillä olisi turvallista, rauhallista ja hyvä elää yhdessä toisensa huomioiden ja yhteistä hyvää edistäen.

Alueen päiväkotien, koulujen, nuorisopalvelujen, kauppiaiden, seurakunnan ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden edustajista koostuva verkosto ideoi kouluilla toteutettavan iltakoulun, johon oppilaat osallistuivat yhdessä vanhempiensa kanssa. Iltakoulu tavoitti kaikki alueen oppilaat ja valtaosan huoltajista.

Koulujen rehtorit ja opiskeluhuollon toimijat, koulupoliisi, K-kauppias, nuoriso-ohjaaja ja paikallinen nuorisovaltuutettu kuvasivat omissa puheenvuoroissaan havaintoja nykytilasta ja herättivät niin oppilaita, vanhempia kuin kouluyhteisön aikuisia pohtimaan, mitä yhteisö tarvitsee voidakseen ja toimiakseen hyvin.

Muutoslupaukset äänestämällä

Puheenvuorojen jälkeen oppilaat ja huoltajat kokoontuivat luokittain työpajoihin pohtimaan oman asuinalueensa hyviä ja kehitettäviä asioita. Alueilla todettiin olevan paljon hyvää elämää edistäviä elementtejä ja myös sellaisia, joiden toivottiin vahvistuvan jatkossa. Työpajan lopuksi äänestettiin, mihin muutoslupauksiin luokat sitoutuvat. Lupaukset olivat hyvin samankaltaisia koulusta tai luokkatasosta riippumatta.

Näistä muutoslupauksista koostettiin Miten parannan yhteistä hyvää? -lupaustaulu. Taulu julkaistiin 30. toukokuuta koulujen yhteisessä aamunavauksessa. Yhdessä sovittuja lupauksia ovat: olen kiva kaikille, autan apua tarvitsevaa, liikun turvallisesti, pidän paikat siistinä, osallistun ja vaikutan sekä aikuisena puutun ja teen yhteistyötä.

Kellon, Kiviniemen ja Takkurannan koulujen lupaustauluun on koottu yhdessä sovittuja lupauksia. Sen paikallisuuden huomioivasta visuaalisesta ilmeestä vastaa graafinen suunnittelija ja taiteilija Jenna Eronen.

Lupaukset tuottavat toteutuessaan hyvää sekä ihmiselle itselleen että ympäröivälle yhteisölle. Tärkeää on, että myös aikuisilla on rooli lupausten toteuttajana.

Teoilla positiivinen kierre

Lupaustaulun teemoihin sitoudutaan yhdessä ja tehdään sanat teoiksi arjen eri kohtaamisissa ja tilanteissa niin päiväkodeissa, kouluissa, kotona, harrastuksissa kuin kauppareissullakin. Yhteisenä tahtotilana on hyvänä ihmisenä ja yhteisön jäsenenä eläminen.

Toiveena on, että myönteisen joukkovoiman myötä lupausten teho moninkertaistuu niin kodeissa kuin muissa arjen eri kasvuympäristöissä, kun ne toimivat yhteisenä ohjauksen ja kasvatuksen välineenä. Kannustamalla, huomioimalla ja palkitsemalla lupaustauluteemojen mukaisista teoista luodaan positiivinen kierre, joka vahvistaa yhteisön ja myös ihmisen itsensä hyvinvointia vieden tilaa ei-toivotulta käyttäytymiseltä.

Seuraavan lukuvuoden alkaessa koulujen oppilaat, huoltajat, henkilökunta ja muut alueen toimijat pääsevät yhdessä suunnittelemaan konkreettisia tekoja lupausten lunastamiseksi; lupaukset näkyvät näin tekoina koko seuraavan kouluvuoden ajan. Näitä tekoja ja taitoja ylläpidetään ja harjoitellaan joka päivä, koska tämän päivän maailma totisesti tarvitsee lisää hyväntahtoisuutta, ystävällisyyttä, avuliaisuutta ja myötätuntoa.

Kello-Kiviniemi-Takkuranta-alueella uskotaan, että yhdessä työstetyt ja sovitut asiat ja niistä johdetut arjen teot lisäävät hyvää oloa kaikille alueella asuville.

Kirjoittajista Susanna Kauppinen on alueellinen suunnittelija ja Laura Ritola Kiviniemen koulun rehtori.