Lapsiystävällinen Oulu vakaasti matkalla kohti kolmatta tunnustusta

Lapsen oikeuksien viikolla 16. marraskuuta viime vuonna järjestetty lasten ja perheiden Ilon päivä -tapahtuma houkutteli yli 2000 kävijää Ouluhalliin tekemään ja kokemaan yhdessä. Samalla juhlistettiin lapsen oikeuksia. Kuva: Kulttuurivoimala

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

 

Suomen Unicef myönsi Oululle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen joulukuussa 2017. Toisen tunnustuksen, edelleen voimassa olevan, Oulu sai helmikuussa 2020.

Vuoden päästä Unicef arvioi, onko Oulu saanut toteutettua tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Mikäli näin on, Oulu saa keväällä 2024 kolmannen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

”Oululla on kunnianhimoinen ja kattava toimintasuunnitelma, joka toteutuessaan parantaa lapsen oikeuksien toteutumista, mahdollistaa pysyvät, rakenteelliset muutokset ja luo hyvinvointia lapsille, nuorille ja perheille”, totesivat Suomen Unicefin edustajat, erityisasiantuntijat Erika Turunen ja Mikael Malkamäki.

He arvioivat viime joulukuisessa seurantapaamisessa Oulun edistymistä lapsiystävällinen Oulu -toimintasuunnitelmaan kirjaamissaan asioissa. Seurantatapaaminen oli välitsekkaus, jossa Unicefin edustajat ja Oulun koordinaatioryhmä yhdessä arvioivat jo tehtyjä toimia ja Unicef antoi kehittämisehdotuksia.

Oulu on ollut Lapsiystävällinen kunta -mallissa pitkään ja on pitkällä työssään. Unicef antaa kiitosta siitä, että lapset ja nuoret ovat hyvin mukana toimenpiteiden toteuttamisessa ja arvioinnissa, ja että Oulun toimenpiteet on suunniteltu pysyviksi ja rakenteellisiksi. Näin niiden voidaan odottaa tuottavan pysyviä muutoksia lasten elämässä.

Ilmastotyö nuorten valintana

Nuorten valitsema tavoite, jossa ”Kunta vähentää kasvihuonepäästöjään systemaattisesti ja varautuu muuttuvaan ilmastoon sekä huomioi lapset ilmastotyössään”, on edennyt hyvin ja tavoittaa lapset erityisesti koulujen kautta. Kestävä tulevaisuus on yksi Oulun kaupungin strategisista tavoitteista. Tällä saralla tapahtuu koko ajan paljon, yhdessä lasten kanssa.

Viisikymmentä eri koulujen eri-ikäistä oppilasta kokoontui viime lokakuussa ensimmäiseen Ruokaraatiin. Se on sekä peruskoululaisille että lukiolaisille tarkoitettu uusi vaikuttamisen verkosto, jossa on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailuun. Kuva: Lea Ansamaa

Oulussa on paljon Vihreä lippu -päiväkoteja ja -kouluja. Kaupungissa työskentelee myös kaksi yksittäistä perhepäivähoitajaa, jotka ovat saaneet kyseisen sertifikaation ainoana Suomessa.

Lisäksi kouluruokailun kehittämiseen keskittyvä Ruokaraati on perustettu, ja siihen kuuluu yhteensä 20 oppilasta eri luokka-asteilta. Tavoitteena on järjestää vuosittain myös ruoka-aiheinen foorumi, johon kutsutaan mukaan päättäjiä.

Hiljattain valmistunut Kestävän tulevaisuuden opinvirta -käsikirja antaa päiväkodeissa ja kouluissa työskenteleville vinkkejä ja työkaluja käsitellä teemaa yhdessä eri-ikäisten lasten kanssa. Toukokuussa on tulossa iso koululaisille tarkoitettu toiminnallinen Agenda 2030 -tapahtuma. Agenda 2030 on kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma.

Tärkeät osallisuus ja yhdenvertaisuus

Lapsivaikutusten arviointien kehittäminen on yksi tämän vuoden painopisteistä. Henkilökuntaa ja päättäjiä on koulutettu, ja arvioinnit on saatu osaksi talousarviosuunnittelua. Tänä vuonna laaditaan useita lapsivaikutusten arviointeja. Saatu kokemus osoittaa, olemmeko tunnistaneet oikeat arviointikohteet ja millaista osaamista valmistelijoilta vielä mahdollisesti puuttuu.

Oulussa lasten osallisuuteen liittyvät tavoitteet ovat edenneet hyvin. Viime vuoden lopulla Nuorten Oulu -sivustolla julkaistu Osallisuuspolku kertoo videoiden avulla, millaisia erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa kaupunki tarjoaa kouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille. Taas pian käynnistyvään osallistuvaan budjetointiin, Osallistu Ouluun, voivat myös lapset jättää ehdotuksiaan, ja myöhemmin keväällä yli 13-vuotiaat saavat äänestää omia suosikkejaan ehdotusten joukosta.

Yhdenvertaisuuden edistäminen otetaan Oulussa tosissaan. Asiaa edistää muun muassa koko kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassa määritellyt toimenpiteet. Esikoulut ja koulut ovat hiljattain päivittäneet omat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa.

Monipuolista viestintää

Lapsiystävällisen kunnan yksi tehtävä on edistää viestinnän keinoin lapsen oikeuksien näkymistä ja toteutumista. Unicefin edustajat kehuvat Oulun viestintää monipuoliseksi.

”Oulussa on esimerkilliset Lapsiystävällinen kunta -verkkosivut. Erityisesti kiitämme Mun Oulussa olevaa Lasten Oulu -sivustoa ja siellä julkaistavaa ajankohtaista sisältöä.”

Viime kesänä valmistunut Lapsiystävällinen Oulu -video kertoo käytännön esimerkkien avulla työstä. Kaksi kesäsomettajaa kertoi kaupungin Instagramissa nuoria kiinnostavista asioista nuorten äänellä. Ilon päivä -tapahtuma marraskuussa keräsi yli 2000 lasta ja aikuista Ouluhalliin. Toiminnallinen tapahtuma juhlisti lapsen oikeuksia. Sekä kesäsomettajat että Ilon päivä saavat jatkoa tänä vuonna.

Jatkossa nuoria otetaan vielä nykyistä enemmän mukaan suunnittelemaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Myös kaupungin somekanavia on tarkoitus antaa nuorten käyttöön.

Tutustu osallisuuspolkuun Nuorten Oulun sivuilla tästä linkistä.

Katso Lapsiystävällinen Oulu -video: