Lapsilla ja nuorilla on oikeus turvallisuuteen niin kasvokkain kuin netissäkin

Parhaillaan vietettävän lapsen oikeuksien viikon teemana on jokaisen lapsen oikeus elää ja kasvaa turvassa. Kuva: Mostphotos

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tämän vuoden lapsen oikeuksien viikon 14.–20.11. teemana on jokaisen lapsen oikeus elää ja kasvaa turvassa. Näin myös meillä Oulussa. Lasten ja nuorten turvallisuuteen vaikuttavat turvalliset ihmissuhteet, turvallinen ympäristö ja lapsen kokemus omasta turvallisuudesta. Oulussa on kehitetty tunne- ja turvataitokasvatuksen malli lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja arjen turvataitojen vahvistamiseksi.

Tunne- ja turvataitokasvatuksen tärkeä tavoite on tukea lapsia ymmärtämään, että heillä on oikeus elää turvassa joka tilanteessa, myös netissä, sekä vahvistaa lasten ja nuorten keinoja suojata itseään.

Kaikista olennaisin tavoite kuitenkin on, että lapset ja nuoret rohkaistuisivat aina kertomaan turvalliselle aikuiselle kokemistaan ikävistä, pelottavista tai hämmentävistä tilanteista. Lapsen ja nuoren ei tarvitse koskaan selvitä yksin, vaan vastuu turvallisuudesta on aikuisilla.

Häirintä ja uhkaava käytös netissä ovat valitettavasti jopa normalisoituneet lasten ja nuorten arjessa. Siksi aikuisten tehtävä on opettaa lapsia tunnistamaan, millaista on turvallinen ja hyvä vuorovaikutus niin kasvokkaisissa tilanteissa kuin netissäkin.

Kun lapsi tunnistaa turvalliset tilanteet, hän osaa paremmin tunnistaa, milloin tilanne tuntuu pahalta tai ikävältä. Uhkaavia ja hämmentäviä tilanteita varten lapselle on opetettava turvaohjeet: poistu tilanteesta tai sulje sovellus ja tule kertomaan asiasta turvalliselle aikuiselle.

Myös meidän aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaidot suojaavat lapsen turvallisuutta. Kun lapsi tai nuori tulee kertomaan tilanteesta, jossa hän tunsi pelkoa tai uhkaa, aikuisen tehtävä on kuunnella ja tukea. Jos aikuisina alamme syyttää lasta tai käyttäydymme itse niin, että lapsi ei koe oloaan turvalliseksi, lapsen kynnys tulla kertomaan huolistaan aikuiselle kasvaa ja se vähentää turvaa lapsen ympäriltä.

”Meidän aikuisten turvataitokasvatuksen tärkein ohje onkin kohdata huolistaan kertova lapsi lämmöllä, turvaa antaen, syyllistämättä ja kuunnellen.”

Liian herkästi me aikuiset päädymme neuvomaan ja komentamaan tai suutumme, kun lapsi kertoo kokemastaan uhkaavasta tilanteesta. Neuvojen tai suuttumisen aika ei kuitenkaan ole silloin, kun lapsi kertoo meille huolistaan. Silloin aikuisten tehtävä on ottaa hyväksyvästi vastaan lapsen tunteet, kuunnella aidosti lapsen kokemukset ja vakuuttaa, että me tuemme lasta, uskomme, mitä hän kertoo sekä suojaamme ja autamme häntä.

Lapset vasta opettelevat elämää eikä lapsi aina osaa toimia itseään suojaten. Onkin tärkeä kiittää ja kehua lasta ja nuorta, kun hän uskaltaa kertoa aikuiselle peloistaan tai kokemastaan uhkaavasta tilanteesta. Lapsella on oikeus saada vankkumatonta turvaa meiltä aikuisilta.

Tukea turvataitokasvatukseen

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on tuottanut paljon materiaalia niin kouluille kuin koteihinkin lasten ja nuorten turvataitojen tueksi. Lapsen turvataitoja tukee tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu, jota varten materiaaleissa on paljon ideoita ja vinkkejä.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen on olennaista kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisemistyötä yhteiskunnassamme sekä työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Se, miten osaamme toimia toisten kanssa ja ilmaista tunteitamme, vaikuttaa ihmissuhteidemme hyvinvointiin. Ihmissuhteiden hyvinvointi taas vaikuttaa paljon arkeen ja turvallisuuteen siinä.

Lasten ja nuorten arjen turvataitojen tukemiseen löytyy myös paljon materiaalia. Niissä harjoitellaan mm. uhkaavien tilanteiden tunnistamista ja niissä toimimista. Nykyaikana digiturvataidot ovat tärkeitä kansalaistaitoja. Oulun mallissa on tehty muun muassa pienille lapsille suunnattu Digiturvataitojen supersankariksi -video seitsemällä eri kielellä. Löydät videon kaikki kieliversiot www.turvataitokasvatus.fi-sivulta otsikon ”Vanhemmille” alta.

Oulun kaupunki on julkaissut Digiarjen suositukset perheille hiljattain, ja niitä on ollut työstämässä myös Oulun tunne- ja turvataitokasvatuksen väki. Suositukset ovat mainio pohja keskustella ja vahvistaa lapsen ja nuoren digiturvataitoja sekä perheen hyvinvointia digiarjessa. Suositukset löytyvät marraskuussa myös englanniksi ja ruotsiksi sivulta www.turvataitokasvatus.fi.

Kirjoittaja Tiia Brockman työskentelee projektikoordinaattorina Turvallinen Oulu -hankkeessa.

 

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien viikko on Lapsen oikeuksien päivän yhteydessä vietettävä teemaviikko, jonka tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11. myös lapsiystävällisessä Oulussa. Tämän vuoden Lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus turvallisuuteen.