Kuulluksi tuleminen kertoo arvostuksesta – Oulun nuorisotaloilla nuoret ovat aktiivisia toimijoita

Oulunsalolainen Johanna (oik.) on aktiivinen toimija niin koulussa kuin nuokkarillakin. Nuoriso-ohjaaja Milla Heikkinen (vas.) kuuntelee, ohjaa ja auttaa.

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on 22 nuorisotilaa ympäri kaupunkia. Nuorisotalot tarjoavat alakoululaisille sekä sitä vanhemmille nuorille, aina 17-vuotiaisiin asti, rennon ja turvallisen vapaa-ajanviettopaikan.

Nuorisotaloilla koulutetut ohjaajat ovat kohtaamisten ja vuorovaikutuksen ammattilaisia. Päivittäin tapahtuu valtava määrä kohtaamisia, kun lapset ja nuoret hakeutuvat viettämään koulunjälkeistä vapaa-aikaa lähinuokkareilleen.

Osallisuus auttaa kiinnittymään yhteisöön

Tulevat viikot, kuukaudet ja toimintakaudet suunnitellaan lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita huomioiden.

Nuorisotyössä on tärkeää lasten ja nuorten kokemus osallisuudesta. Mikäli lapsi tai nuori on kiinnostunut osallisuudesta laajemmin, Oulussa toimii 15 alueellista lasten ja nuorten osallisuusryhmää. Osallisuusryhmissä harjoitellaan päätöksentekoa, tutustutaan vaikuttamisen eri mahdollisuuksiin sekä vaikutetaan oman asuinalueen asioihin.

Oulunsalon nuorisotalolla on käynnistynyt lasten omaehtoinen kerhotoiminta, jonka vetäjinä on 5.- ja 6.-luokkalaisia. Kokkikerhossa syntyi ensimmäisellä kerralla helppoja suklaalevitekeksejä. Milla Heikkinen auttaa tarvittaessa uunien ja vaikeiden välineiden käytössä.

Kun ihmisellä on kokemus osallisuudesta omassa yhteisössään, se näkyy jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena.

Yksi väylä lasten ja nuorten osallisuuden kokemukseen on mahdollistaa heille omaehtoista toimintaa. Kun heille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja olla aktiivisina toimijoina osana nuorisotalotoimintaa, se auttaa heitä kiinnittymään yhteisöönsä.

Nuoret aktiivisina toimijoina

Oulunsalon nuorisotalolla kannustamme niin pieniä kuin isojakin kävijöitämme rohkeasti tuomaan esiin omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Kävijämme ovat toteuttaneet muun muassa eri teemoihin sopivia tietovisoja, bingoja ja käsitöitä. Innokkaita nuoria on löytynyt striimaamaan tietokonepelejä Nuorten Oulu -sivuston Sohovaan, joka on heille suunnattu striimauspaikka.

Kun ihmisellä on kokemus osallisuudesta omassa yhteisössään, se näkyy jäsenten arvostuksena, tasavertaisuutena ja luottamuksena.

Tänä syksynä meillä käynnistyi lasten omaehtoinen kerhotoiminta, johon kartoitamme vetäjiksi nuokkarilla käyviä innokkaita viides- ja kuudesluokkalaisia. Kerhonvetäjät tekevät kerhosuunnitelman mahdollisimman tarkasti ja hoitavat kerhon mainonnan nuorisotalolla.

Kerhot rakentuvat vetäjiensä näköisiksi ja ne toteutetaan ohjaajan valvonnan alla. Kokkikerhossa syntyi ensimmäisellä kerralla helppoja suklaalevitekeksejä. Suunnittelun alla on myös Minecraft-rakennuskerho, ja käynnistymässä on askartelukerho.

Osallistuminen on tärkeää

Oulunsalolainen 12-vuotias Johanna on aktiivinen nuokkarilla kävijä. Hän käy nuorisotalolla melkein päivittäin.

Johannan mielestä nuorisotalolla on paljon tekemistä, siellä näkee ystäviä, ja ilmapiiri on hyvä.

”Täällä voi esimerkiksi piirtää, olla kavereiden kanssa ja pelivuorotkin on hauskoja”, Johanna kuvailee.

Johanna on aktiivinen niin koululla kuin nuorisotalollakin. Hän on mukana myös Osavan (Oulunsalon aktiiviset vaikuttajat) toiminnassa. Osava on Oulunsalon oma osallisuusryhmä, jossa lapset ja nuoret pystyvät vaikuttamaan oman alueen asioihin.

”Koululla olen oppilasagentti, ja aloitan kirjastoagenttina olemisen. Pidän nuokkarilla kokkikerhoa ystäväni kanssa kolmena keskiviikkona. Minun mielestä kokkikerhoa on kiva pitää, kun voi kokata, ja pienet ovat mukavia, kun heitä saa ohjata”, Johanna kertoo. 

Nuoriso-ohjaaja seuraa, että kaikki menee hyvin ja auttaa esimerkiksi uunien tai muiden vaikeiden välineiden käytössä.

Kun annamme lapsille ja nuorille välineitä, millä rakentaa toimintaa oman näköiseksi, heille tulee kokemus kuulluksi tulemisesta, arvostuksesta.

Yhdessä Johannan kanssa pohdimme, miksi osallistuminen on hänelle tärkeää. Lopulta Johanna toteaa:

”Koska erilaisia asioita on kiva tehdä, ja minulla on kiinnostusta niitä asioita kohtaan. Tällä hetkellä hommaa ei ole liikaa, muuten alkaisi stressata. Menin mukaan Osavan toimintaan, että voin muuttaa asioita.”

Kun annamme lapsille ja nuorille välineitä, millä rakentaa toimintaa oman näköiseksi, heille tulee kokemus kuulluksi tulemisesta, arvostuksesta. He saavat näkemyksen tavoista, joilla voi vaikuttaa ja ohjata toimintaa. Lapsia ja nuoria on tärkeä kuulla. Se rikastuttaa myös omaa ammatillista työotetta.

Kirjoittaja Milla Heikkinen on nuoriso-ohjaajana Oulunsalon nuorisotalolla.