Kouluterveydenhoitajat kuormittuvat kiireisistä päivistä – hymy tuo iloa arkeen

Kiiminkijoen koulun kouluterveydenhoitajan Helena Liedeksen ovelle on helppoa tulla koputtamaan niin pienissä kuin isoissa asioissa. Kuvat: Anne Peltola

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kouluterveydenhuolto edistää ja seuraa kouluympäristön ja -yhteisön hyvinvointia sekä terveellisyyttä ja turvallisuutta.

”Kouluterveydenhoitajalle on tärkeää, että hän kokee olevansa osa kouluyhteisöä. Koulussa kouluterveydenhoitaja on lasten asioiden viestinviejä. Avoin ja luottamuksellinen yhteistyö koulunkäynnin ohjaajien, opettajien ja johdon kanssa on edellytys työn onnistumiselle”, toteaa Kiiminkijoen koulun kouluterveydenhoitaja Helena Liedes.

Tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa on oppilaan kasvun, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen ja huoltajien tukeminen lasten kasvatuksessa. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa. Siihen kuuluu perustyön lisäksi oppilaan suun terveydenhuolto ja erityisen tuen tunnistaminen.

”Toimin kouluterveydenhoitajien tiimivastaavana Kiimingin hyvinvointikeskuksen alueella. Työtehtäviini kuuluu myös kouluterveydenhuollon ajankohtaisten asioiden viestintää, tiimin työn organisointia ja yhteistyökokousten suunnittelua. Kouluterveydenhoitajana saan olla monessa mukana”, Liedes jatkaa.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain

Lakisääteiset terveystarkastukset ovat kouluterveydenhoitajalle tärkeä osa arjen työtä.

”Terveystarkastuksissa lapset pääsevät rauhassa kertomaan arkielämän iloista ja huolistaan. Tarkastuksissa nousee esille monenlaisia asioita lasten ja nuorten arjesta, joihin voidaan saada pienillä asioilla muutoksia. Kun huolet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, niihin on helpompi löytää ratkaisuja”, Liedes kertoo.

Ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla on laaja terveystarkastus, jossa mukana ovat myös lääkäri ja oppilaan huoltajat. Terveystarkastuksia varten niin oppilaat, heidän huoltajansa kuin opettajat valmistautuvat täyttämällä terveyskyselyn.

”Terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa koulunkäyntiin liittyvistä asioista, lapsen vahvuuksista ja tarvittaessa mahdollisista tukitoimista. Myös opettajan antama palaute lapsen koulutyöstä käydään tarkastuksessa läpi. Positiivinen palaute ilahduttaa aina sekä lasta että hänen vanhempiaan”, Liedes toteaa.

Apu on lähellä päivittäin

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä kaikissa oppilaan terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Oppilaiden omat perussairaudet hoidetaan omalla terveysasemalla. Koulupäivän aikana sattuneista tapaturmista ja sairastumisista huolehtii ensi sijassa opettaja. Kun tarvitaan terveydenhuoltoalan ammattilaisen arviota, kouluterveydenhoitaja auttaa ja on yhteydessä kotiin ja ohjaa jatkohoitoon.

”Kouluterveydenhoitajan apu on aina saatavilla. Jos lapsella on huolia ja murheita tai vanhemmilla äkillinen hätä lapsen hyvinvoinnista, kouluterveydenhoitajan ovet ovat avoinna sekä lapsille että vanhemmille. Olemme täällä lasten asioita varten”, Liedes muistuttaa.

Kouluterveydenhoitaja voi huolehtia useammasta koulusta kerrallaan. Tällöin hoitajaa ei välttämättä löydä jokaiselta Oulun koululta päivittäin.

”Terveystarkastukset ovat tärkein tehtävämme. Niiden lisäksi kouluterveydenhoitaja on mukana oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista koskevissa palavereissa. Juttelemme paljon lasten kanssa heidän elämässään meneillään olevista isoista asioista. Pyrimme lukemaan päivittäin myös huoltajilta tulevat Wilma-viestit”, Liedes kertoo päivästään.

Parasta työssä ovat kohtaamiset lasten kanssa

Kouluterveyshoitajan työ on Liedeksen mielestä palkitsevaa. Lapsilta ja vanhemmilta saatu hyvä palaute lämmittää mieltä.

”Koen, että pääsen oikeasti omalla työlläni tukemaan lapsen hyvinvointia koulussa”, Liedes kertoo.

Kouluterveydenhoitajan huoneessa on myös koululaisilta saatuja piirroksia ja tervehdyksiä.

Kouluterveydenhoitajan päiviin mahtuu monenlaista. Tänä päivänä lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi ja sen tuomat haasteet nousevat myös esiin arjen työssä.

”Monenlaiset rokotukset ja korona-ajan kiireet ovat kuormittaneet meitä kouluterveydenhoitajia. Lisähuolta päiviimme tuo myös se, että lapsille ja nuorille on vaikeaa saada riittävästi psyykkistä tukea. Iloiset tervehdykset, säihkyvät silmät ja aurinkoiset ilmeet lasten kasvoilla auttavat kuitenkin jaksamaan haastavien aikojen läpi”, Liedes pohtii.

Juttu julkaistu Mun Oulussa ensimmäisen kerran 9.11.2021.