Kokeillen, luovasti, yhdessä – Oulu näyttää oppimisen suuntaa

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden laajennettu johtoryhmä oli paikan päällä Laanilan koulussa, kun Steam-käsikirja ja koulun Maker-tila julkistettiin. Samalla he pääsivät itse kokeilemaan Steam-prosessin eri vaiheita taustatyöstä toteutukseen.

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulussa on jo pitkään ja määrätietoisesti kehitetty Steam-pedagogiikkaa tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Myös toimintakulttuuria halutaan kehittää kohti vahvempaa yhdessä tekemisen ja kokeilemisen kulttuuria. Steam-pedagogiikkaa käyttää Oulussa jo yli 30 peruskoulua, lukuisia päiväkoteja ja nyt mukaan on liittynyt myös ensimmäinen lukio, Laanilan lukio. 

Steam on lyhenne sanoista science, technology, engineering, art and math. Steamissa käytetään tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta oppijoiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Se on oppijalähtöistä, kokeilevaa ja yhteisöllistä oppimista, jonka avulla koulun tai minkä tahansa yksikön toimintakulttuuria voi parantaa yhdessä tekemisen kautta.

Käytännön vinkkien avulla eteenpäin

Laanilan koululla julkaistiin 11. huhtikuuta myös Oulussa tehty Käsikirja Steamin maailmaan. Perusteellisen, mutta helposti luettavan ja havainnollisen käsikirjan tekemisessä on ollut mukana noin 100 usean eri toimialan osaajaa. Kirjasta on apua, kun toimintaa käynnistetään ja toteutetaan Oulussa ja ympäri Suomea.

”Käsikirjan avulla kuka vain voi ottaa tämän pedagogiikan haltuunsa. Se on tarkoitettu eri alojen ammattilaisten ja erityisesti kasvatusalan käyttöön tukemaan jokapäiväistä Steam-toimintaa. Käsikirjasta löytyy erilaisia Oulussa opittuja asioita ja käytännön vinkkejä”, Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden Steam-koordinaattori Paula Vorne kertoo.

Eikä Steam suinkaan ole vain lasten juttu.

”Steamia pääsee kuka vain käytännössä kokeilemaan Business Asemalla, pääkirjastolla ja Tietomaassa”, Paula Vorne vinkkaa.

Myös Oulun yliopisto on tiiviisti mukana toiminnassa muun muassa Fablabin ja Steam-sivuaineopintojen myötä.

Luonteva jatkumo aiempaan

Laanilan koulun matemaattisten aineiden opettajat Anne Koivikko ja Henna Huotari ovat suunnitelleet Laanilan koulujen uutta oppimistilaa ja sen tulevaa toimintaa.

”Laanilan koulujen uusi Maker-tila on luonteva jatko koulujemme Vihreä lippu -toiminnalle, aurinkoenergian hyödyntämiselle ja oppiainerajat ylittävälle yhteistyölle. Alueen alakouluista Hintan ja Oulujoen koulut ovat jo pitkään olleet aktiivisia Steam-kouluja, joten nyt on jatkumo myös alueen yläkouluun.”

Opettajat hakivat oppia ja vinkkejä Hintan ja Rajakylän kouluista. Oppilaita on myös ollut mukana suunnittelemassa oppimistilaa. Tilasta löytyy nyt muunneltavien kaulusteiden lisäksi muun muassa laserleikkuri, 3D-tulostin sekä työkaluja kovempien materiaalien työstämiseen.

”Oppimistila kulkee nyt aluksi työnimellä Välkky, mutta oppilaat pääsevät kyllä antamaan omat nimiehdotuksensa nimikilpailun kautta”, opettajat lupaavat.

Tutustu Steam-käsikirjaan 

Steam in Oulu -sivusto