Kiviniemen koulussa sovitellaan ristiriitoja keskustelemalla – vertaisoppilaat mukana ratkomassa pulmia

Kiviniemen koulun 6. luokan oppilaat Emilia ja Ilona ovat koulutettuja vertaissovittelijoita. Kuva: Maarit Saarenkunnas

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kiviniemessä otettiin käyttöön kaksi vuotta sitten restoratiivisen sovittelun malli, jota kutsutaan nimellä Verso. Verso on yksi koulun monista kiusaamisen vastaisista toimenpiteistä.

Tärkeä osa sovittelutoimintaa ovat 3.–6. luokkalaisista koulutetut vertaissovittelijat. Heitä Kiviniemessä on viisitoista. Koululla toimii kuusi sovittelijaopettajaa, jotka ohjaavat vertaissovittelijoita. Aikuiset myös ottavat kopin haastavammista konfliktitilanteista. 

Sovittelussa harjoitellaan ristiriitatilanteiden ratkaisemista keskustelun avulla. Sovittelussa osapuolet saavat kertoa oman tarinansa, kuulla ja tulla kuulluksi, sekä kuvata tilanteeseen liittyviä tunteita ja ehdottaa ratkaisua. Sovittelun tavoite on lisätä ymmärrystä ristiriitatilanteen osapuolien kesken ja eheyttää rikkoutunut ihmissuhde niin, että mieltä pahoittanut tilanne ei enää toistu. 

Sovittelua osataan pyytää

Sovittelun käytänteet ovat pikkuhiljaa tulleet luonnolliseksi osaksi koulun arkea. Sovittelua osataan jo pyytää avuksi. Se kertoo paljon menetelmän oppilaiden keskuudessa herättämästä luottamuksesta.

Viime vuonna Kiviniemessä pidettiin yli kolmekymmentä vertaissovittelua oppilaiden toimesta. Aikuiset sovittelijat hoitivat kaksikymmentäkaksi vahvempaa tukea vaativaa sovittelua.

Kiviniemessä sovittelevaa otetta on sovellettu myös ryhmien ilmapiiriongelmiin. Restoratiivisiin puhepiireihin on osallistunut kymmeniä oppilaita.

Konflikti on aina myös mahdollisuus tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Pieniltä tuntuvien arkisten tilanteiden, vaikka jalkapalloriitojen, käsitteleminen osapuolia kunnioittavalla tavalla on tärkeää harjoittelua elämää varten.

Emilia ja Ilona haluavat auttaa

Esimerkiksi Kiviniemen koulun 6. luokan oppilaat Emilia ja Ilona ovat koulutettuja vertaissovittelijoita.

Osallistuitte Suomen sovittelufoorumin koulutukseen. Millaista siellä oli?

”Koulutuksessa oli kivaa. Opittiin paljon uusia asioita. Opeteltiin, että miten riitatilanteisiin haetaan ratkaisuja. Opeteltiin käymään osapuolten kanssa läpi, että mitä tapahtui. Kouluttajat olivat mukavia. Hauska kokemus”, kertoo Emilia.

Ilona oli samoilla linjoilla.

”Koulutus oli mukava. Tuntui, että saa olla vaikuttamassa johonkin tosi tärkeeseen juttuun”, hän sanoo.

Miksi sinä lähdit mukaan sovittelijaksi?

”Ajattelin, että minulla on aika hyvät sosiaaliset taidot ja jonkun verran empatiakykyä. En jää helposti hiljaiseksi ja olen melko reipas. Ajattelin, että voisin olla hyvä tässä”, perustelee Emilia.

Ilonastakin on tärkeää auttaa kanssaoppilaita.

”Haluan auttaa muita. Minuakin on joskus kiusattu. Tuntuu tärkeältä auttaa muita selvittämään riitoja”, hän sanoo.

Mitä sovittelussa tehdään?

”Siinä ratkaistaan ristiriitoja kysymällä kysymyksiä. Yritän olla mahdollisimman paljon avuksi. Jos on ollut vaikka joku väärinkäsitystilanne, niin yritän kuunnella molempia osapuolia”, Emilia kertoo.

Ilona täsmentää, että pelisääntöjen kertominen on tärkeää.

”Pelisääntöihin kuuluu, että ei oteta puolia, vaan etsitään ratkaisuja, eikä kerrota sovittelussa puhutusta muille kavereille. Vanhemmille saa kertoa ja opelle. Ja että tämä on vapaaehtoista eikä tästä tule rangaistusta”, lisää Ilona.

Millaisia tapauksia Kiviniemessä sovitellaan?

”Vähän aikaa sitten sovittelin leikkien rikkomistilannetta, joka oli oikeasti väärinkäsitys. Toinen osapuoli halusi auttaa ja toisen mielestä se näytti rikkomiselta. Riidan osapuolet ehdottivat ratkaisuksi, että jos haluaa auttaa, pitää kysyä lupa. Ja lupaa pitää kysyä myös, jos haluaa leikkiä toisen rakennelmilla”, selvittää Emilia.

”Sellaisia välituntiriitoja tai jos jostakin on tuntunut, ettei oikein pääse mukaan kaveriporukkaan. Tai jos on vahingossa mennyt lelu rikki”, Ilona lisää.

Molempien tyttöjen mielestä sovittelusta on ollut hyötyä.

”Sovittelussa oppii sosiaalisia taitoja ja oppii ratkomaan riitoja. Kaikilla tulee riitoja, ihan sama millainen ihminen on. Ei ole olemassa hyviä tai huonoja ihmisiä,” Emilia sanoo.

”Se on ollut hyvä, että aina on sovittelussa päästy yhteisymmärrykseen. Ja molemmille osapuolille on tullut parempi mieli”, kiteyttää Ilona.

Lisätietoja Verso-sovitteluohjelmasta.