Kastellin koululla lähdettiin ratkomaan kiertotalouden haasteita – oppilaat iloitsevat opetuksesta ideoidessaan itse

Kastellin peruskoulun seitsemäsluokkalainen Viktor Liukko on mukana yhdessä seitsemän muun oppilaan kanssa ideoimassa ja edistämässä kiertotaloutta Tulevaisuuden kaupunki -teemaan liittyen. Kuvat: Merja Haukipuro

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Merja Haukipuro

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Kastellin koulun seitsemäsluokkalaiset osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa Oulun Energia -areenalla järjestettävään Tool Camp -kilpailuun. Tool Camp haastaa jo kolmatta kertaa oululaiset lapset ja nuoret ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita Steam-pedagogiikkaa hyödyntäen. Kilpailu on osa Amazing North -tapahtumaa.

Esiopetuksen, alakoulujen ja yläkoulujen Tool Camp -päivä järjestetään tiistaina 21. toukokuuta kello 9.30–14.45 osana Amazing North -tapahtumaa Oulun Energia -areenalla.

Tool Camp -tehtävissä yhdistyvät eri oppiaineet ja opetusmenetelmät. Tänä vuonna haasteita on kolmessa teemassa: Luonnosta energiaa, Hyvinvointi ja turvallisuus sekä Tulevaisuuden kaupunki.

Steamin ajatuksena on, että oppilaat pääsevät soveltamaan eri oppiaineissa opittua tietoa, ideoimaan ja oivaltamaan oppimaansa itse. Steam on lyhenne sanoista science, technology, engineering, art ja math, eli siinä yhdistyvät tiede, teknologia, taide ja matematiikka.

Ideoita kiertotalouteen

Kastellin koulu tarttui ilmastonmuutokseen liittyvään Tool Camp -haasteeseen mielellään, sillä koulun monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (MOK) kuuluu ilmastonmuutos.

Oppilaat saavat Steam-oppimisessa ideoida tehtävänsä itse. He myös toteuttavat ideansa erilaisista materiaaleista alusta loppuun asti itse. Ainoastaan teknisten koneiden käytössä opettaja on ollut apuna.

”Olemme perehtyneet vuoden aikana aiheeseen eri oppiaineiden tunneilla, ja tammikuussa pidimme kolme MOK-päivää, jossa oppilaat jakautuivat erilaisiin pajoihin omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. Käsityöpajoissa kantavana teemana oli kiertotalous, ja sieltä valmistui Tool Campiin työ, jossa on ideoitu ratkaisua kiertotalouden kehittämiseksi. Kuvispajassa hahmoteltiin, millainen tulevaisuuden kaupunki voisi olla. Sieltä valikoitui toinen Tool Campiin lähtevä ryhmämme. Hoksasimme kuitenkin, että heidän työnsä istuukin paremmin ensimmäiseen haasteeseen, joka on Luonnosta energiaa”, Kastellin koulun matemaattisten aineiden ja tieto- ja viestintätekniikan opettaja Tarja Karjalainen kertoo.

Loppukiri tarvittiin

”Hieman kiire meinasi tulla, sillä varasimme varsinaiselle työstämiselle kolme päivää aikaa. Tosin aihetta on työstetty jo aiemmin tuntien yhteydessä. Digitaalinen valmistaminen oli uutta, ja opettaja ohjasi vinyylileikkurin käyttämistä. Opettaja muun muassa skannasi oppilaiden piirrokset laitteella”, Karjalainen kertoo. Työtä tehtiin yhteistyössä käsityönopettajan kanssa.

Myös oppilaiden mielestä kolme päivää käytännön tekemiseen tuntui liian lyhyeltä ajalta. Seitsemäsluokkalaiset ovat toteuttaneet Tool Camp -töitään käsityön ja kuvaamataidon tunneilla. Heille oli mieluisaa tehdä pikkutarkkoja pienoismalleja.

”Osallistuminen vähän jännittää, koska olemme ensimmäistä kertaa mukana. On hienoa saada tuomariston arviointi itse tapahtumassa”, nuorten osallistujajoukko kertoo.

Opettaja auttaa oppilasta käsityön liimaamisessa.

Halusimme lisätä oppilaiden kiinnostusta ilmastonmuutokseen erilaisten tekniikoiden avulla, opettaja Tarja Karjalainen kertoo seitsemäsluokkalaisten kilpailutöistä.

”Itse olen tutustunut Steamiin jo aiemmin työskennellessäni edellisellä koululla. Olen myös käynyt aiheesta täydennyskoulutusta ja suorittanut Steam-sivuainekokonaisuuden Oulun yliopistolla. Lisäksi olen osallistunut lyhyempiin parin tunnin koulutuksiin, joissa opitaan jonkun tietyn laitteen tai menetelmän käyttöä”, Tarja Karjalainen taustoittaa.

”On hienoa, että Oulussa järjestetään tällaisia tapahtumia. Haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa tapahtuman toteutumista myös jatkossa. Kastellissa olemme vasta jalkauttamassa Steam-pedagogiikkaa, ja Tool Camp on selkeä välitavoite, jota kohti edetä.”

Karjalaisen mielestä haastavinta on käytännön organisointi.

”Aina, kun tehdään jotain normaaleista työjärjestyksistä poikkeavaa, vaatii se paljon yhdessä suunnittelua ja sopimista. Mukavinta tässä ja ylipäänsä Steam-oppimisessa on, että oppilaat pääsevät soveltamaan eri oppiaineissa opittua tietoa, ideoimaan ja oivaltamaan itse.”

Karjalainen pitää yhteistyötä käsityönopettajien kanssa antoisana ja sanoo oppineensa uutta muun muassa kiertotalouden periaatteista.

Kastellilaiset odottavat Tool Camp -päivältä, että pääsevät näkemään, mitä muissa kouluissa on tehty. Karjalainen itse toivoo oppilailleen onnistumisen kokemuksia ja sitä, että usko omaan osaamiseen vahvistuu.

Steam näkyy opetuksen sisällä

Kastellin koulu on valinnut ensimmäiseksi askeleeksi Steam-toiminnan toteuttamisen osana 7. luokan monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

”Steam istuu monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin mielestäni erittäin hyvin, sillä se on nimenomaan oppiainerajoja ylittävää toimintaa. Halusimme myös, että Steamia tulee jollekin luokka-asteelle jokaiselle oppilaalle. Näin kaikki Kastellin peruskoulun käyvät oppilaat pääsisivät jokainen jossain vaiheessa edes pienesti osallistumaan Steam-pedagogiikkaan”, Karjalainen kertoo.

Seiskaluokkalaiset käsittelevät ilmastonmuutosta vuoden aikana niissä oppiaineissa, joihin aihe istuu luontevasti. Kolmen MOK-päivän aikana aihetta työstetään erilaisissa pajoissa, ja niistä ainakin osassa syntyy jotain Tool Campiin sopivaa. Tänä vuonna valittavana oli muun muassa kiertotalouspajat, ilmaisupaja, digitaalisen valmistamisen paja, mediapaja sekä tulevaisuuden kaupunki -paja.

Tool Camp muodostuu työskentelystä päiväkodilla tai koululla ja Tool Camp -päivästä. Ryhmät esittelevät luovat ja vastuulliset ratkaisunsa yleisölle ja tuomaristolle. Tool Campiin osallistuu esiopetuksen sekä ala- ja yläkoulujen ryhmiä, jotka ovat ratkoneet haasteita 3–5 hengen ryhmissä. Eri kategorioissa on omat sarjat päiväkodin, alakoulun ja yläkoulun ryhmille.

Fakta

Amazing North 21.–22. toukokuuta

  • Amazing North on Pohjois-Suomen suurin Steam-aiheinen tapahtuma lapsille, nuorille ja ammattilaisille. Se järjestetään Oulun Energia -areenalla 21.–22. toukokuuta.
  • Amazing North kerää Oulun Energia -areenalle yhteensä noin 2500 oppilasta ja opettajaa. Kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman teemana on tieteen, taiteen ja teknologian kautta kohti kestävää huomista – yhdessä tehden.
  • Esiopetuksen, alakoulujen ja yläkoulujen Tool Camp -päivä järjestetään Amazing North -tapahtuman yhteydessä tiistaina.
  • Amazing Northin järjestävät yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun STEAM-verkosto, Oulun yliopisto ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetustoimi.