Hyvät käytänteet jakoon – Oulun lukioiden opettajat tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä

Kuvassa Oulun kaupungin lukioiden Priimaa pukkaa -hankkeen koordinoiva lukiotuutori Niina Harjunpää, kansainvälistä yhteistyötä kehittävä teematuutori Tiina Fredriksson, virtuaalilukiota ja digipedagogiikkaa kehittävä Eveliina Partanen, kestävää kehitystä ja ympäristöosaamista kehittävä Salla Vähämetsä, työelämä- ja korkeakouluyhteistyö sekä yrittäjyyskasvatusta kehittävä Minna Mäkelä, lukiotuutori Sari Vallineva sekä pedagogiikkaa kehittävä Heli Haapala.

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Tiina Fredriksson

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun eri lukioiden opettajat kokoontuvat nykyisin niin sanottujen teematuutorien johdolla jakamaan ajatuksia ja kokemuksia opetustyöstä. Opettajien omaan aktiivisuuteen perustuva yhteistyö innoittaa kekseliäisiin ratkaisuihin ja resurssien tehokkaaseen käyttöön, kirjoittaa Tiina Fredriksson, yksi teematuutoreista.

Oulun kaupungin lukioissa on käynnistynyt opetushallituksen tukema laatuhanke, joka perustuu lukio-opettajien lisääntyvään yhteistyöhön ja tähtää arjen opetustyön monipuoliseen kehittämiseen. Kehittämisen eri teemaryhmät ovat saaneet opettajat eri lukioista yhdistämään voimansa luodakseen uutta ja tehokasta oppimisympäristöä. Ryhmien kautta jaetaan tietoa ja hyviä käytänteitä sekä tavoitellaan yhteistä huippuosaamista.

”On hirveän hienoa päästä itse vähän isommassa hankkeessa kehittämään koulutoimintaa. Monesti kehittämishankkeet tulevat opettajan arkeen yläpuolelta annettuina eikä mahdollisuuksia vaikuttaa sisältöihin ole juurikaan. Tässä hankkeessa on toisin: opettajat ovat itse aktiivisia toiminnan suunnittelijoita ja tekijöitä”, sanoo koordinoivana tuutorina toimiva Lyseon lukion opettaja Niina Harjunpää.

Yhteistyö uusien opettajatuttavuuksien kanssa voimaannuttaa ja tuo oman alan haasteisiin uudenlaista pöhinää. Opimme toisiltamme; jaamme ideoita ja toimivia käytäntöjä kouluillemme. Siinä sivussa läpikäymme arjen haasteita ja onnen hetkiä, välillä itkien ja välillä nauraen.
Tiina Fredriksson

Teemaryhmien toimintamalli on rakennettu monipuoliseksi ja joustavaksi. Kullekin eri ryhmälle on nimetty oma teematuutori, joka kutsuu opettajakollegat koolle noin viisi kertaa lukuvuodessa foorumiin, jossa vaihdetaan ajatuksia ja ideoita. Käytäntöjä testataan kentällä ja uusista hyvistä ideoista tiedotetaan kaupungin lukioiden henkilöstöä muun muassa kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävillä OuLukiopäivillä.

Yhteistyöllä on jo saavutettu merkittäviä tuloksia. Teemaryhmät toimivat yhteisen tiedon lähteenä, jakavat työnsä tuloksia omille kouluilleen ja levittävät hyviä käytänteitä laajemminkin. Oma pienehkö koulutusbudjetti toimii innoittajana kekseliäille ratkaisuille ja resurssien tehokkaalle käytölle.

Toiminnan ohjaava periaate on joustavuus. Jäsenten kentältä kumpuavat toiveet ja tarpeet ohjaavat teemaryhmien työtä, joka synnyttää aitoa osallistumista ja omistautumista. Ryhmät seuraavat tarkasti oman aihepiirinsä valtakunnallista kehitystä ja keskustelua.

Teemaryhmien rahoitus perustuu Opetushallituksen tukemaan Priimaa pukkaa -hankerahoitukseen, ja se on tärkeä osa laajempaa Oulun kaupungin lukioiden laatutyötä. Teemaryhmillä on vahva rooli lukioyhteisön kehittämisessä ja pedagogisen innovoinnin edistämisessä.

Teemaryhmät ovat asettaneet lukiokoulutuksen laadun kannalta keskeisiä tavoitteita. Ne käsittävät monitahoisia opetuksen muotoja, kuten virtuaalilukion ja digipedagogiikan kehittämisen, kansainvälisen yhteistyön ja hankekirjoittamisen, yritys- ja oppilaitosyhteistyömallien vahvistamisen sekä kestävän kehityksen ja ympäristöosaamisen edistämisen.

Rehtorit ja lukiojohtaja painottavat tuutoreiden työskentelyn tärkeyttä lukio-opetuksen kehittämisessä. Opettajat tuntevat parhaiten oman toimialansa kehittämistarpeet ja kiittelevät kaupungin lukiokoulutuksen johtoryhmän tukea koko Suomessakin ainutlaatuisesta hankkeesta, jossa opettajien oma rooli ja aktiivisuus korostuvat. Oulun lukiot ottavat merkittävän askeleen kohti yhteistyöllä rakennettua oppimisympäristöjen kehittämistä ja laadun varmistamista.

Kirjoittaja Tiina Fredriksson on Laanilan lukion englannin ja ruotsin kielen lehtori, teematuutori ja Oulun kaupungin työntekijälähettiläs.