Heidi Fagerholm vie Oulun ammattikorkeakoulua kohti työelämän tarpeita

Tekniikan tohtori Heidi Fagerholm tuli Oulun ammattikoulun rehtoriksi ja samalla osakeyhtiön toimitusjohtajaksi Frankfurtista syksyllä 2020. Kuva: Antti J. Leinonen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pari vuotta Oulun ammattikorkeakoulua rehtorina ja osakeyhtiön toimitusjohtajana johtanut Heidi Fagerholm haluaa luotsata oppilaitosta kohti vahvaa työelämälähtöisyyttä. Käytännössä se tarkoittaa, että opinnäytetyöt tehdään yritysten kanssa ja projektitoiminta työelämän ja kolmannen sektorin kanssa on vilkasta. 

”Työelämäyhteistyötä olemme tehneet informaatioteknologian ja tekniikan puolella, mutta myös projekteja kulttuurilaitosten kanssa kuten Oulun teatterin, meiltähän on mukana opiskelijoita ja opettajia Billy Eliot -produktiossa. Ajatuksemme on, että tekemällä oppii ja sehän on luontaisesti ollut meillä sisäänrakennettua tekniikan- ja sairaanhoidon opinnoissa. Tällaista pyritään nyt muillakin aloilla lisäämään.”  

Suosituimmat alat Oulun ammattikorkeakoulussa ovat ensihoitajan ja fysioterapeutin sekä bioanalytiikan ja medianomin opinnot. Fagerholm huomauttaa, että tekniikan alalla hakupaine ei ole yhtä suuri. 

Työelämäosaamista kehittämään

Ammattikorkeakoulu hakee työelämäkytkyssään hyötyjä kaikille osapuolille: sairaala tarvitsee harjoittelijoita ja opiskelijat harjoittelupaikkoja.

”Opiskelijoillehan tällainen oppiminen on myös motivoivaa. Sellaista palautetta olemme saaneet, että opiskelijoilla pitäisi olla entistä paremmat työelämätaidot asiaosaamisen lisäksi. Heiltä odotetaan enemmän valmiuksia toimia esimiehenä, työturvallisuuden asioissa ja työlainsäädännön tuntemista sekä talousosaamista.”

Näistä syistä Oulun ammattikorkeakoulussa suunnitellaankin kaikille opiskelijoille alasta riippumattomia yhteisiä opintoja.  

Lisää englanninkielistä koulutusta

Fagerholm luonnehtii, että ammattikorkeakoulun täytyy muuttua, jotta oppilaitoksen vetovoima säilyy. Myös työelämän monenlaiset muutospaineet vaikuttavat Oulun ammattikorkeakoulun koulutussuunnitteluun. 

Alkuvuoden yhteishaussa oli mukana uusi nursing- eli sairaanhoitajien koulutusohjelma englanniksi. Englanninkielistä koulutusta halutaan lisätä. Tätä tavoitetta Fagerholm perustelee vetovoimalla kansainvälisten opiskelijoiden suuntaan. 

”Myös Suomi tarvitsee kansainvälistä työvoimaa ja toisaalta suomalaistenkin opiskelijoiden pitää voida kansainvälistyä.” 

Suunnitelmissa ovat myös kiertotalouden ohjelma sekä koulutuskokonaisuuksia, jotka liittyvät digitalisaatioon ja yleensä vihreään siirtymään.

Viiden kilometrin merkitys

Aiemmin kuntayhtymän omistama Oulun ammattikorkeakoulu yhtiöitettiin vuonna 2014. Fagerholmin mukaan itsenäinen toimintamuoto tuo mukanaan päätöksentekoon joustavuutta ja ketteryyttä. 

Fagerholm on Helsingistä kotoisin ja valmistunut Åbo Akademista tekniikan tohtoriksi. Hän ihmettelee täkäläistä kampuskeskustelua: miten iso asia viidestä kilometristä onkaan muodostunut. 

”Helsingissä yliopisto on sijoittunut ympäri kaupunkia, joten onhan tämä paikallinen keskustelu siinä mielessä vähän hassua. Jos matkoilla olisi merkitystä, ei voitaisi tehdä kansainvälistäkään yhteistyötä.” 

Ammattikorkeakoulun kampus on kolmessa paikassa: Linnanmaalla sekä sosiaali- ja terveysalan opinnot Kontinkankaalla ja Oulaisissa.  

”Opiskelijat eivät valitse kampusta vaan he valitsevat alan ja kaupungin. Kampus on sitten sitä mitä on.”

Kolme-neljäsosaa opiskelijoista tulee Oulun ammattikorkeakouluun pääosin Pohjois-Pohjanmaalta. Fagerholm huomauttaa, että he myös työllistyvät tänne ja ammattikorkeakoulu onkin alueen suurin työvoiman kouluttaja. 

Positiivisen rakentaminen kutsui

Fagerholm tuli Ouluun ammattikorkeakoulun rehtoriksi syksyllä 2020 Frankfurtista. Siellä hän toimi Merck-yhtiössä tutkimus- ja teknologiajohtajana. Oulussa hän on paljon muuttaneena viihtynyt hyvin, tosin kulttuuria ei ole koronasulkujen vuoksi päässyt harrastamaan muutamaa konserttia lukuun ottamatta. 

”Tein pitkän teollisuusuran ja sitten halusin jotain muuta, positiivista rakentamista. Olen aina ollut kiinnostunut tuotekehityksestä ja kehittämisestä. Koin että ammattikorkeakoulut ovat lähellä yrityselämää ja työelämää ja tekevät töitä tutkimuksen soveltamisen kanssa.”

Fagerholm kertoo muuttaneensa usein työn perässä. Paikkakunnalla ei ole hänelle sinänsä väliä kunhan ympärillä on meri.