Digitaalista nuorisotyötä kehitetään Oulussa kokeiluprojektien avulla

Peliliike-hankkeen työntekijät Kati Hopiavuori ja Mikko Ylimäki auttavat toimijoita projektien ideoinnissa ja suunnittelussa. Kuva: Juha Hämäläinen

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Skilli-projekteilla halutaan rohkaista nuorisotyön ammattilaisia hyödyntämään nuorten omaa osaamista nuorille suunnatun toiminnan järjestämisessä.

”Lisäksi Peliliike-hankkeen tavoitteena on koota ammatilliselle nuorisotyölle suuntaviivoja digitaalista pelaamista hyödyntävää toimintaa varten. Suuntaviivojen rakentamiseksi Peliliike koordinoi eri kaupunkien pelitoiminnasta vastaavista nuorisotyöntekijöistä rakentuvaa kehitystyöryhmää”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Mikko Ylimäki.

Peliliike tarttuu haasteisiin, jotka ovat nousseet esille esimerkiksi nuorisotutkimuksessa ja kansallisessa uutisoinnissa keväästä 2020 lähtien.

”Poikkeustilanteen aiheuttama eristyneisyys ja sosiaalisten suhteiden puute on syventänyt monia olemassa olevia ongelmia erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten keskuudessa, mitä koettu yksinäisyys on omiaan lisäämään. Pitkittynyt poikkeustila on vahvistanut nuorisotyön merkitystä ja muuttunut arki vaatii uusia keinoja kohdata nuori verkossa”, hankkeen projektityöntekijä Kati Hopiavuori kertoo.

Kohti digitaalista nuorisotyötä

Peliliike-hankkeen tavoitteena on kehittää sellaista digitaalista toimintaa, joka nostaa esille nuorten omaa osaamistaan ja tukee heidän toimijuuttaan.

Digitaalisen nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa nuorten toimintavalmiuksia digitaalisen maailman ympäristöissä eikä se tee jaottelua kasvokkain ja verkossa tapahtuvan toiminnan välillä. Tässä on kuitenkin kehitettävää, sillä digitaalista nuorisotyötä ei vielä nähdä täysin osana perustyötä ja sosiaalista mediaa hyödynnetään lähinnä passiiviseen tavoittamiseen aktiivisen kohtaamisen sijaan.

”Välinekeskeisyydestä ollaan hiljalleen siirtymässä kohti digitaalisen nuorisotyön sisältöjä ja nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista”, toteaa Mikko Ylimäki.

Digitaalisella nuorisotyöllä halutaan auttaa nuoria kehittämään niitä kansalaistaitoja, joita tulevaisuudessa vaaditaan. Siksi oululaisessa nuorisotyössä pyritään tukemaan entistä enemmän nuorten digitaalisten taitojen kehittymistä, samalla varmistaen, että jokaisella nuorella on siihen yhtäläiset mahdollisuudet.

Nuorille omaa vastuuta

Nuorten omaa toimijuutta tuetaan Skillimyllyssä yhteiskehittämisen ja kokeilutoiminnan keinoin.

”Nuoret ovat mukana Skilli-projekteissa aina projektin toiminnan suunnittelusta käytännön toteutukseen saakka. Projekteissa on ehtona, että nuorille annetaan vastuuta ja mahdollisuuksia oman osaamisen hyödyntämiseksi. Tällöin projektin sisältö on todennäköisemmin myös nuoria aidosti kiinnostavaa”, kertoo Kati Hopiavuori.

Oululaisten nuorten oman toimijuuden vahvistumisen lisäksi kokeiluprojektien lisäarvo on julkisten palveluiden ja digitaalisen nuorisotyön uudenlainen kehittäminen yhteistyössä oululaisten toimijoiden ja yritysten kanssa.

Skillimyllyyn voivat jättää projektiehdotuksia kaikki yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, joilla on halu työskennellä nuorten kanssa ja kehittää nuorisotyötä. Projektiehdotuksille toimivat tienviittoina viisi digitaaliseen nuorisotyöhön tai digipelaamiseen liittyvää teemaa, joihin ehdotetun projektin sisällön täytyy liittyä.

Peliliikkeen työntekijät auttavat ideoinnissa ja projektiehdotusten laatimisessa. Skillimyllyn projektiehdotusten keräysaikana saapuneet ehdotukset siirtyvät raadin arvioitavaksi ja parhaiten arvioidut ehdotukset Peliliike ostaa toteutettaviksi Skilli-projekteina. Raati koostuu oululaisista nuorista ja nuorisotyön ammattilaisista.                                                                                 

Tutustu Peliliikkeen kotisivuihin: www.peliliike.org