Camera Obscura vei arvostusten, tunnetaitojen ja vahvuuksien äärelle

Oppilaat perehtyivät ohjaajan kanssa esimerkiksi mielenterveyden käteen ja keskustelivat siitä, mitä asioita he arvostavat elämässään ja mitä pitävät tärkeinä arjessaan. Kuvat: Tiia Käkelä

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Tiia Käkelä

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Jäälin koululla järjestettiin toukokuussa Camera Obscura -tapahtuma 7.- ja 8.-luokkalaisille. Tämä Suomen NMKY:n koordinoima toiminta pyrkii vahvistamaan nuorten mielenterveyttä ja lisäämään heidän hyvinvointiaan. Nuoriso-ohjaaja Tiia Käkelä kertoo, että kokemus oli hyvä sekä koululaisille että ohjaajille.

Tapahtumaan osallistui neljän päivän aikana yhteensä kahdeksan luokkaa, yksi luokka kerrallaan. Toimintapäivät koostuivat kolmesta osuudesta: startista, parkista ja mielikuvaseikkailusta. Luokat jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen aloitti parkista ja toinen startista. Ryhmät vaihtoivat paikkoja puolivälissä.

Parkissa oppilaat perehtyivät ohjaajan kanssa ”mielenterveyden käteen” ja keskustelivat siitä, mitä asioita he arvostavat elämässään ja mitä pitävät tärkeinä arjessaan. Ajan salliessa pelattiin myös erilaisia pelejä, joissa harjoiteltiin tunnetaitoja ja kaveritaitoja.

Startissa nuoret pohtivat omia vahvuuksiaan ja unelmiaan kuumailmapallomallin avulla. He piirsivät kuumailmapallon ja sen ympärille pilviä ja tuulenvireitä. Pallon sisälle kirjoitettiin omia luonteenpiirteitä ja vahvuuksia, pilviin unelmia ja tuulenvireisiin asioita, jotka auttavat unelmien saavuttamisessa. Kuumailmapallon alle kirjoitettiin esteitä, jotka voivat vaikeuttaa unelmien toteutumista. Nämä tuotokset palautettiin ohjaajalle ja säilöttiin kirjekuoriin, jotka nuoret saavat purkutunnilla takaisin itselleen.

Mielikuvaseikkailussa nuoret etenivät yksitellen kuulokkeet päässä. Ohjaaja haki aina muutaman oppilaan kerrallaan starttihuoneesta ja antoi heille ohjeet. Kuulokkeista kuului ohjeita, miten edetä mielikuvaseikkailussa ja mitä tehtäviä siellä tehdään. Tämän osuuden aikana nuoret pohtivat omia arvojaan ja itsetuntemustaan. Seikkailun päätyttyä he tekivät itsekseen Ajatusten virta -tehtävän, jossa reflektoitiin äänitteissä kuultuja asioita, ja lopuksi oppilaat täyttivät vielä palautekyselyn.

Nuorilta kiitosta

Kysyin muutamilta nuorilta heidän ajatuksiaan Camera Obscurasta, ja he nostivat esiin sen, kuinka rauhoittavaa oli kulkea mielikuvaseikkailussa ihan itsekseen ja ”omassa kuplassa”. Lisäksi he sanoivat, että se oli kivaa vaihtelua oppituntien tilalle.

Nuorten mielestä äänitteissä kysyttäviin pohdintakysymyksiin oli helppo vastata, kun sai pohtia vain omassa päässään, eikä niitä tarvinnut tuoda muiden ilmoille. Näin he saivat vastata ilman tuomitsemista. Lisäksi osa nuorista koki, että mielikuvaseikkailu olisi voinut olla vielä pidempi, sillä siellä oli heidän mielestään ihana kulkea, täysin omassa rauhassa. Seikkailu kesti noin 12 minuuttia.

Kokonaisuutena toimintapäivät sujuivat erittäin hyvin. Camera Obscura oli näin ohjaajan roolistakin todella mahtava kokemus, sillä päivät olivat antoisia, ja nuorten kanssa työskentely oli ihan huippua! Meitä ohjaajia oli neljä: yksi parkissa, yksi startissa ja kaksi liikuntasalissa ohjeistamassa nuoria mielikuvaseikkailuun sekä seikkailun jälkeiseen Ajatusten virta -tehtävään.

Me vaihtelimme päivien aikana rooleja toistemme kanssa, jotta kaikki pääsivät kokeilemaan kaikkea, ja saimme näin kokemuksen jokaisesta roolista. Siitä on sitten hyötyä, jos pääsemme pitämään Camera Obscuraa toisenkin kerran.

Camera Obscura -tapahtuma järjestettiin huhtikuussa myös Yli-Iin, Ylikiimingin ja Kiiminkipuiston kouluissa.

Kirjoittaja Tiia Käkelä työskentelee nuoriso-ohjaajana Jäälin nuorisotilalla.