Byströmin Ohjaamo – paikka oululaisia nuoria varten

Tietopalveluohjaajat Tuula Enbuska (oikealla) ja Liisa Kurtti auttavat nuoria ja heidän läheisiään monissa kysymyksissä, joita nuoren elämään liittyy. Kuva: Juuso Haarala

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: Tuula Enbuska, Petra Silvennoinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Byströmin Ohjaamon nuorten tieto- ja neuvontatyö täytti alkusyksystä 30 vuotta. Tuo aika on pitänyt sisällään moninaisia tiedontarpeita ja vaihtelevia aikoja. Oulussa nuorten tieto- ja neuvontapalvelua kehitetään säännöllisesti, jotta tarpeisiin osataan vastata vauhdilla muuttuvassa ajassa.

Tieto- ja neuvontapalvelussa palvellaan alle 30-vuotiaita oululaisia nuoria, heidän vanhempiaan ja muita läheisiä sekä nuorten parissa työskenteleviä kaikissa elämään liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on osa Byströmin Ohjaamoa.

”Vaikka nuorten tiedontarpeiden aiheet, kuten asuminen, koulutus ja vapaa-aika, ovat pysyneet samoina vuosikymmeniä, tieto muuttuu ajassa. Samoin kanavat, joita pitkin tieto on kaikkien nuorten saavutettavissa. Meiltä nuoret, nuorten läheiset ja nuorten kanssa töitä tekevät ammattilaiset saavat aina ajantasaista, ammatillista ja monikanavaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta”, tietopalveluohjaaja Tuula Enbuska sanoo.

Tieto- ja neuvontapalvelussa voi halutessaan asioida nimettömänä ja ilman ajanvarausta. Ohjaus perustuu aina asiakkaan omiin tarpeisiin ja toiveisiin. Neuvoa voi kysyä paikan päällä, puhelimitse ja sähköpostilla. Kysymyksiä voi lähettää myös Nuorten Oulun Pulmakulmassa tai esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tietopalveluohjaajat vastaavat myös Byströmin Ohjaamon yleisestä asiakasvastaanotosta.

Tietoa, neuvontaa, ohjausta

Nuorten tieto- ja neuvontatyöllä tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. Se on erityisen tärkeää ajassa, jota elämme.

”Tiedon rooli ja merkitys ovat kasvaneet. Jotta voimme osallistua, olla toimijoita ja tehdä päätöksiä, tarvitsemme valtavasti tietoa. Tietoa on loputtomasti tarjolla eri lähteissä, mutta navigointi tietotulvassa ja palveluviidakossa asettaa haasteita”, tietopalveluohjaaja Enbuska sanoo.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta nuori saa omaan elämäntilanteeseensa ja tarpeisiinsa vastaavaa yksilöllistä tietoa, neuvontaa ja ohjausta.

”Näin vahvistetaan nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämänhallintaa, itsenäistymistä ja toimijuutta omassa elämässä.”

Apua saa niin kasvotusten, verkossa kuin anonyymisti. Neuvonta ja ohjaus on aina yksilöllistä ja kunkin nuoren elämäntilanteeseen parhaiten sopivaa.

Palvelusta saa tietoa muun muassa harrastuksista, tapahtumista, opiskelusta, terveyspalveluista, matkailusta, ulkomailla työskentelystä ja opiskelusta, asumisesta, työllisyydestä, raha-asioista ja paljon muusta. Omatoimiseen tiedonhankintaan on tarjolla esitteitä, lehtiä ja useita tietokoneita.

Pitkä historia kantaa

Oululaisen nuorten tieto- ja neuvontatyön juuret ovat kansainvälisessä nuorisovuodessa 1985. Tuolloin Oulussa käynnistyi nuorisotiedotustoiminta nuorisokahvilan yhteyteen. Alkuvuosien toiminta oli suppeaa. Nuorisotiedotuspiste Nappi avattiin Oulun keskustaan syyskuussa 1993, ja lähes 30 vuotta myöhemmin, viime elokuussa, juhlistettiin pyöreitä vuosia Byströmin Ohjaamon sisäpihalla ja Nuorten Bysiksellä.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu on vuosien varrella tunnettu useilla nimillä, kuten Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappina. Nuorten tieto- ja neuvontatyön asiakkaina on vuosittain ollut keskimäärin 4 600 asiakasta ja matkan varrella on ollut monia tärkeitä etappeja.

”Nappiin tuli helmikuussa 2000 nettihuone, jossa oli kuusi tietokonetta nuorten käytettävissä maksutta”, Tuula Enbuska kertoo.

”Ja vuosina 2001–2003 Neppi-hankkeen myötä avattiin alueelliset tieto- ja neuvontapisteet Kaijonharjuun ja Kaukovainiolle sekä käynnistettiin oma NettiNappi.fi-verkkopalvelu vuonna 2002.”

Enbuska kertoo, että Byströmin taloon Nappi muutti vuonna 2007 ja oli sen sykkivä sydän. Vuonna 2011 päivänvalon näki Byströmin nuorten palvelut, joka on vuodesta 2019 kantanut nimeä Byströmin Ohjaamo. Vuosikymmenten aikana tieto- ja neuvontapalvelun toimintaa on kehitetty useiden hankkeiden avulla. Yhtenä viimeisimpänä NettiNappi.fi-verkkopalvelu sulautui osaksi NuortenOulu.fi-verkkopalvelua vuonna 2021. Samalla luovuttiin myös Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi -nimestä.

Lisätietoja nuorten Oulusta: nuortenoulu.fi