Ansioituneeksi opinto-ohjaajaksi 2023 palkittu Outi Piisilä: Kunnioittava ja avoin kohtaaminen on opinto-ohjauksen keskiössä

Oululainen Outi Piisilä on palkittu tämän vuoden ansioituneeksi opinto-ohjaajaksi. Valinnan tekivät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opinto-ohjaajat ry.

Koulutus

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Perusteluna Outi Piisilän valinnalle oli muun muassa Tuva-toiminnan kehittäminen aktiivisesti ja verkostoituneesti. Hän on toiminut aiemmin kymppiluokan opinto-ohjaajana ja luonut jo useita vuosia hyvää pohjaa nykyiselle Tuva-koulutukselle.

Tuva eli Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus käynnistyi syksyllä 2022. Siihen ovat yhdistyneet aiemmat perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Valma, lukioon valmistava lukiostartti ja Luva-koulutus.

Tuva-koulutus on jatkumoa oppivelvollisuuden laajenemiselle vuodelta 2021, jonka myötä oppivelvollisuusikä jatkuu 18-vuotiaaksi ja jokaisella oppivelvollisella on oikeus maksuttomaan toisen asteen tutkintoon johtavaan opiskeluun. 

Piisilällä on pitkä kokemus perusopetuksen opinto-ohjauksesta. Hän on myös toiminut usean vuoden ajan Oulun kaupungin perusopetuksen opinto-ohjauksen koordinaattorina. Piisilä jakaa osaamistaan julkaisemalla Tuvan kehittämiseen liittyviä ideoita ja ajatuksia. Lisäksi hän on innostunut, kehitysmyönteinen, ohjattavistaan suurella sydämellä välittävä ja kollegoitaan hienosti tukeva opinto-ohjaaja.

Opo voi olla oppilaan peili

Piisilä on valmistunut opinto-ohjaajaksi Joensuun yliopistosta vuonna 2003 ja on työskennellyt siitä saakka opinto-ohjaajana perusopetuksessa: Niva-Kaijan koulussa Nivalassa, Kempeleen yläasteella ja Ylikylän yhtenäiskoululla, Pohjankartanon koululla sekä nyt viimeisimpänä Oulun aikuislukiolla Tuva-koulutuksen opinto-ohjaajana.

Piisilä on suorittanut myös opetushallinnon tutkinnon ja kokeillut muitakin kuten apulaisrehtorin ja oppilashuollonkoordinoinnin tehtäviä ohjauksen rinnalla – ja ohjaustyö on aina vetänyt takaisin puoleensa.

Ohjaustyössä tärkeänä Outi Piisilä pitää kunnioittavaa ja avointa kohtaamista.

”Opiskelija on aina oman elämänsä asiantuntija ja parhaimmillaan opo voi olla hetken rinnalla kulkija. Ihminen, joka auttaa löytämään tai vahvistaa opiskelijan uskoa omiin kykyihin, taitoihin ja osaamiseen. Ihminen, joka auttaa löytämään tarvittavia tietoja ja näkökulmia – toimii peilinä, jos sellaista tarvitaan. On tärkeää, että lapsen tärkeimmillä aikuisilla eli huoltajilla on myös aina mahdollisuus tulla mukaan. Joskus mukaan tarvitaan muutakin verkostoa: yhteistyön merkitys onkin kasvanut opinto-ohjaajan työssä!”, hän toteaa.

Oppivelvollisuuden laajeneminen, epidemia-aika ja erilaiset nuoriin kohdistuvat vaatimukset ovat tuoneet esille monenlaisia haasteita, joihin liittyen nuoria tuetaan ohjaamisen avulla.

”Esimerkiksi stressi, ahdistus ja sosiaaliset pelot ovat tämän päivän ilmiöitä. Nuorilla voi olla riippuvuuksia liittyen pelaamiseen ja sosiaalisen median käyttöön. Näillä eri tekijöillä on vaikutusta siihen, että he jumittuvat kotiin ja myös unirytmi voi olla sekaisin. Ohjauksella heille räätälöidään yksilöllisiä ratkaisuja ja heitä kohdataan kasvokkain tapahtuvien tapaamisten lisäksi monikanavaisten palveluiden, kuten Teamsin tai WhatsAppin, avulla.”