Yleisötilaisuuksia avataan hiljalleen – edellytyksenä edelleen terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun

Helmikuun alusta on sallittu hyvin monet erilaiset tapahtumat ja ihmisten kokoontumiset. Toiveikkaimmat jo odottavat koko yhteiskunnan avaamista. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Määräys velvoittaa kuitenkin eri toimijoita laajasti toimimaan yhä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisen uhka ei ole poistunut alueelta, mutta tilanne on tasaantunut. Tämän vuoksi rajoitus on määrätty koko helmikuun ajaksi. Tiukat sisätilojen kieltorajoitukset eivät kuitenkaan jatku.

”Epidemia jatkuu ja koettelee henkistä kestävyyttä, mutta pahin uhka on saatu torjuttua. Omikron on nyt valtamuunnos ja leviää selvästi herkemmin, mutta onneksi se on hieman lievempi. Rajoituksilla on saatu aikaa rokotuskattavuuden parantamiselle ja helpotettu sairaalakuormitusta. Yleisötilaisuuksien kielto poistuu Pohjois-Pohjanmaalla, koska sen jatkaminen ei ole oikeasuhtaista ja välttämätöntä. Toimijoiden vastuu tilaisuuksien terveysturvallisesta järjestämisestä korostuu,” Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen toteaa.

Järjestäjien vastuu korostuu

Terveysviranomaiset kehottavat vielä jokaista toimimaan tosissaan omikronin liian nopean leviämisen ehkäisemiksi.

”Kovin tautipiikki lienee alueella vielä tulossa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto luottaa nyt ”tolkun” ihmisinä tunnettuihin pohjoispohjalaisiin, kun rajoituksia lievennetään selvästi, vaikka uusia tartuntoja on yhä erittäin paljon. Jos nyt pohdituttaa miksi rajoitusta pitää vielä noudattaa, kannattaa miettiä, että mihin terveydenhuoltoa ylipäätään tarvitaan. Esimerkiksi syöpähoitojen estyminen ylikuormituksen vuoksi olisi äärimmäisen ikävä asia,” kommentoi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Toimintaa mahdollistava rajoituspäätös on tartuntatautilain 58 d § mukainen laaja määräys, joka jättää toiminnan järjestäjälle harkintavaltaa monista toimenpiteistä käytännön tasolla. Aluehallintovirasto purkaa rajoituksia nyt asteittain.

”Kaikissa kohtaamisissa on syytä olla kaikki mahdolliset vastuulliset ja järkevät konstit käytössä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Vaikka aiemmista korona-ajan ihmisten kontakteista ei olisi tiedossa tartuntoja, on tilanne nyt omikronin vuoksi aivan eri juuri siinä omassa toiminnassa,” Eskola kommentoi.

Kirjallinen suunnitelma oltava esillä

Velvoitteen noudattamisesta on tehtävä kirjallinen suunnitelma. Nähtävillä pidettävässä suunnitelmassa on kuvattava ne toimenpiteet, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään.

”Toimija voi halutessaan suunnitelmassa rajoittaa sisätilassa myös henkilömäärää ja kysyä koronapassia siellä missä se on mahdollista, vaikka passilla ei rajoitusta voikaan nyt kiertää. Kotitestien suosittelu on toki mahdollista, mutta negatiiviseen kotitestiin ei yksistään voi nyt luottaa. Sairaana tai oireisena tilaisuuksiin ei tule osallistua, vaikka testi olisi negatiivinen tai karanteenia ei olisi määrätty. Käsidesin käyttö, riittävä väljyys ja maskien tarjoaminen pitäisi olla rutiinitoimia”, Eskola selventää.

Suunnitelman laatimisessa THL:n riskiluokitustaulukosta on apua työkaluna, kun toimija arvioi oman tapahtuman tai kokoontumisen koronavirukseen liittyviä riskejä ja niiden vähentämistä.

Koko maassa on voimassa tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt hygieniavaatimukset. Vaatimukset ovat voimassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.

Hygieniavaatimukset on toteutettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa.

Annetulla määräyksellä yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö on järjestettävä siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Lisätietoja avin päätöksistä tästä linkistä.