Virpiniemen uuden merivartioaseman rakennustyöt käynnistyivät Oulussa

Rakennustyöt käynnistyvät vanhan asemarakennuksen paikalle ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä. Kuvassa uudisrakennus julkisivu- ja takapuolelta. Kuva: Rajavartiolaitos/Sweco Finland Oy

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa uuden merivartioasemarakennuksen Rajavartiolaitoksen käyttöön Oulun Virpiniemeen. Hankkeen rakennustyöt alkoivat alueen infran rakentamisella ja vanhan asemarakennuksen purkamisella elokuussa 2023. Varsinainen rakentaminen alkoi marraskuussa. Uusi asemarakennus valmistuu vuoden 2024 lopulla.

Puurakenteinen, pinta-alaltaan noin 670 neliön uudisrakennus on suunniteltu Rajavartiolaitoksen merivartioasemakonseptin mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa turvalliset ja terveelliset toimitilat, jotka tukevat Virpiniemen merivartioaseman tämän päivän ja tulevaisuuden toimintaedellytyksiä.

”Rakennus on suunniteltu kestämään rannikon vaativat sääolosuhteet ja jatkuvan ympärivuorokautisen käytön. Rakennuksen taloteknisiä järjestelmiä tullaan ohjaamaan käytön mukaisesti”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Pasi Petäjäjärvi.

Kustannusarvio 3,4 miljoonaa

Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2023 vanhan asemarakennuksen purkutöillä ja alueen sisäisten verkostojen muutostöillä. Uuden asemarakennuksen rakennustyöt käynnistyivät käytöstä poistetun asemarakennuksen paikalle marraskuussa 2023, ja hankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Virpiniemen merivartioasema on Perämeren merellisen turvallisuuden näkökulmasta keskeisen tärkeä. Uuden asemarakennuksen ja satamarakenteiden kehittämisen myötä turvaamme aseman toiminnan pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin.

Hankkeen pääurakoitsijaksi on valittu Rakennus-Koskela Oy. Rakentamisen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa.

Hankkeessa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen. Rakennuksen lämmöntuotanto toimii pellettivoimalla, ja katolle sijoitetaan aurinkovoimala. Aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa vuodessa sähköä noin 18 400 kWh, joka vastaa yhden sähkölämmitteisen omakotitalon kokonaissähkönkulutusta vuodessa.

Virpiniemen satama-aluetta kehitetään

Asemarakennushankkeen ohella merivartioaseman alueella tullaan parantamaan satama-alueen rakenteita. Satama-alueelle rakennetaan uusi ponttonilaituri sekä uutta vene- ja öljyntorjuntakaluston vesillelaskuluiskaa suunnitellaan. Lisäksi polttoainelaituri uusitaan. Satama-alueen kehittämisen kustannusarvio on miljoona euroa.

Rajavartiolaitos toteuttaa ponttonilaiturin omana hankintanaan vuoden 2023 aikana. Senaatti-kiinteistöt toteuttaa muut työt seuraavien vuosien aikana. Merivartioaseman satama-alueen kehittämisen vuoksi Senaatti-kiinteistöt on hankkinut pienehköjä vesialueita Oulun kaupungilta kesän 2023 aikana.

Hanke on osa laajempaa uudistusta, jossa Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos uudistavat merivartioyksiköiden tukeutumista vuosien 2020–2026 aikana.

Senaatti-konserni vastaa valtion toimitiloista, niiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta. Senaatti investoi kuluvana vuonna rakentamiseen ennätyksellisen paljon. Kokonaisuutena investointien ennustetaan nousevan yli 600 miljoonaan euroon, mikä on kaksinkertainen määrä pidemmän aikavälin keskiarvoon verrattuna.