Virpiniemen alueen kehittämissuunnitelmaa päivitetään

Virpiniemi on erittäin suosittu harrastusalue. Myös hevosharrastajat ovat vaalineet aluetta vuosikymmeniä. Kuva: Carita Forsman

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Virpiniemessä yhdistyvät meri, luonto, hyvinvointi, liikunta ja urheilu, muut aktiviteetit ja harrastusmahdollisuudet sekä monipuoliset palvelut. Oulun alueen asukasmäärästä, vetovoimasta ja hyvästä saavutettavuudesta johtuen käyttäjäpotentiaali on huomattava verrattuna jo olemassa oleviin vastaavan tyyppisiin kohteisiin. Virpiniemestä halutaan kehittää vähintään kansallisesti kiinnostava vapaa-ajan- ja matkailukohde.

Työn avulla halutaan myös edistää paikallisten, alueella jo toimivien lukuisten tahojen ideoita ja kehittämishankkeita. Alueen toimijoita haastatellaan ja pyydetään mukaan yhteisiin työpajoihin. Samalla selvitetään, mitä uusia toimijoita, palveluja ja investointeja alueelle olisi mahdollista saada. Tavoitteena on löytää kehityspolku, jonka avulla kasvun investoinnit ja erilaiset panostukset lähtevät toteutumaan. Työssä tarkastellaan myös Virpiniemeen perustettavan mahdollisen palvelukeskuksen liiketoiminnallisia edellytyksiä.

Työn toteuttajaksi on valittu Fitness Media Oy. Toteuttajan asiantuntijatiimi ohjaa työtä, johon osallistuu myös kaupungin eri palvelujen ja osa-alueiden vastuuhenkilöitä elinkeinopalveluista, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista, sivistys-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista sekä konsernipalveluista.

Mun Oulu tulee seuraamaan kehitystyön kulkua jatkossa ja tiedottamaan asiasta lisää.

Lue myös