Valkean nuorille omat järjestyksenvalvojat: ”Puhumalla ja olemalla reilu pääsee pitkälle”

Aatu, 26, on yksi Securitaksen Valkeassa toimivista järjestyksenvalvojista, joka on saanut koulutuksen nuorten kohtaamiseen. "Tarkoitus on olla mahdollisimman helposti lähestyttävä, jotta nuorilla on matala kynnys tulla kertomaan, jos heillä on huolia tai murheita." Kuvat: Pasi Rytinki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Valkean järjestyksenvalvojia on koulutettu kohtaamaan kauppakeskuksessa aikaansa viettäviä nuoria. Securitaksen kolmesta järjestyksenvalvojasta on koulutettu Noja-valvojia eli nuorten omia järjestyksenvalvojia, jotka haluavat olla perillä siitä, mitä nuorille kuuluu.

Yksi Valkean juuri koulututetuista nuorten omista järjestyksenvalvojista on Aatu, 26. Hän kertoo lähteneensä mielellään mukaan parin kuukauden Noja-koulutukseen.

”Tällainen on kiinnostanut jo pidempään. Itse olen sosiaalinen tyyppi ja tulen nuorten kanssa hyvin juttuun, niin tämä oli aika luonnollinen siirtymä”, Aatu kertoo.

Noja-valvojat on valittu vapaaehtoisuuden ja soveltuvuuden pohjalta. Iältään he ovat hieman järjestyksenvalvojien keskimääräistä ikää nuorempia. Aatullakin on oma varhaisnuoruus tuoreessa muistissa.

”Valkeaa ei silloin vielä ollut, mutta kyllä sitä on tullut kauppakeskuksissa notkuttua.”

Aatu on työskennellyt Valkeassa järjestyksenvalvojana jo vuodesta 2018, joten paikalla aikaansa viettävä nuoriso on jo tullut varsin tutuksi.

”Vaihtuvuuttahan on, kun osa siirtyy vanhenemisen myötä muualle ja tulee uutta porukkaa tilalle, mutta päivittäin ollaan tekemisissä. Pääosin nuorten kanssa on helppo tulla toimeen. Puhumalla ja olemalla reilu heillekin pääsee hyvin pitkälle”, Aatu toteaa.

Kaksi naista kauppakeskuksessa.

Valkean kauppakeskusjohtaja Heli Sironen ja Nuorten Palvelu ry:n projektikoordinaattori Elina Elme toteavat, että nuorilla on yhtäläinen oikeus olla kauppakeskuksessa kuin muillakin. Nuorten omilla järjestyksenvalvojilla pyritään lisäämään kaikkien viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Turvallinen aikuinen läsnä

Noja-valvojien koulutuksesta vastaa yli 50 vuotta toiminut nuorisotyöjärjestö Nuorten Palvelu ry. Koulutus on osa Nuorten reviireillä Oulussa -kehittämishanketta, jossa pyritään vahvistamaan julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa aikaansa viettävien nuorten hyvinvointia, turvallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Valtakunnallisesti toimiva järjestö on kouluttanut Noja-valvojia toistaiseksi 10 paikkakunnalla ympäri Suomea, vuodesta 2015 saakka. Nuorten Palvelu ry:n projektikoordinaattorina Oulussa toimivan Elina Elmen mukaan Noja-valvojia on nyt kaikkiaan 22, kun kolme Oulussa koulutettua järjestyksenvalvojaa lasketaan mukaan.

”Kokemukset ovat olleet lähtökohtaisesti hyvin positiivisia sekä nuorten, Securitaksen että kauppakeskusten osalta”, Elme sanoo. Hänen mukaansa onnistuminen kumpuaa luottamuksen rakentamisesta nuorten ja järjestyksenvalvojien välillä, mikä taas heijastuu positiivisesti ympäristöön.

”Ote on ehkä vähän toisenlainen kuin mihin on totuttu, välittävämpi. Ollaan silmät ja korvat auki siitä, miten nuorella menee”, Elme kuvailee. Noja-valvojan pitää olla helposti lähestyttävä, ja hän saattaa jopa mennä oma-aloitteisesti kyselemään, mitä nuorelle kuuluu.

”Tarkoitus on olla turvallisena aikuisena läsnä.”

Noja-valvojien koulutuksessa käydään Elmen mukaan monipuolisesti läpi sitä, mitä nuoruus ikävaiheena tarkoittaa ja minkälaiset tekijät siihen tässä ajassa vaikuttavat. Samalla pyritään ymmärtämään, mitä mahdollisen ongelmakäyttäytymisen takana on, sekä oppimaan, minkälaisella lähestymistavalla ongelmia voi lieventää.

Huolta aiheuttavat ehkä ne samat asiat kuin meissä muissakin, kuten huumausaineet ja päihteet. Sen takia on tärkeää, että julkisissa paikoissa on turvallisia aikuisia, joita voi lähestyä, jos on hätä: järjestyksenvalvojia, nuorisotyöntekijöitä, poliiseja.
Projektikoordinaattori Elina Elme, Nuorten Palvelu ry

Elme huomauttaa, että Noja-valvojat täydentävät Oulussa jo olevaa jalkautuvaa nuorisotyötä ja pyrkivät myös auttamaan sitä tuottamalla arvokasta informaatiota nuorten elämästä. Kolmen Noja-valvojan lisäksi kaikki muutkin Valkean järjestyksenvalvojat saavat tulevaisuudessa koulutusta nuorten kohtaamisesta.

Elmen mukaan Noja-toiminnan pohjalla on periaate, että nuorilta itseltään kysytään, mitä he tarvitsevat. Oulussakin tehtiin alkukartoitus, jossa haastateltiin nuorten lisäksi Valkean toimijoita ja järjestyksenvalvojia. Nuoret kertoivat viikonloppuiltoina tehdyissä haastatteluissa kokevansa Valkean ympäristöineen lähtökohtaisesti turvalliseksi paikaksi.

”Huolta aiheuttavat ehkä ne samat asiat kuin meissä muissakin, kuten huumausaineet ja päihteet. Sen takia on tärkeää, että julkisissa paikoissa on turvallisia aikuisia, joita voi lähestyä, jos on hätä: järjestyksenvalvojia, nuorisotyöntekijöitä, poliiseja.”

Nuorilla on oikeus olla

Osuuskauppa Arinan turvallisuuspäällikkö Matti Alatalon mukaan nuorista aiheutuvia järjestyshäiriöitä on Valkeassa ollut varsin vähän, vaikka heitä on usein paikalla paljon. Ajatus nuorten omista järjestyksenvalvojista oli esillä jo vuonna 2020, mutta koronapandemia viivästytti suunnitelmia.

Valkeaan perustettiin viime vuonna oma nuorisotila Nurkka, mikä on siirtänyt nuorisoa Kesäkadulta ja käytäviltä sinne, mutta lähtökohtaisesti nuoria ei haluta ”siivota” pois, vaan heihin suhtaudutaan tulevaisuuden asiakkaina, joilla on kaikkien muiden tavoin yhtäläinen oikeus viettää aikaa Valkeassa.

”Noja-toiminta on arvokasta ennaltaehkäisevää työtä, jollaista mielestäni kaikkien keskustan toimijoiden kannattaa tehdä, jotta saadaan Oulun keskustasta viihtyisä ja vetovoimainen”, sanoo Valkean kauppakeskusjohtaja Heli Sironen ja toteaa, että Arina ja Valkea ovat alusta saakka tehneet hyvää yhteistyötä Oulun kaupungin nuorisotyön, poliisin ja sen Ankkuri-tiimin, seurakuntien nuorisotyön ja Walkersin kanssa ja tukeneet niiden toimintaa.