Uusi konsernijohtaja Ari Alatossava haluaa varmistaa, että Oulu pelaa jatkossakin "mestarien liigassa"

"Minulla on konsernijohtajana sparraava, ohjaava ja rakentava rooli", Ari Alatossava sanoo. Kuva: Sanna Krook

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Petteri Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

”Erilaisten asioiden valmistelu pyörii koko ajan. Kokonaisuuden haltuun ottaminen on vienyt keväällä oman aikansa”, sanoo Oulun kaupungin konsernijohtaja Ari Alatossava.

Konsernijohtajan työn terävintä kärkeä on toiminnan ja talouden ohjaaminen. Asiat valmistellaan asiantuntijoiden kanssa kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle. Ensimmäinen Alatossavan kaupunginhallitukselle esittelemä asia oli niin sanottu Luuppi-päätös alkukeväästä, eli merkittävä ja paljon keskustelua herättänyt päätös uudesta museokokonaisuudesta Tietomaan yhteyteen.

”Siitäkin huomasin, miten meillä on kaupungilla hyvät, asiantuntevat ihmiset valmistelemassa sekä toiminnan, kiinteistöjen että talouden näkökulmista.”

Porukka on kokenutta, osaavaa, pitkään ollut töissä kaupungilla. Se antaa minulle vahvan pohjan viedä asioita osaltani eteenpäin.

Alatossava painottaa, että suuren mittaluokan asioita valmistellaan pitkään ja yhteistyössä päättäjien ja viranhaltijoiden kesken.

”Niitä esitellään päättäjille matkan varrella, luodaan yhteistä tahtotilaa ja kerätään aineksia jatkovalmisteluun. Sellainen ei olisi hyvää päätöksentekokulttuuria, että päätöksiä ilman keskustelukierrosta tehtäisiin.”

Kova kokemus johtotehtävistä

Alatossava on filosofian maisteri Oulun yliopistosta aate- ja oppihistoriasta. Hänen oppimisen reppuunsa kuuluvat myös kaupalliset opinnot, taidehistoria ja valtio-oppi. Takana on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus johtotehtävistä. Iin kunnanjohtajana hän toimi noin seitsemän vuotta ja sitä ennen toimitusjohtajana 15 vuoden ajan erilaisissa yrityskehitys-, teknologiakeskus- ja aluekehitystehtävissä.

”Minulla on konsernijohtajana sparraava, ohjaava ja rakentava rooli. Teen oman toimialani esitykset kaupunginhallitukselle ja konsernijaostolle parhaan kykyni ja käsitykseni mukaisesti. Luotan siihen, että valmistelijat ovat päätösesitystä valmistellessaan kuulleet kaikkia osapuolia ja toimineet tarkasti eli valmistelleet hyvin.”

Konsernijohtaja muistuttaa esittelijän vastuusta: hänen päätösesityksensä on hänen kannanottonsa asiaan. Päätös on sitten päättäjien käsissä.

Alatossava tuli Ouluun johtamasta ilmastokuuluisaa Iitä. Vuodesta 2000 näihin päiviin hän on kuitenkin ajanut matkaa toisinpäin, sillä Alatossavalla on talo Nokelassa. Sitä asuu nyt hänen poikansa ja itse hän asuu Iin Vanhassa Haminassa.

”Ii on pieni kunta verrattuna Ouluun. Oulussa päätöksillä on laajempi vaikuttavuus ja päätökset ovat suuremman mielenkiinnon kohteina. Oulu on konserni, jossa peruskunnan lisäksi liikelaitokset ja tytäryhtiöt hoitavat kaupungin tehtäviä. Kaupunkistrategia ja talousarvio ovat tärkeimmät kaupungin toimintoja ja työtäni ohjaavat paperit. Miten kaupunkistrategia sitten saadaan näkymäänkäytännön toiminnassa, on iso kysymys, johon tämän vuoden talousarviovalmistelussa panostetaan.”

Miten ilmastoasioista tunnettu konsernijohtaja aikoo omalla tontillaan edistää Oulun ilmastoedistyksellisyyttä?

”Oululla on hyvä ympäristöohjelma ja ilmastoasioita hoidetaan monin tavoin, esimerkiksi kaavoituksella ja kaupunkirakenteella. Ilmastovaikutukset ovat monisäikeinen asia ja töitä pitää jokaisella toimialalla tehdä, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan”, Alatossava vastaa.

Konsernijohtajan tontille kuuluu suoraan myös kaupungin omistajapolitiikka, eli miten kaupunki toimii tytäryhtiöidensä omistajana ja mitä tavoitteita kaupungilla on niille.

Vakaa pohja, jossa myös haasteita

Alatossava muistuttaa edessä olevasta merkittävästä muutoksesta. Yli puolet kaupungin toiminnasta ja taloudesta lähtee pois, kun hyvinvointipalvelut siirtyvät hyvinvointialueille. Vuoden 2023 alusta sivistyksen ja kulttuurin osuus kaupunkiorganisaatiossa on yli kolme neljäsosaa, sekä euroissa että henkilöissä.

”Yksi kaupungin tehtävistä on kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja jatkossa kaupungin rooli on enemmän ennaltaehkäisevässä työssä. Hyvinvointialueiden ja kaupungin yhteistyö on tärkeää, sillä meillä on useita yhtymäpintoja esimerkiksi opetustoimessa ja työllisyyspalveluissa. Sitä mallia, miten toimitaan ihmisen eikä organisaatioiden lähtökohdista, varmasti haetaan jatkossa.”

Alatossava toteaa Oulun olevan lähtökohtaisesti hyvässä tilassa: Oulu pelaa mestareiden liigassa ja pitää varmistaa, että näin on jatkossakin.

”Yksi haaste on työvoima ja sen saatavuus. Se ei koske ainoastaan teknologia-alaa, vaan mitä enemmässä määrin esimerkiksi terveys-, ateria- ja puhtauspuolta. Näillä kaikilla sektoreilla meidän pitää saada töihin huippuosaajia ja huolehtia, että Oululla on vetovoimaa imeä tänne myös kansainvälistä työvoimaa.”

Puhuttaessa haasteista Oulun kaupungin konsernijohtajan työssä hän myös hauskasti huomauttaa, että haasteita tulee oikeastaan vain käräjäoikeudesta.

”Ylipäätään kunta-alalla tehdään todella tärkeää työtä, joka vaikuttaa jokaisen kuntalaisen arkeen. Yhteispelillä saamme homman toimimaan, sillä meillä on yhteinen maali, jota kohti kaikki kuljemme, ja se on kuntalaisten hyvinvointi. Olen tarttunut tehtäviini kiitollisena, iloisena ja avoimena uudelle.”