Uuden OYS-sairaalan A- ja B-rakennukset otetaan käyttöön loppuvuodesta – toinen kehitysvaihe alkaa

Uusi OYS rakentuu Pohteen ja koko Pohjois-Suomen sairaalaksi. Kokonaisuus on mittava hanke. Kuva hankkeen aloitusajalta vuodelta 2020. Kuvituskuva: Juuso Haarala

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Pohteen hyvinvointialuetta ja koko Pohjois-Suomea palvelevan Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma OYS2030 etenee. Potilastoiminta OYSin uusissa A- ja B-rakennuksissa alkaa suunnitelmien mukaan loka-marraskuussa 2024.

Sekä A- että B-rakennuksissa on edetty käyttöönottovaiheeseen, eli rakennukset ovat siirtyneet allianssilta hyvinvointialueelle kalustamista, varustamista sekä toiminnan simulointia ja henkilökunnan koulutusta varten.

Uuden sairaalan toteutuksessa käynnistetään seuraava kehitysvaihe, joka sisältää C-rakennuksen ja maanalaisen pysäköinnin. C-rakennukseen on suunniteltu sijoittuvan muun muassa polikliinisia toimintoja sekä opetus- ja koulutustiloja. Tarkempi tilankäyttö suunnitellaan kehitysvaiheen aikana.

Rakentaminen jatkunee vuoteen 2029

Kehitysvaiheen on arvioitu ajoittuvan ajalle maalis–joulukuu 2024. Vaiheen alustaviksi kustannuksiksi on arvioitu noin 4,53 miljoonaa euroa. Se koostuu pääosin erilaisista suunnittelukustannuksista, joihin kuuluu muun muassa arkkitehti-, rakennus- ja talotekniikan suunnittelu sekä pohjasuunnittelu, kiinteät sairaalalaitteet ja liikennesuunnittelu.

Kehitysvaiheen aikana selvitetään myös C-rakennuksen yhteisten tilajärjestelyjen mahdollisuutta Oulun yliopiston, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa.

Jo rakenteilla olevan F-rakennuksen ja nyt kehitysvaiheeseen etenevän C-rakennuksen toteutus ja niihin kuuluvat hankinnat toteutetaan allianssiurakkana, jossa tilaaja ja päätoteuttaja NCC Suomi Oy muodostavat yhteisen allianssiorganisaation yhdessä jo aiemmin tilaajan kanssa ohjelmasopimuksen tehneen automaatiourakoitsijan Siemens Osakeyhtiön kanssa. Rakennustöiden arvioidaan ajoittuvan vuosille 2025–2029.

Euromääräisestikin mittava

Yhteensä uudistamisohjelman toisessa vaiheessa rakennettavien uudisrakennusten, eli F- ja C-rakennusten tavoitekustannukseksi on vahvistettu 358,2 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös maanalaisen pysäköinnin arvioidut kustannukset noin 17 miljoonaa euroa.

Tämä vaihe sisältää allianssin kehitys- ja toteutusvaiheet, joihin kuuluvat muun muassa suunnittelu, rakentamisen valmistelu, uudisrakentaminen ja talotekniset työt. Lisäksi hankintaan sisältyy tilaajan erillisen päätöksen vaativia optiokokonaisuuksia, kuten kiinteät sairaalalaitteet, irtokalusteet, turva- ja viestintätekniikka ja lisärakentaminen, joiden kokonaisarvo on 140 miljoonaa euroa.

C-rakennus sisältyy sosiaali- ja terveysministeriössä hyväksyttävänä olevaan Pohteen investointisuunnitelmaan vuosille 2024–2027. Valtionvarainministeriö on hyväksynyt lisälainanottovaltuuden, johon C-rakennuksen toteuttaminen sisältyy. Toteutusvaiheen aloittamisesta päätetään erikseen. Toteutusvaiheen tilaus tuodaan Pohteen aluehallituksen päätettäväksi arviolta loppuvuodesta 2024.