Työttömyys on alentunut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla – pandemian tasaantuminen lisännyt työpaikkoja

Työpaikkoja on tarjolla erityisesti hyvinvointi-, terveys- ja palvelualoilla. Kuva: Mostphotos

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Elokuun lopussa maakunnassa oli 19 800 työtöntä työnhakijaa, mikä on 4 200 vähemmän kuin heinäkuussa ja 4 400 vähemmän kuin tammikuussa. Viime vuoden elokuusta työttömien määrä on vähentynyt 3 400:lla. Työttömyyslukuja on laskenut erityisesti koronapandemiasta aiheutuneiden lomautusten tasainen väheneminen. Elokuun 2021 lopussa kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 300 henkilöä eli 2 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli elokuun lopussa 2 900, mikä on 900 vähemmän kuin tämän vuoden tammikuussa. Yli 50-vuotiaiden työttömyys kasvoi hieman kesäkuukausina – keväällä suunta oli aleneva. Elokuun lopussa yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä oli 6 600, mikä on 700 vähemmän kuin heinäkuussa ja reilu 1 200 vähemmän kuin tammikuussa. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on jatkunut maakunnassa jo viime vuoden keväästä lähtien. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli elokuun lopussa 7 700, mikä on 1 000 enemmän kuin tämän vuoden tammikuussa. Heinäkuusta pitkäaikaistyöttömien määrä väheni hieman, eli noin 200 henkilöllä.

Elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Pohjanmaalla 10,6 prosenttia. Koko maassa työttömyysaste oli 10,7. Suhteellinen työttömyys vaihtelee edelleen suuresti maakunnan sisällä. Elokuun lopussa työttömyysaste oli alhaisin Pyhännällä ja korkein Vaalassa.

Työpaikkojen määrä kasvaa

Avoimia työpaikkoja on maakunnassa edelleen hyvin tarjolla. Elokuun aikana ilmoitettiin Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston alueella avoimeksi 6 500 uutta työpaikkaa ja kaikkiaan maakunnassa oli tarjolla 11 200 työpaikkaa koko kuukauden aikana. Uusia paikkoja ilmoitettiin elokuun aikana 41 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Määrällisesti suurin kysyntä kohdistui erityisesti palvelu- ja myyntityöntekijöihin sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöihin. Lisäksi useilla toimialoilla oli iso tarve avustaville työntekijöille. Monissa ammattinimikkeissä on yhtäaikaisesti sekä runsaasti työttömiä työnhakijoita että heille suunnattuja työpaikkoja. Vaikeuksia rekrytoinneissa koetaan eri puolilla maakuntaa.

Työllistymistä edistetään eri palvelumuodoin. Elokuun lopussa TE-hallinnon palveluihin osallistui 6 900 henkilöä. Vajaa puolet heistä oli koulutuksessa: omaehtoisesti työttömyysetuudella opiskeli 1 800 henkilöä ja työvoimakoulutuksessa oli 1 200 opiskelijaa.

Työllistettynä yksityiselle ja julkiselle sektorille oli yhteensä 2 000 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa osallistujia oli 1 300. Lisäksi työ- ja koulutuskokeiluissa, vuorotteluvapaasijaisena sekä työnhaku- ja uravalmennuksessa oli yhteensä 600 osallistujaa.

Lue myös