Tuore tutkimus: Oulu on Suomen viidenneksi vetovoimaisin kaupunki

Viimeiset neljä vuotta Oulun ohjaimissa ollut kaupunginjohtaja Päivi Laajala on tyytyväinen vetovoimasijoitukseen. "Kuulumme selkeästi vetovoimaisimpien kaupunkien joukkoon ja se on hyvä."

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Korona-aika on muuttanut ihmisten käsityksiä ja toiveita oman elinympäristönsä suhteen. Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus, sekä yhteisöllisyys. Oulu on kymmenen kaupungin joukossa sijalla viisi.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, onko sijoitus tyydyttävä?

”Sijoitus on hyvä. Kuulumme selkeästi Suomen vetovoimaisimpien kaupunkien joukkoon ja erot kärkiviisikossa ovat pieniä”, kommentoi Laajala.

Kokonaisuudella merkitystä

Vaikka tutkittujen kaupunkien saamissa arvioissa on selkeitä eroja, niin keskimäärin edellä mainitut kaupungit saavat parhaat arviot sijainnistaan, tarjoamistaan palveluista sekä alueen elinvoimasta. Lisäksi kyselyyn lasketaan pisteet yhteisöviihtyvyydestä, ympäristötekijöistä ja kustannusrakenteesta.

Mikä olisi Oulun kohdalla tärkein tai tärkeimmät toimenpiteet, jotta Oulun sijoitus vielä nousisi?

”Kuntien vetovoimaan ja imagoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä tekevät monet eri tahot ja niitä tehdään useista eri näkökulmista. Arvioimme kaikki tutkimukset ja selvitykset tarkasti ja teemme tarvittavia johtopäätöksiä ja toimenpiteitä. Olemme tilanneet tästäkin tutkimuksesta tarkemman analyysin, jonka saamme huhtikuussa”, kertoo Laajala.

Hän lisää, että kaupungin vetovoima syntyy monista eri tekijöistä ja toimenpiteistä ja niiden muodostamasta kokonaisuudesta.

”Kaikki kaupungin kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat tärkeitä. Viimeisimpänä olemme panostaneet siihen, miten teemme Oulusta yritysmyönteisemmän kaupungin ja siten kasvatamme alueen elinvoimaa. Eli on vaikea valita vain tärkeintä toimenpidettä, vaan haluan korostaa kokonaisuuden merkitystä”, Päivi Laajala jatkaa.

Tampere valmis, nyt Oulun vuoro?

Tampere on malliesimerkki kaupungista, jossa on tehty pitkään työtä kaupungin vetovoiman ja maineen eri osatekijöiden suhteen. Kaupunki saa ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan elinvoiman osa-alueesta, jossa on kyse kasvavasta talousalueesta, jolla yritykset voivat hyvin.

Tampere on myös Oulun ohella kisassa kohti Euroopan kulttuuripääkaupunkia vuodelle 2026.

Miten tämä tutkimustulos olisi peilattava tähän kilpailuun, kaupunginjohtaja Laajala?

”Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelillä on tutkitusti erittäin suuri merkitys kaupungin vetovoimaan. Yksi tärkeimmistä kulttuuripääkaupungin valintakriteereistä on arvio siitä, mikä kaupungeista tarvitsee titteliä eniten. Tässäkin mielessä Oululla on hyvät edellytykset pärjätä kilpailussa”, hän ennustaa.

Helsinki kärsii kustannusrakenteesta

Vetovoima ja vaikutus -tutkimuksessa leimalliset yliopistokaupungit; Tampere, Kuopio, Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo, saavat kaikki vetovoimastaan hyvän arvosanan.

Helsinki jää vetovoimassa kymmenen suurimman kaupungin joukossa viimeiseksi kokonaisarviossa, vaikka se saa Tampereen ohella parhaan arvon sijainnistaan.

”Tämä selittyy osin kahdella osatekijällä, joissa Helsinki menestyy heikosti: kustannusrakenteella ja vastaajien näkemyksillä ympäristöstä. Sinällään on mielenkiintoista, että naapurikaupunki Espoo saa hyvän arvosanan juuri ympäristön osalta. Vastaajat kokevat Espoon turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi”, toteaa tutkimuksesta vastaava Kari Väisänen T-Mediasta.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen puolestaan korostaa, että vetovoimatekijät, vahvuudet ja heikkoudet on ensin tunnistettava. Tunnistamisen jälkeen tarvitaan paljon systemaattista työtä.

”Lopulta kyse on myös tahtotilasta, jolla kaupunkia kehitetään. Korkea asukastyytyväisyys luo vahvan pohjan ulospäin säteilevälle myönteiselle kierteelle. Meillä on onnistuttu synnyttämään myönteinen ilmapiiri, jossa kaupungin päättäjillä ja muulla organisaatiolla on oma ansionsa”, Pirhonen sanoo.

Suurimpien kaupunkien vetovoimaisuuspisteet:

1. Tampere 3.82

2. Kuopio 3.75

3. Jyväskylä 3.70

4. Turku 3.68

5. Oulu 3.66

6. Espoo 3.55

7. Vantaa 3.42

8. Lahti 3.37

9. Pori 3.31

10. Helsinki 3.19