Tuore henkilöstöjohtaja Tuomas Halonen: Johtamisen tapa vaikuttaa työyhteisön onnistumiseen

Tuomas Halonen valittiin Oulun kaupungin henkilöstöjohtajaksi kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstöpäällikön paikalta. Häntä kiinnostaa erityisesti työntekijäkokemuksen kehittäminen. Kuvat: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Oulun kaupungin henkilöstöjohtajaksi Tuomas Halonen tuli sivistys- ja kulttuuripalveluiden henkilöstöpäällikön paikalta. Sitä ennen hän työskenteli Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa palvelupäällikkönä lähes seitsemän vuotta. 

Halonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Pääaineena oli markkinointi ja sivuaineena kasvatustieteet.

”Opiskeluaikoina olin sitä mieltä, että minusta ei ainakaan henkilöstöpäällikköä tule koskaan”, kertoo Halonen. 

Ennen korkeakouluopintoja Halonen opiskeli tradenomiksi ja pyöritti niinä aikoina muutaman ystävän kanssa hyvinvointialanyritystä. Hän kuvaileekin itseään myyntihenkiseksi ja yrittäjämäiseksi, palveluhenkiseksi. 

Myös henkilöstöjohtamisessa Halonen puhuu ”asiakastarpeen tunnistamisesta”. Hän toivoo voivansa toimia henkilöstöjohtajanakin konsulttimaisesti. 

Hyvä työntekijäkokemus takaa hyvän asiakokemuksen

Johtamisessa Halonen kertoo arvostavansa ihmisten kohtaamista ja tasa-arvoisuutta sekä selkeyttä: selkeää tehtävänkuvausta ja selkeää prosessia sekä selvää tietoisuutta siitä mihin ollaan yhteisönä matkalla. 

”Ennen muutosta pitää perusteellisesti osallistaa, arvioida ja selvittää sekä perustella miksi muutetaan ja mitä hyvää sillä saavutetaan. Muutos ei ole itseisarvo, vaan lisäarvo.”

”Jos työntekijäkokemus on hyvä, silloin myös asiakaskokemus on hyvä.”

Halonen on kiinnostunut organisaatiokulttuurin kehittämisestä ja työntekijäkokemuksen kehittämisestä.

 
”Ydin on se miten yhteisöohjautuvia ollaan ja miten puhutaan ulospäin työnantajasta. Jos työntekijäkokemus on hyvä, silloin myös asiakaskokemus on hyvä.”

Työt tehdään työaikana

Henkilöstöön kannattaa Halosen mukaan panostaa systemaattisella henkilöstrategialla ja kehittämisellä, jossa korostuvat jatkuvat keskustelut ja sitä kautta yhteinen suunta. 

”Minulla on visio, että kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 on myös meillä organisaation ja henkilöstötyön tavoitevuosi työntekijäkokemukselle ja työnhyvinvoinnille”, Halonen sanoo.  

Henkilöstöjohtaja Tuomas Halosella on markkinointi- ja myyntitausta. Nykyistä työtään hän toivoo voivansa tehdä konsulttimaisesti.

Halonen muistuttaa, että työyhteisö ei kaikilta osin voi pitää huolta hyvinvoinnista vaan siihen pitää tarttua itse.

”Töiden pitää olla ihmisen kokoisia töitä ja ne tehdään työaikana.”

Omasta hyvinvoinnistaan Halonen huolehtii lähinnä touhuamalla perheen kanssa ja liikkumalla aktiivisesti niin salilla, luonnossa kuin mökilläkin sekä silloin tällöin matkoilla. 

Kannustavaan palkkaukseen ja henkilöstöetuihin sitouduttu

Tällä hetkellä Oulun kaupunki on Tampereen pohjoispuolisen Suomen suurin työnantaja. Henkilötyövuosia Oulun kaupungilla on nyt noin 10 000 ja ensi vuonna noin 6 500. 

Kaupungin henkilöstöhallinto tukee johtamistyötä ja kaupungin esihenkilöitä. Henkilöstöhallinto jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin: palvelussuhdeasioihin ja henkilöstöjuridiikkaan, henkilöstösuunnitteluun ja tiedolla johtamiseen, osaamisen- ja toimintakulttuurin kehittämiseen, rekrytointiin, työhyvinvointiin ja työsuojeluun sekä työturvallisuuteen. Näitä kaikkia osa-alueita johtaa kaupungin henkilöstöjohtaja. 

Viime vuonna päätetyssä Oulun kaupungin henkilöstöohjelmassa on sitouduttu kannustavaan palkkaukseen ja kilpailukykyisiin henkilöstöetuihin. 

Halonen muistuttaa, että kaupunginhallitus päätti elokuussa uusista henkilöstöeduista: Smartum-summan korottamisesta 220 euroon vuodessa, ansio- ja kunniamerkkien palauttamisesta sekä palkallisten koulutuspäivien uudenlaisesta määräytymisestä. 

Uuden työhyvinvointipäällikön tarkoitus on kehittää työyhteisöjen työhyvinvointia. Hän aloittanee ensi vuoden alussa.