Tulevaisuussafari vie oululaiset nuoret pehmeästi tulevaisuuden työn äärelle

Nuorille työttömille tarkoitetut taidetyöpajat ovat kevyt tapa laskeutua elämän ja yhteiskunnan rytmiin. Kuva: Mostphotos

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tulevaisuussafari-hankkeessa nuoret osallistuvat kolmen kuukauden työpajatyöskentelyyn, jossa he harjoittelevat vuorovaikutustaitoja ja itseilmaisua sekä pohtivat tulevaisuudennäkymiä. Apuna käytetään luovia ja pelillisiä menetelmiä yhdessä kulttuuriosuuskunta Ilmeen ammattitaiteilijoiden kanssa.

Kolmen kuukauden aikana nuoret valmistavat teoksen tulevaisuuden työelämästä. Teos voi olla esimerkiksi näytelmä tai videoteos. Jos nuoret haluavat, teos on avoin myös kaikille kunnan asukkaille. Työpajatyöskentelyyn kuuluu myös nuorten vierailu paikalliseen yritykseen sekä yhteinen tilaisuus yrityksen edustajien kanssa. Tilaisuudessa nuoret ja yrityksen työntekijät pohtivat yhdessä tulevaisuutta ja työelämää.

Auttaa mukaan työelämään

Tulevaisuussafari-toimintaa järjestetään nyt toistaiseksi viimeistä kertaa. Toiminnan jatkosta ei ole tietoa, sillä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke päättyy tammikuussa 2023.

”Olemme saaneet toiminnasta valtavasti hyvää palautetta. Nuoret ovat rohkaistuneet, saaneet mielekästä tekemistä arkeen ja toivoa herättäviä kokemuksia tulevaisuuteen”, hankkeen projektipäällikkö Sofia-Charlotta Kakko Lasten ja nuorten säätiöstä sanoo.

Tulevaisuussafarin tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa omiin mahdollisuuksiinsa ja tulevaisuuteensa työelämän murroksissa sekä helpottaa nuorten kykyä siirtyä jatkopoluille opintoihin ja työelämään. Samalla se parantaa alueen yritysten edustajien mielikuvaa työelämän ulkopuolella olevista nuorista ja auttaa heitä tunnistamaan paremmin kohderyhmän mahdollisuudet tulevaisuuden työntekijöinä.

“Työpajajakson aikana nuoret harjoittelevat itsetuntemusta ja -ilmaisua sekä vuorovaikutusta. Ne ovat taitoja, jotka auttavat myöhemmin työelämään siirryttäessä”, Kakko sanoo.

Mukaan vaikka Ohjaamon kautta

Nuoret tulevat mukaan Tulevaisuussafarin toimintaan esimerkiksi paikallisen Ohjaamon kautta. Nuoren on mahdollista osallistua työpajatoimintaan työkokeiluna, jos se sopii hänen työllistymissuunnitelmaansa.

Kolme kertaa viikossa ja neljä tuntia kerrallaan tapahtuva työpajajakso on ollut usealle osallistujalle mielekäs tapa saada rytmiä omaan arkeen. Moni heistä ei ole vielä löytänyt kiinnostavaa opiskelualaa tai on ollut työttömänä jo pidempään.

“Tulevaisuussafari on kevyt laskeutuminen elämän ja yhteiskunnan rytmiin”, eräs toimintaan osallistunut kertoi palautteessaan työpajajakson lopuksi.

Hanketta toteutetaan vuosina 2021–2022 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Myös osallistuvat kunnat ja taidetoimijat sekä yrityskumppanit Valmet Automation Oy ja Osuuskauppa Maakunta osallistuvat hankkeen rahoitukseen. Hankkeen kansallinen rahoittajaviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

 

Lue myös