Tuire Talala valittiin anonyymillä rekrytoinnilla – menetelmä edistää työnhaun yhdenvertaisuutta myös Oulun kaupungilla

Tuire Talala ilahtui rekrytoinnin iloisesta ja myönteisestä sävystä. Kuva: Sari Karhu

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Käytännössä avoimen rekrytoinnin aikana työhönottajat eivät tiedä keiden hakemuksia lukevat. Tässä hallinnon suunnittelijan työhönoton prosessissa Monetran rekrytointipalvelut poistivat hakijayhteenvedosta kaikki hakijaa koskevat yksilöivät tiedot.

”Rekrytoijat käsittelivät hakemuksia hakijoiden id-numeroilla ja niillä myös pyydettiin hakijat haastatteluun. Jos hakijoilla oli kysyttävää, he ottivat yhteyttä Monetran rekrytointipalveluihin”, kertoo kaupunkiympäristöpalveluiden henkilöstöasiantuntija Kirsi Määttä.

Normaaleja työnhaun kysymyksiä

Hakemuksia hallinnon suunnittelijaksi tuli 53. Haastatteluun kutsuttiin viisi. Tehtävään valittu Talala ilahtui jo hakuvaiheessa automaattisen sähköpostivastauksen iloisesta ja sydämellisestä sävystä. 

”Ei tämä minusta poikennut tavallisesta rekrytoinnista, kysymykset hakujärjestelmässä olivat normaaleja työnhaun kysymyksiä. Sitä vähän mietin, ettenhän tuonut esiin mitään liian paljastavaa henkilöllisyydestäni”, Talala sanoo.

Hänelle Oulun kaupunki on työpaikkana jo ennestään tuttu, sillä Talala on toiminut aiemmin johdon sihteerinä konsernihallinnossa.

Soveltuvuus selviää haastattelussa

Kaupunkiympäristöpalveluiden hallintopäällikkö Ville Kauppi pitää anonyymiä rekrytointia tervetulleena kokeiluna sekä mielenkiintoisena lisänä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisessa. 

”Hakuilmoitusten ja osaamisen perusteella haastatteluun valikoituu erilaisia persoonia. Soveltuvuus tehtävään ja työyhteisöön selviävät haastattelutilanteessa”, Kauppi sanoo. 

”Hallinnon suunnittelijan rekrytointi-ilmoituksen laatiminen oli haastava tehtävä, sillä tehtäväkenttä on varsin moninainen. Anonyymin rekrytoinnin mahdollisuudet saattavat sopia paremmin tehtäviin, jotka pystytään määrittelemään tarkemmin etukäteen eikä tehtävään liittyvillä ennakkotiedusteluilla ole yhtä suurta merkitystä.” 

Myös tehtävään valittu Talala huomauttaa, että esimerkiksi asiakaspalveluasenne ei välttämättä välity hakijan papereista. 

Oulun kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on tavoitteena rekrytoinnin tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Yhtenä toimenpiteenä kaupunki toteuttaa 10 anonyymiä rekrytointia vuodessa. Kaupunkiympäristöpalveluissa se tehtiin nyt ensimmäistä kertaa.