Toukokuussa äänestetään taas – osallistuvaan budjetointiin tuli lähes 180 ideaa

Osallistuva budjetointi tukee oululaisten suoraa vaikuttamista kaupungin asioihin. Tänä keväänä oululaiset pääsevät päättämään kolmannen kerran mihin rahaa käytetään. Kuva: Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Anneli Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Ideoita voi äänestää Osallistu Oulu -sivustolla. Äänestys alkaa 15. toukokuuta ja päättyy 28. toukokuuta. Äänestää voivat kaikki yli 13-vuotiaat.

Liikunta innostaa ideoimaan

Osallistuvalla budjetoinnilla tuetaan oululaisten suoraa osallistumista ja vaikuttamista. Erityisen paljon ideoita tulee kaupungin liikuntapalveluille. Suosittuja ehdotuksia ovat esimerkiksi kuntoilupuistot ja kuntoportaat, koiraladut ja avantouimapaikat sekä laiturit.  

Oulun kaupungin ulkoliikuntapäällikkö Mika Puolitaival kuitenkin toteaa, että kuntoportaita toteutetaan reitti- tai urheilukeskuksiin, joissa on muutakin liikunnan välineistöä ja niiden kunnossapitoa. 

”Silloin saadaan hyvät käyttäjämäärät portaille sekä niihin keskitettyä yllä- ja kunnossapito. Osallistuvan budjetoinnin rahoitus ja aikataulu myös rajoittavat kuntoportaiden toteuttamista sen yhteydessä.” 

Ouluun toteutetut kuntoportaat ovat maksaneet noin 60 000 – 120 000 euroa. Laitureita ei liikuntapalvelut toteuta uimarannoille turvallisuussyistä.

Kaikille ideoijille vastataan

Osallistuvaan budjetointiin ehdotetaan myös sellaisia ideoita, joita kaupunki jo toteuttaa muuta kautta. Yksi tällainen on esimerkiksi Letonniemen retkeilyreitin grillauspaikan parantaminen.

”Sitä ollaankin kehittämässä kaupungilla koko alueena ja samalla grillauspaikkaa uudistetaan”, tietää osallistuvan budjetoinnin keskeinen henkilö, Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnittelija Maija Karvosenoja. Hänen työhönsä kuuluu keskeisesti ideoiden taustojen tutkimista ja yhteydenottoja niihin henkilöihin, joiden toimintaan ideat oikeasti kuuluvat. 

”Osa ehdotuksista ei kuulu kaupungille vaan esimerkiksi naapurikunnalle tai valtiolle. Joskus idea voi vaatia myös monta toteuttajaa ja sitten kartoitetaan, kenen kanssa se toteutetaan. Ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin vuonna kaupunki esimerkiksi maalautti roskapöntöt Oulun Taideyhdistyksen kanssa”, Karvosenoja kertoo.

Kaikille idean jättäneille myös vastataan sivustolla minne idea on jätetty ja siellä myös perustellaan miksi jokin idea ei voi edetä äänestykseen. 

Tuplasti äänestäjiä viime vuonna

Osallistuvaa budjetointia tehdään nykyisellä mallilla Oulussa kolmatta kertaa. Viime vuonna noin 3 000 oululaista äänesti osallistuvan budjetoinnin ehdotuksista. Tällöin äänestäjien määrä tuplaantui vuodesta 2021, jolloin asiassa äänestettiin ensimmäistä kertaa.  

Viime vuonna eniten ääniä keräsi ehdotus ulkoiluttajista ja kavereista kaupungin ikäihmisille.

Jokaisen idean toteuttamissuunnitelma myös mietitään perusteellisesti ennen kuin se etenee äänestykseen. Äänestettävistä ehdotuksista tehdään kaupungin toimialoilla toteuttamissuunnitelma ja tarkka budjetti. Lisätietojen takia idean jättäjään voidaan myös ottaa yhteyttä, jos hän on jättänyt yhteystietonsa.  

Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kaikki eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

Siihen asti osallistuvan budjetoinnin työryhmä työskentelee tarkasti ja miettii ideoiden toteuttamiskelpoisuutta. 

Osallistu Oulu -sivusto