Tieliikenne tunnetusti merkittävin ympäristömelun lähde myös Oulussa – uusi selvitys avittaa maankäytön suunnittelua

Oulun kaupungissa, kuten yleisesti muuallakin valtakunnassa, suurin ympäristömelun aiheuttaja on tieliikenne. Kuva: arkisto/Sanna Krook

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

EU-meluselvitys käsittää vilkkaasti liikennöidyt yleiset tiet ja rautatiet. Selvityksessä on tarkasteltu myös ympäristölupavelvollisten tehtaiden ja laitosten melua.

Selvitys antaa kokonaisvaltaisen kuvan ympäristömelun tasoista Oulun alueella. Oulun kaupungissa kuten yleisesti muuallakin valtakunnassa suurin ympäristömelun aiheuttaja on tieliikenne. Yöaikainen junaliikenne aiheuttaa suuremman melualtistumisen kuin päiväaikainen junaliikenne. Teollisuuden ja muiden ympäristölupavelvollisten aiheuttama melualtistuminen on vähäisempää. 

Vuoteen 2017 verrattuna voimakkaalle tieliikenteen melulle päiväsaikaan altistuvien asukkaiden määrä väheni lähes 2000 asukkaalla. Keskustan katujen liikenne on liikennetietojen perusteella vähentynyt ja keskustan katujen nopeuksia on alennettu, joten melualtistumista on keskustassa vähemmän.

Selvityksessä tuli esille myös kaupungin hiljaiset alueet, joita ovat muun muassa Hupisaaret, Hietasaaren eteläosat ja Letonniemi.

Kokonaisaste nousussa

Toisaalta meluselvityksen tulosten perusteella kokonaismelualtistuminen on kasvanut viidessä vuodessa. Herkkien kohteiden, kuten hoitolaitosten ja päiväkotien melualtistuminen on pysynyt samalla tasolla edelliseen selvityskierrokseen verrattuna.

Oulun seudulla tieliikennemelulle altistuvia on etenkin valtatie 4:n meluvyöhykkeillä Kempeleen rajalta Kellonväylälle saakka sekä Haukiputaan Asemakylällä. Lisäksi suuri osa Karjasillan ja Kaukovainion asuinrakennuksista sekä ruutukaavakeskustassa pääkatujen varressa olevat asuinkerrostalot sijaitsevat liikenteen aiheuttamilla meluvyöhykkeillä.

Suurinta osaa Oulun tiiviisti asuttuja asuinalueita ympäröivät vilkkaat liikenneväylät ja siten asuinalueiden reuna-alueilla melutasot ovat melko korkeat. Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon kaupunginosissa tieliikenteen meluvaikutukset rajautuvat läpikulkuväylien ympäristöön.

Seuraava viisivuotissuunnitelma

Oulun nykyinen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2018–2023. Uusi toimintasuunnitelma seuraaville vuosille laaditaan vuonna 2023.

Toimintasuunnitelmalla pyritään yleensä vaikuttamaan vanhoihin tai muuttuneisiin alueisiin, sillä uusilla asuinalueilla meluntorjunnan toimenpiteet on jo huomioitu. Vuonna 2023 kaupunki toteuttaa meluntorjuntasuunnitelmaa rakentamalla muun muassa meluvalleja ja -seiniä.

Meluselvityksen tulosten perusteella tunnistetaan merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja asukkaiden kannalta pahimmat melualueet. Tuloksia käytetään lähtöaineistona meluntorjunnan toimenpiteiden suunnittelussa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Selvityksestä ovat vastanneet Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Väylävirasto.