Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Terwa Towerin asemakaavan muutoksesta jäi vaille kriittistä keskustelua

Vännmannin saarta koskevassa asemakaavamuutoksessa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, miten projekti etenee. Mielipiteitä voi jättää kesäkuun 6. päivään saakka, torstaina järjestettiin hankkeen tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Kuva: Oulun kaupunki

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Maarit Laurila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Virtuaalisesti Teamsin kautta torstai-iltana järjestetyn tiedotustilaisuuden puheenjohtajana toimi yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Jani Törmi (ps.). Törmin ei tarvinnut jaella yleisön puheenvuoroja yömyöhään, vaan tilaisuus päättyi aikataulutettua aikaisemmin.

Tilaisuudessa asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi esitteli suunnittelun lähtökohdat asemakaavan muutokselle, arkkitehti Ari Järvinen Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahti Oy:sta esitteli nähtäville asetetut neljä vaihtoehtoa, Jani Karjalainen Sitowise Oy:sta puolestaan esitteli liikennejärjestelyiden vaihtoehtoja ja hakijataholta hanketta oli esittelemässä Raimo Pahkala Terwa Managementista. Hankkeen esittelyn jälkeen kuulemistilaisuuteen osallistuneilla kuntalaisilla oli mahdollisuus esittää hankkeesta kysymyksiä.

Julkinen tila muuttuu

Kuntalaisten puheenvuoroissa esille nousivat huoli rakennustöiden vaikutuksista kevyen liikenteen reitteihin Pikisaaren ja keskustan välillä ja Vännmannin saaren julkisen tilan supistuminen. Erityisesti teatterin takana sijaitseva Meritori on nuorten suosiossa ja kuulemistilaisuudessa esitettiin, että nykyisiä alueen käyttäjiä kuultaisiin asemakaavaluonnoksen edetessä.

“Skeittiparkkia emme uskalla luvata alueelle, mutta tilanne Vännmannin saaressa ei tämänhetkisestä aikanaan huonone, päinvastoin. Olemme tekemässä upeaa rakennettua ympäristöä, jossa viihtyvät niin nuoret kuin vanhatkin kaupunkilaiset. Kulku Pikisaareen tullaan mahdollistamaan koko rakentamishankkeen ajan”, hankkeen vetäjä Pahkala vakuuttaa.

Myös asemakaavapäällikkö Kari Nykänen totesi, että rakennushankkeen myötä julkiseen tilaan on odotettavissa parannusta, vaikka tila alueella supistuukin.

“Kuten hankkeen esittelyistä kuultiin, Vännmannin saaressa tulee rakentamisen myötä olemaan edelleen kaupunkilaisille julkista ja avointa tilaa. Julkisten alueiden viimeistelyllä ja viihtyisyyden lisäämisellä tuotetaan kaikkia käyttäjäryhmiä palvelevaa kaupunkitilaa ja esimerkiksi yhteys veden ääreen tulee rakentamisen myötä paranemaan. Kun hanke etenee luonnosvaiheeseen, voimme vielä tarkemmin arvioida millaista laatutasoa ja toiminnallisuutta julkiseen tilaan tuodaan. En vielä osaa arvioida, tehdäänkö asemakaavan luonnosvaiheessa erikseen vaikutusten arviointi, joka kohdistuu nuoriin ja lapsiin, mutta laitamme asian nyt korvan taakse”, Nykänen toteaa. 

Jokisuiston mahdollisuuksia liikennereittinä esitettiin myös huomioitavaksi suunnittelussa. Puheenvuorossa nähtiin potentiaalia kehittää jokisuiston liikennettä paitsi yksityisveneilijöiden iloksi, myös Toppilansalmen ja torialueen väliseen matkailijaliikenteeseen.

“Kun etenemme siihen vaiheeseen, että rantarakenteiden luonnetta mietitään, tulemme varmasti miettimään myös vesiliikenteen mahdollisuuksia alueella ja millaisia mahdollisia laiturirakenteita alueelle sitten tarvitaan”, Nykänen vastaa.

Palautetta vaihtoehdoista

Lopullinen kaavaluonnos voi pohjautua yhteen valittuun tai useamman vaihtoehdon yhdistelmään. Kuva: Arkkitehtitoimisto Järvinen&Kuorelahti Oy havainnekuva

Oulun kaupungin kaavoituksen asiantuntijat olivat varautuneet keskustelutilaisuudessa kriittisempiin mielipiteisiin, mitä illan tilaisuudessa kuultiin. Sekä asemakaavapäällikkö Nykänen, että asemakaava-arkkitehti Kallioniemi rohkaisevat kuntalaisia jättämään mielipiteensä nyt, sillä tavoiteaikataulun mukaan asemakaavan muutosluonnos olisi valmis syksyllä ja varsinainen asemakaavan muutosehdotus loppuvuodesta. Mikäli asemakaavamuutosprosessi etenee suunnitellusti, asemakaavan hyväksymiskäsittely olisi alkuvuodesta 2023.

“Asemakaavan muutoksen luonnoksen pohjaksi voidaan valita yksi tai useamman vaihtoehdon yhdistelmä. Tai vaihtoehtoa voidaan kehittää saadun palautteen pohjalta. Nyt on oikea aika vaikuttaa suunnitelmiin”, asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi huomauttaa.

Kuntalaisilla on valmisteluvaihe 1 materiaalien pohjalta mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle 6. kesäkuuta asti.  Hankkeesta jätetty palaute on julkista.

Suunnitelmiin on mahdollista tutustua hankkeen projektikortilta Oulun kaupungin sivuilta tästä linkistä.

 

 

 

Lue myös