Terwa Towerin kaavoitus etenee – poistetun huoneistohotellin tilalle Meritori ja paviljonki

Terwa Towerin kaavaehdotuksessa ei ole enää teatterin puolella erillistä huoneistohotellia. Sen tilalla on Meritori, jossa on pieni paviljonki ja avointa oleskelutilaa. Havainnekuva: B&M Arkkitehdit

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Vänmanninsaareen suunnitellun Terwa Tower -hotellin kaavoitusprosessi on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kokonaisuudesta pois jätetyn huoneistohotellin tilalle teatterin puolelle on tulossa Meritori-nimellä suunniteltu aukio, jossa on kaupunkilaisille avointa oleskelutilaa ja mahdollisuus järjestää tapahtumia. Myös liikennesuunnitelmiin on tehty muutoksia.

Terwa Tower -hankkeen etenemisestä kerrottiin kaupunkilaisille torstai-iltana Ympäristötalolla. Kaavaehdotus on nähtävillä 22. tammikuuta saakka ja siitä voi antaa palautetta yhdyskuntalautakunnalle Oulun kaupungin kirjaamon kautta.

Huomattavin muutos viime kesänä esiteltyyn kaavaluonnokseen nähden on, että teatterin puolelle suunniteltu tornihotellia matalampi huoneistohotelli toimistotiloineen jätettiin annetun palautteen perusteella pois suunnitelmista viime vuoden lopulla. Sen tilalle suunnitellaan nyt Meritori-aukiota, jossa olisi pieni paviljonki, esiintymislava ja yleistä oleskelutilaa puuistutuksineen ja jäätelökioskeineen.

20 kerrosta suunnitteilla

Tornihotellin korkeudeksi suunnitellaan 20 kerrosta, ja sen kokonaiskorkeus on madaltunut 1,5 metriä kaavaluonnoksesta. Hotellin rakennusoikeus on 14100 kerrosalaneliömetriä. Hotellin tontti on pienentynyt ja yleiset alueet Vänmanninsaarella laajentuneet. Myös hotellin sijaintia tontilla on siirretty 2,5 metrin verran liikennejärjestelyjen vuoksi, kun ajoramppi on vaihdettu piirustuksissa Kaarlenaukiolta hotellin ja kirjaston väliin.

”Kaavaluonnoksen jälkeen olemme mielestämme pystyneet kehittämään suunnitelmaa huomattavasti parempaan suuntaan, pyrkien huomioimaan palautteessa annettuja huomioita”, Oulun kaupungin kaavoitusjohtaja Kari Nykänen sanoi.

Havainnekuva aukiosta.

Tältä näyttää Meritori havainnekuvassa. Kuva: JK-arkkitehdit

Vanhaan sopeutuva ilme

Luonnosvaiheen jälkeen on pyritty myös täsmentämään Terwa Towerin julkisivua ja ulkonäköä. Julkisivuvaihtoehtoja kartoitettiin valmistelun aikana järjestämällä pienimuotoinen arkkitehtuurikilpailu, jonka tulosten perusteella hotellin viitesuunnitelmia kehitetään Arkkitehtitoimisto Järvinen & Kuorelahden ja Arkkitehtuuritoimisto B&M:n yhteistyönä.

”Ajatuksena on tehdä teatterisaaren nykyisiin, vanhoihin rakennuksiin sopeutuva ja sitä samaa ilmettä positiivisesti jatkava uusi rakennus, joka näyttää siltä, että se on alun alkaenkin kuulunut sille paikalle. On haluttu, että tyyli on aikaa hyvin kestävä”, arkkitehti Tuomas Seppänen B&M-arkkitehtitoimistosta kertoi.

Terwa Towerin julkisivussa käytetään teatterin mallin mukaisesti lasia ja vaaleaa betonia. Suunnitelman ytimenä on Seppäsen mukaan selkeys ja yksinkertaisuus niin, että 1960-luvun kaavaa päivitetään luontevasti tälle vuosituhannelle.

Tapahtumat mahdollisia

Saaren ympäristön yleissuunnitelmaa valottanut maisema-arkkitehti Karitta Liikka Sitowiselta kertoi, että selkeillä ja ryhdikkäillä puuriveillä paitsi ohjataan kulkua ja yleisilmettä Vänmanninsaarella, myös annetaan tarvittaessa tuulensuojaa ja varjoa. Merelle-veistos on tarkoitus siirtää puurivin jatkeeksi.

”Meritorille tulee penkkejä, joita on suunnattu eri suuntiin niin, että aukeaa näkymiä eri puolille. Myös rantaan on tarkoitus tehdä tavallisten portaiden lisäksi oleskeluportaat.”

150-neliöisen matalan paviljonkirakennuksen yhteydessä on terassialue.

”Meritori on pyritty pitämään mahdollisimman avoimena, jotta se mahdollistaa tapahtumakäytön. Myös lavalle on tilavaraus”, Liikka kertoi.

Ajatuksena on tehdä teatterisaaren nykyisiin, vanhoihin rakennuksiin sopeutuva ja sitä samaa ilmettä positiivisesti jatkava uusi rakennus, joka näyttää siltä, että se on alun alkaenkin kuulunut sille paikalle.
Arkkitehti Tuomas Seppänen

Ajoramppi uuteen paikaan

Liikennesuunnitelmasta kertonut Sitowisen asiakkuuspäällikkö Matti Wänskä sanoi, että siirtämällä pysäköintihalliin menevä ajoramppi Kaarlenaukiolta hotellin ja kirjaston väliin pyritään rauhoittamaan kirjaston ja teatterin välinen alue aukioksi. Myös pyöräily Vänmanninsaaren läpi ohjataan samasta syystä Kaarlenaukion ja Kaarlensiltojen ajoneuvoliikenteen yhteyden kautta.

”Koko saari on jalankulun yleistä aluetta, ja sitä kiertää esteetön jalankulkureitti.”

Pysäköintihalliin on suunniteltu 74 autopaikkaa. Hotellin tontilla nykyisin oleva noin 70 paikan pysäköintialue poistuu, ja pysäköintiä ohjataan asemakaavan mukaisesti torin puolelle. Liikuntaesteisten pysäköintiä ja pyöräpysäköintiä parannetaan selvästi nykyisestä.

”Myös tulevaisuudessa merkittävin liikenteen aiheuttaja tuolla alueella on kirjasto, ja saneerauksen myötä kirjaston käyttäjämäärän odotetaan kasvavan. Kokonaisuudessaan saarelle menevän ajoneuvoliikenteen määrää ohjaa voimakkaasti pysäköintipaikkojen määrä, ja se ei ole suuresti tässä kasvamassa. Saattoliikenne lisääntyy jonkin verran, ja sen myötä on arvioitu, että ajoneuvomäärä lisääntyy noin sadalla ajoneuvolla vuorokaudessa”, Wänskä kertoi. Nykyinen määrä on noin 400 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Terwa Tower -hankkeen investorina, rakennuttajana ja hotellioperaattorina toimii Arina, joka vuokraa maa-alueen kaupungilta. Rakentamisesta vastaa YIT.

 

Terwa Towerin kaavaehdotus on nähtävillä 22.12.2023–22.1.2024. Nähtävilläoloaikana on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

 

Lue myös