Terwa Tower rakentuu jokisuiston paraatipaikalle, mutta millainen tornista tulee, sen päättävät oululaiset yhdessä

Vännmannin saaren parkkipaikka ja viheralue voi muuttua pian hotelliksi, ravintolaksi, toimistotilaksi ja huoneistohotelliksi. Kuva: Oulun kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Anne Maarit Laurila

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Terwa Towerin inspiraationa toiminut korkea rakennus on ideana vanha: 70-luvulla rakennetun Vännmannin saaren suunnitelmiin kuului vaakasuuntaisen rakennusmassan eli vuonna 1972 valmistuneen teatterin ja kymmenen vuotta myöhemmin, 1982 valmistuneen kirjaston lisäksi pystysuuntainen, 22-kerroksinen virastorakennus. Torni ei koskaan valmistunut virastoksi, sen sijaan samalle paikalle on suunniteltu hotellia 2010 – 2011 rakennusliike Skanskan ja Hilton-hotelliketjun toimesta, mutta hanke ei edennyt asemakaavan muutosesitykseen asti.

YIT Talonrakennus Oy, Terwa Management Oy ja Terwa Kiinteistökehitys Oy ryhtyivät valmistelemaan yhteistä hanketta Oulun kaupunginhallituksen myöntäessä hankkeelle suunnitteluvarauksen vuonna 2018. Terwa Tower pitää sisällään hotellin, majoitukseen tarkoitettuja huoneistoja sekä toimistotiloja, mutta neljässä vuodessa suunnitelma on jalostunut alkuperäisestä.

“Suunnitteluvarauksen pohjana toiminut idea on jalostunut, olemme käyneet läpi lukuisia eri vaihtoehtoja. Versioita oli yli 20, joista valikoitui neljä aidosti parhaiten toteutuskelpoista vaihtoehtoa”, kertoo Raimo Pahkala Terwa Managementista.

Toteutuskelpoisia vaihtoehtoja on puntaroitu monesta näkökulmasta. Kiinteistön tulee tietysti toimia kaupallisesti, eli sen on oltava hotellioperaattorin näkökulmasta houkutteleva, mutta yhtä lailla hankkeen toteuttamiskelpoisuus, rakennuttavuus, vaikutukset kaupunkikuvaan ja rakennuksen varjostusvaikutukset on huomioitu valmisteluprosessin aikana – ja huomioidaan edelleen. Vaihtoehdot, joissa itse Vännmannin saarta on merkittävästi laajennettu tai saaren muotoa on muutettu, ovat karsiutuneet pois.

Vännmannin saari säilyy kokonsa ja muotonsa puolesta entisellään. Suunnitteluvarauksen sisältämä alue merkitty kuvaan katkoviivoilla. Kuva: Oulun kaupunki

Neljä eri vaihtoehtoa maankäytölle

Nähtäville asetettu valmisteluaineisto on vielä alustava ja sisältää neljä erilaista versiota, miten Terwa Tower sijoittuisi Vännmannin saarelle. Vaihtoehdoissa ainoastaan yhdessä koko kiinteistömassa sijoittuu nykyisen kirjaston pysäköintikentälle, muissa kolmessa vaihtoehdoissa rakennusmassa jakautuu myös Meritorin viheralueelle, eli teatterin taakse. Itse torni, eli hotelli sijoittuu kaikissa vaihtoehdoissa kirjaston taakse. 

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kaavamuutoksen ensimmäisen valmisteluvaiheen, jossa maankäytön eri vaihtoehdot asetetaan julkisesti nähtäväksi ja mielipiteiden esittämistä varten. Lautakunnan puheenjohtaja Jani Törmi (ps.) toteaa, että poliittista tukea hankkeelle vaikuttaa olevan, sillä päätös syntyi esityksen mukaisesti.

“Ouluun tarvitaan lisää majoitusta, se on tiedossa. Terwa Towerin osalta varmasti herää keskustelua, mutta onhan siinä vaihtoehtoja, mistä valita. Omasta suosikistani en ole vielä ehtinyt muodostaa kantaa”, Törmi toteaa.

Vaihtoehto 1
Vaihtoehto 2
Vaihtoehto 3
Vaihtoehto 4

Vuorovaikutus ja osallistuminen ovat osa kaavaprosessia

Oulun kaupungin asemakaava-arkkitehti Leena Kallioniemi kertoo, että nyt nähtäville asetettava valmisteluaineisto on välivaihe alueen asemakaavamuutoksessa.

“Terwa Tower -hanke on merkittävä Oulun keskusta-alueella, joten asemakaavamuutoksen valmisteluvaihe on vaiheistettu kahteen osaan. Normaalisti esille asetettava aineisto olisi jo valmis asemakaavan muutosluonnos, mutta tämän projektin osalta etenemme vaihe kerrallaan, jotta osallistuminen ja vuorovaikutus voidaan toteuttaa myös vaihe kerrallaan”, Kallioniemi toteaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten heinäkuusta syyskuun alkuun saakka viime vuonna, minkä lisäksi järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 19. elokuuta. Terwa Towerista esitettiin 20 mielipidettä, joihin oli kerätty 416 allekirjoittajan nimet sekä kolme lausuntoa. Nyt nähtäville asetettava valmisteluaineisto 1 pitää sisällään paitsi neljä eri ehdotusta maankäyttösuunnitelmasta, myös kaavoituksen laatimat vastineet aiemmin esitetyille mielipiteille ja lausunnoille.

Ennen asemakaavamuutoksen luonnosta luvassa on uusi tiedotus- ja keskustelutilaisuus ja mahdollisuus ilmaista mielipide tai antaa lausunto valmisteluaineistosta.

“Järjestämme tiedotus- ja keskustelutilaisuuden hankkeesta 19. toukokuuta kello 17 Teamsin välityksellä. Tilaisuus on kaikille avoin ja sen aikana voi esittää kysymyksiä suunnitelmiin liittyen”, Kallioniemi kertoo kaavoituksen etenemisen seuraavasta vaiheesta.

Neljästä vaihtoehdosta tehdään varsinainen asemakaavan muutosluonnos, jonka yhdyskuntalautakunta aikanaan käsittelee ja se asetetaan julkisesti nähtäville mielipiteiden esittämistä ja lausuntoja varten, sekä pidetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus. Vasta tämän jälkeen valmistellaan asemakaavan muutosehdotus, jonka lautakunta käsittelee ja asettaa nähtäville muistutuksia ja lausuntoja varten. Myös varsinaisesta asemakaavan muutosehdotuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus – eli palautetta kaavoituksesta voi antaa pitkin prosessin etenemistä.  

Kaavamuutoksen hyväksyntä on lopulta poliittisten päättäjien käsissä, sillä lopullisessa hyväksymisvaiheessa kaavaehdotus käy vielä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston asialistalla. 

Mutta ensin on valittava, millainen Terwa Tower tontille nousee.

“Haluamme aitoa vuorovaikutteista keskustelua oululaisten kanssa. Olemme tekemässä teknisesti ja taloudellisesti toimivaa kokonaisuutta ja kaikissa neljässä vaihtoehdossa on hyviä puolia, ne kaikki ovat toteutettavissa”, Terwa Managementin Pahkala toteaa.

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Törmi toteaa, että nolla vaihtoehtoa ei ole – siis sellaista vaihtoehtoa, että Vännmannin saari säilyisi nykyisessä muodossaan.

“Sellaista vaihtoehtoa ei ole, että hotellia ei Vännmannin saareen rakenneta”, Törmi toteaa.

Terwa Towerin valmistelutyötä ohjaamaan on perustettu ohjausryhmä, joka kokoontuu kaavoitusprosessin aikana oleellisissa vaiheissa. Ohjausryhmässä on edustettuna yhdyskunta ja ympäristöpalvelut (kaavoitus, maa ja mittaus, kadut ja liikenne), Oulun Infra liikelaitos, Oulun Rakennusvalvonta, Pohjois-Pohjanmaan museo, Ympäristötoimi liikelaitos, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Oulun Tilapalvelut, Oulun Vesi liikelaitos, Oulun Energia Sähköverkko Oy, Oulun Energia Oy, sekä hakijataholta Terwa Kiinteistökehitys Oy ja YIT Suomi Oy

Lisätietoa Terwa Tower hankkeesta ja kaavoituksen etenemisestä tästä linkistä.

 

 

 

 

Lue myös