Tartuntatautipäiväraha on nyt ajankohtainen

Kelasta voi tietyin edellytyksin hakea korvausta koronan aiheuttamasta ansionmenetyksestä. Asioinnin tavaksi suositellaan internetiä tai puhelinsoittoa.

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Annu Maarit Höttönen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos joutuu olemaan pois työstä, karanteenissa tai eristyksessä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. 

Lääkärin päätös tarvitaan

Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsensa on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi eikä huoltaja voi työskennellä.

Työstä poissaolosta tarvitaan päätös kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä. Karanteenista tai eristämisestä tarvitaan päätös kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä.

Perusteita tartuntatautipäivärahan myöntämiselle eivät ole työnantajan suositus tai määräys kotiin jäämisestä.

Tartuntatautipäivärahaa ei saa myöskään, jos jää suositusten mukaisesti kotiin kahdeksi viikoksi ulkomaan matkan jälkeen.

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä.

Käsittelyssä helmikuun hakemukset

Tartuntatautipäivärahahakemukset käsitellään Kelassa saapumisjärjestyksessä.

Tartuntatautipäivärahan ja myös sairauspäivärahan käsittelyaika on noin 3-4 viikkoa. Tällä hetkellä käsitellään helmikuun lopun hakemuksia.

Koko Suomesta on tullut 863 tartuntatautipäivärahahakemusta vuoden alusta 22.3. mennessä.  Vuonna 2019 tartuntatautipäivärahaa sai 120 henkilöä ja sitä maksettiin 324 749 euroa.

Tartuntatautipäivärahahakemukset käsitellään Kelan eteläisessä vakuutuspiirissä. Alueellisia tilastoja tartuntatautipäivärahan myöntämisetä ei ole.

 

Mitä muita etuuksia toimeentulon turvaamiseksi?

Kelasta myönnetään myös sairauspäivärahaa. Työstä lomautettuna voi saada työttömyysetuutta.

Lisäksi tällä hetkellä Kelassa selvitetään hallituksen esittämiä työttömyysturvan uudistuksia yrittäjille. 

Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/korona-usein-kysyttya

Perustoimeentulotuen käsittelyn tilanne on Kelassa tällä hetkellä normaali.

Käsittelyaikoja voi seurata täältä: https://www.kela.fi/keskimaarainen-kasittelyaika

Suositus on, että Kelan asiakkaat asioisivat verkossa tai puhelimitse.

Ohjeet ja koronatilanteen vaikutukset löytyvät täältä: https://www.kela.fi/korona

 

Lähteet: kela.fi/tartuntatauti, Kelan viestintä

Lue myös