Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin jää talviajan 100 kilometrin nopeusrajoituksia noin 600 kilometrin osuuksille. Kuva: Väylävirasto

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset ensi talvikaudella otetaan käyttöön koko maassa 23. lokakuuta alkaen. Merkit vaihdetaan koko maassa perjantaihin 27. lokakuuta mennessä. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella rajoitukset asetetaan Väyläviraston ohjeen mukaisessa laajuudessa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus alenee 80 kilometriin tunnissa noin 1 600 tiekilometrillä talvikauden ajaksi. Kainuun osuus tästä on noin 540 kilometriä. Maanteille jää talviajaksi noin 600 kilometriä 100 kilometrin tuntinopeusrajoituksia. Kainuussa näitä teitä on noin 230 kilometriä.

Lisäksi tulevalla talvikaudella Pohjois-Pohjanmaan alueella 80 kilometrin nopeusrajoitus alenee noin 160 tiekilometrillä 70 kilometriin tunnissa ja noin neljällä tiekilometrillä 60 kilometriin tunnissa.

pohjois-pohjanmaan kartta

Kartta esittelee nopeusrajoitukset eri tieosuuksilla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lähde: Väylävirasto

Nopeusrajoituksilla on merkitystä

Tutkimusten mukaan henkilövahinko-onnettomuudet, liikenteen melu, päällysteen kuluminen ja pakokaasupäästöt vähenevät talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten alaisilla maanteillä. Talvirajoituksilla on myös huomattava merkitys hirvionnettomuuksien määrän vähentämiseen, koska ajonopeuden alentaminen pienentää riskiä joutua hirvionnettomuuteen. Nopeuksien alentamisella vaikutetaan myös hirvikolareiden seurausten lieventämiseen.

Alennettujen nopeusrajoitusten arvioidaan vähentävän 15 prosenttia henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia ja 29 prosenttia liikennekuolemia niillä teillä, joiden rajoituksia lasketaan.

Vähenemä tarkoittaa vuosittain lähes 40 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa vältetään noin kymmenen kuolemantapausta. Tulosten perusteella talviajan nopeusrajoituksia suositellaan käytettäväksi edelleen, jotta vakavien tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä ei kasvaisi.