Siltojen rakentaminen jatkuu läpi talven Oulun Poikkimaantien tietyömaalla

Maanrakentamisen työt Poikkimaantiellä ovat vähentyneet talven myötä. Siltatöitä voidaan kuitenkin jatkaa myös talvella. Kaikkiaan hankkeessa rakennetaan tai levennetään yhteensä 15 siltaa. Kuva: Sami Moilanen

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Mun Oulu

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Väyläviraston Oulun Poikkimaantien parantamishanke on edennyt tänä vuonna aikataulussaan koko urakka-alueella. Talven aikana keskitytään siltojen rakentamiseen. Keskiviikkona 29. marraskuuta valmistui ratapihan ylittävän uuden sillan rakentamisen tärkeä työvaihe, kun viimeiset teräspalkkilevyt työnnettiin uusien betonipylväiden päälle.

Poikkimaantien parantamisessa on vuodenvaihteessa kahden viikon talvitauko. Sen jälkeen jatkuu siltojen ja meluseinien rakentaminen. Maanrakentaminen jatkuu kevään koittaessa huhti-toukokuussa.

“Työt ovat edenneet tänä vuonna mukavasti. Saimme marraskuun lopussa merkittävän työvaiheen valmiiksi, kun junaradan ylittävän sillan uudet rakenteet saatiin paikoilleen. Keväällä pääsemme tälläkin kohdalla rakentamaan tierakenteita”, kertoo projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta.

Ratapihan ylittävän uuden teräspalkkisillan kylkeen on syksyn mittaan rakennettu uutta siltaosaa. Vanha silta on ollut samaan aikaan ajoneuvoliikenteen käytössä. Jo kesällä valettiin korkeat betonijalustat, joiden päälle loppuvuodesta on sivusuuntaisesti työnnetty teräspalkkilevyjä. Kriittinen työvaihe on sujunut ongelmitta. Sillan kannen valu tapahtuu säiden sen mahdollistaessa.

Työt jatkuvat keväällä täydellä teholla

Maanrakentamisen työt Poikkimaantiellä ovat vähentyneet talven myötä. Siltatöitä voidaan kuitenkin jatkaa myös talvella.

Kaikkiaan hankkeessa rakennetaan tai levennetään yhteensä 15 siltaa. Kokonaan uusina rakennetaan sillat junaradan ylittävän Äimäraution ylikulkusillan ja Äimäraution risteyssillan viereen. Myös Äimäkujan ja Kihokkipuiston alikulkukäytävät rakennetaan uusina siltoina.

Ensi keväänä työt jatkuvat koko hankealueella. Siltojen lisäksi silloin rakennetaan teitä, pyöräteitä, jalkakäytäviä ja asennetaan kiveyksiä ja tehdään vihertöitä. Poikkimaantien laitaan rakennetaan uusia meluvalleja ja -kaiteita. Lisäksi valaistus ja liikenteenohjaus uudistuvat.

Väyläviraston ja Oulun kaupungin tiehankkeessa Poikkimaantie levennetään nelikaistaiseksi Äimäraution ja Kiilakiventien liittymän välillä. Tieosuutta parannetaan myös meluestein sekä liittymiä ja valaistusta parantamalla.

Uudistukset helpottavat liikkumista jo valmiiksi ruuhkaisella tiellä, jonka liikennemäärien ennustetaan yhä kasvavan. Poikkimaantien parantaminen lisää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.