Sanginjoen kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen 2030 – alueesta halutaan kaikkien luontoelämyskohde

Pitkällä tähtäimellä Sanginjoesta halutaan tehdä kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusalue. Kuva: Mika Honkalinna

Julkaistu: Kirjoittaja: carita marion forsman

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Sanginjoen kehitystä ohjaa ajatus siitä, että kaikilla on yhdenvertainen oikeus luonnossa virkistäytymiseen ja turvalliseen retkeilyyn. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi esteettömiä reittejä, julkista liikennettä ja selkeää opastusta.

Toinen kantava teema kehittämissuunnitelmassa on ympäristökasvatus. Pitkällä tähtäimellä Sanginjoesta halutaan tehdä kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusalue. Tavoitteena on, että vierailu Sanginjoella kuuluu jokaisen oululaisen peruskoulun opetussuunnitelmaan.

”Rakennamme tästä matalan kynnyksen oppimisympäristöä, jolloin opettajankaan ei tarvitse olla kokenut retkeilijä. Haluamme, että Oulun seudun koululaiset pääsevät helposti ja turvallisesti kokemaan metsäluontoa, jopa yöpymään siellä”, kertoo erikoissuunnittelija Ulla Matturi Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kehitystyötä luonnon ehdoilla

Suunnittelutyön yhteydessä arvioitiin myös kustannukset. Tämän hetken arvion mukaan kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden hinta nousee yli kahteen miljoonaan euroon.

Alkuvaiheessa Sanginjoen nykyiset reitit ja rakenteet kunnostetaan, mutta lähivuosina uusiakin reittejä on tulossa. Isonkankaanjärvelle ja Loppulan lähelle rakennetaan uusi esteetön reitti, suojelualueen länsilaidalle tehdään lyhyehkö rengasreitti ja yhdysreitti lännestä Loppulaan.

”Kehittämistyössä huolehditaan siitä, että alueella on jatkossakin paikkoja, joissa voi rauhassa tarkkailla luontoa tai poimia marjoja ja sieniä”, Matturi lupaa.

Kaikkea kehittämistä ohjaa luonnonsuojelutyö, ja ennen uusien reittien rakentamista alueen luonto ja kulttuuriperintö inventoidaan. Sanginjoelle on laadittu myös ennallistamissuunnitelma, joka toteutetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2022–2030. Ennallistamalla palautetaan alueen alkuperäistä kasvillisuutta ja maisemaa ja lisätään näin luonnon monimuotoisuutta.

Osallistavaa suunnittelua

Kehittämissuunnitelma ulottuu vuoteen 2030, mutta uudistukset on tarkoitus saada valmiiksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026 mennessä. Suunnitelma saa kiitosta myös Oulun kaupungilta.

”Kiitän Metsähallitusta ammattitaitoisesti ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa tehdystä suunnitelmasta. Kaupungin on helppo yhtyä suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Tulevassa kaupunkistrategiassa vahvistetaan kaupungin tavoite Sanginjoen kansallispuiston saamisesta. Tämä edellyttää yhteisiä ponnisteluja kaupungin, ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa, ja toivon yhteistyön tämän tavoitteen toteuttamiseksi jatkuvan kehittämissuunnitelman toteutuksen aikana”, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala sanoo.

Sanginjoki on suosittu virkistysalue, jolla on lukuisia käyttäjäryhmiä. Kehitystyön myötä Sanginjoki palvelee entistä paremmin eri käyttäjiä.

”Tämä on ollut hyvin osallistava prosessi. Kutsuimme sidosryhmät mukaan suunnitteluun ja he pääsivät antamaan panoksensa kahdessa tulevaisuustyöpajassa. Kaiken kaikkiaan kuuteen työpajaan osallistui noin 50 henkilöä 30 eri organisaatiosta ja järjestöstä. Lisäksi kesällä toteutettiin kävijäkysely, johon saatiin 450 vastausta. Tämä suunnitelma on yhteenveto eri käyttäjien näkemyksistä”, Matturi summaa.

Juttu julkaistu Mun Oulussa ensimmäisen kerran 16.12. 2021.

Lue myös