Sähkökatkosten aikana voi juoda hanavettä, mutta suihkua ja WC:n huuhtelua pitää välttää

Mahdollisten vesihuollon häiriötilanteiden varalta kotiin kannattaa varata riittävästi puhdasta juomavettä talteen. Puhdas vesiastia, esimerkiksi kannellinen ämpäri, on tarpeen myös mahdollista vedenhakua varten. Kuva: Harri Tarvainen

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Pasi Rytinki

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suomea uhkaa alkaneen talven aikana energian kulutushuippujen aikana, erityisesti pakkasjaksoina, mahdollinen sähköpula. Sähkönsiirron kantaverkkoa ylläpitävä Fingrid saattaa tällöin joutua suojaamaan kantaverkkoa määräämällä paikallisia rajoitustoimenpiteitä, käytännössä esimerkiksi kahden tunnin sähkökatkoksia.

Oulun Veden mukaan sähkökatkokset eivät vaikuta veden laatuun, ja sitä on turvallista juoda sähkökatkosten aikana, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta.

Vesitornien ja varavoimakaluston ansiosta vedenjakelu toimii yleensä normaalisti ennakkoon ilmoitetun sähkökatkon aikana, joskin painetaso voi osalla alueista alentua. Mikäli sähkökatkokset tulevat yllättäen, vedenjakelussa voi esiintyä lyhyitä katkoksia alueilla, joissa ei ole vesitornia.

Mahdolliset sähkökatkokset on kuitenkin huomioitava myös veden käytössä, ja etenkin suihkun ja WC:n huuhtelun käyttöä on vältettävä. Jos sähköt katkeavat, toimi näin:

  • Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä ja pesukoneiden käyttöä
  • Vältä WC:n huuhtelua ja älä laske vettä turhaa viemäriin. Voit käyttää esimerkiksi ämpäriä hanan alla, jos joudut laskemaan vettä.
  • Jos kiinteistössä on oma jätevesipumppaamo, huolehdi kiinteistön vedenkäytön rajoittamisesta
  • Vältä kuuman veden käyttöä, koska lämpimän veden lämpötila voi laskea alle 55 asteen ja siten aiheuttaa legionellabakteerien kasvua vesijohdoissa.
  • Suojaa vesikalusteet, vesijohdot ja -mittari jäätymiseltä.

Sähkökatkokset aiheuttavat ongelmia jätevesipumppaamoissa. Laajoissa sähkökatkoksissa kaikkia jätevesipumppaamoja ei voida tyhjentää ja varavoimaa ei voida järjestää. Oulun alueella on 335 jätevesipumppaamoa. Siksi vedenkulutus on hyvä minimoida, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylity ja johda vuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen.

Juomavettä talteen

Kaikkien vedenkäyttäjien on hyvä varautua vesihuollon häiriötilanteisiin etukäteen. Kotiin kannattaa varata puhdas vesiastia, esimerkiksi kannellinen ämpäri, vedenhakua ja säilytystä varten. Puhdasta juomavettä on hyvä varata muutaman päivän veden tarpeeseen, 6–10 litraa henkilöä kohti.

Kiinteistössä mahdollisesti olevien viemäreiden tulvimisen estolaitteiden toimivuus on syytä tarkistaa. Kehotus koskee erityisesti kellarillisia kiinteistöjä, joissa viemäritulvat ovat todennäköisempiä.

Oulun Vedellä on käytössä häiriötekstiviestipalvelu, jonka kautta lähtee tekstiviestit alueelle osoitteen perusteella rekisteröityihin puhelinnumeroihin. Palvelun käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä, mikäli käytössä on salainen puhelinnumero tai työpuhelin, joka on rekisteröity työpaikan osoitteeseen.