Ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä, osa 7: Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen

Marja-Leena Kemppainen on kristillisdemokraattien valtuutettu Oulun kaupunginvaltuustossa.

Kaupunki

Julkaistu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulu julkaisee kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelystä. Valtuusto jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman käsittelyä 11. joulukuuta. Valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä etenevässä sarjassa on vuorossa kristillisdemokraatit, jonka puheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen.

”Aktiivisempi vuoropuhelu yrittäjien kanssa on lisännyt yrittäjämyönteisyyttä ja kiinnostusta yrittämiseen Oulussa. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma sisältää omia ja ulkopuolista rahoitusta sisältäviä investointeja. Kärkihankkeitamme ovat asuntomessut, asemakeskus, kulttuuripääkaupunki 2026, monitoimiareena, Raksilan marketalue, TervaTower sekä monet palveluverkkoa tukevat uudis- ja perusparannusinvestoinnit. Investointien laaja-alainen suunnittelu ja mahdollistaminen edellyttävät monenlaista valmistelutyötä eri hallintokunnilta.

Oman lisänsä tuovat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus ja uusi maankäytön toteutusohjelma sekä rakennuslain uudistus.  Seuraavien kolmen vuoden ajalle kaavaillut noin 650 miljoonan euron investointisuunnitelmat vahvistavat Oulun elinkeinopolitiikkaa, lisäävät työpaikkoja ja turvaavat kaupungin taloutta tuottaa palveluja kuntalaisille.

 

Lisäeurot ovat todella tarpeellisia tulevina vuosina heikentyvän taloutemme tueksi. Lisähaastetta tuovat myös hiljattain julkituodut valtionosuuksien supistukset. Korkean työttömyysasteen alentamiseksi tarvitsemme luonnollisesti uusia työpaikkoja. TE24-uudistus tukee yksilöllistä työllistymistä.  Tavoitteemme on tehdä Oulusta entistäkin kiinnostavampi. Veto- ja pitovoima paranevat. Otamme askeleita kohti yritysmyönteistä kansainvälistä kasvukeskusta. Oulu on päättänyt olla hiilineutraali vuonna 2035. Energia- ja ympäristötyötä parantavaa tekemistä toteutetaan suunnitellusti hallintokunnissa.

Seuraavien kolmen vuoden ajalle kaavaillut noin 650 miljoonan euron investointisuunnitelmat vahvistavat Oulun elinkeinopolitiikkaa, lisäävät työpaikkoja ja turvaavat kaupungin taloutta tuottaa palveluja kuntalaisille.
Marja-Leena Kemppainen (kd.)

Sote-uudistuksen jälkeen kunnalle jäi vastuu kuntalaisten terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin turvaamisesta. Uusi hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta, ”Hykuli”, vastaa hyvinvointityön koordinoinnista. Hykulin vastuulla on hyvinvointisuunnitelman laatiminen ja yhdyspintatyö Pohteen kanssa. Yhdyspintatyö on myös osa sivistys- ja yhdyskuntalautakuntien vastuualueen työtä.  Varhaiskasvatuksen kasvupaineet, lisääntyvä lapsimäärä ja henkilöstöpula kuormittavat päiväkotien vastuuhenkilöitä ja henkilökuntaa. Lasten ja nuorten lisääntyvä pahoinvointi näkyy päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotyössä sekä laajemminkin eri toiminnoissa ja edellyttää monialaisia tukitoimia. Eläköityminen ja osaavan henkilöstön vaje nousevat esille eri hallintokuntien ja toimintojen talous- ja toimintasuunnitelmissa.

 

Olen vuosittain ryhmäpuheessani puhunut työhyvinvoinnista ja johtamisesta yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Lukiessani käsiteltävää asiakirjaa totesin ilokseni, että työhyvinvointia tukevat asiat ovat hyvin esillä läpi kirjan.

Valmentava johtaminen tukee henkilöstön jaksamista ja työyhteisöjä. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluja ja tuo myös säästöjä. Talousarvio- ja toimintasuunnitelma ”Nyt on Oulun aika” sisältää monia rohkeitakin kehittämistä tukevia avauksia. Kehittäminen tarvitsee tuekseen lisäosaamista, koulutusta, pois- ja uuden oppimista, digitalisaatiota ja ennen kaikkea ennakkoluulotonta asennoitumista tulevaisuuteen. 10 palkallista päivää on arvokas tuki tukea henkilöstöä omaehtoiseen koulutukseen.  Työn ja päätösten arviointi osana johtamista tukee kehittämistä ja mahdollistaa toiminnan uudistamista.

 

Kokonaisuutena voi todeta, että ”Kulttuuri-ilmastomuutos NYT” on jo käynnistynyt.

Budjettiriihi keskusteluineen jäi osaltani väliin koronan vuoksi. Saamani materiaali, hallituksen käsittelyprosessi ja selkeästi laadittu Talousarvio 2024 ja -suunnitelma 2025–2026 tukevat ryhmämme päätöstä hyväksyä hallituksen päätösesitys.

Hyvä yhteistyö viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien kanssa ansaitsee lämpimän kiitoksen.”