Ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä, osa 5: Vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Heikki Kontturi

Heikki Kontturi on Oulun kaupunginvaltuuston vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

Kaupunki

Julkaistu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulu julkaisee kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelystä. Valtuusto jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman käsittelyä 11. joulukuuta. Valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä etenevässä sarjassa on vuorossa vihreät, jonka puheenvuoron piti ryhmän varapuheenjohtaja Heikki Kontturi.

”Talousarvion valmistelu on valtuuston näkökulmasta tarkasteltuna vuoden tärkein prosessi. Siinä kulminoituu se, kuinka yhtenäisiä tai erimielisiä olemme niistä toimenpiteistä, joilla ohjaamme kaupunkistrategian toimeenpanoa. Tänään käytävät keskustelut ja 11.12. tehtävät päätökset ovat vain talousarvioprosessin jäävuoren huippu. Taustalla on tehty valtava määrä työtä, ja haluamme vihreänä ryhmänä kiittää sekä viranhaltijoita että kanssapäättäjiä talousarvioprosessin kehittämisen eteen tehdystä työstä. Kiitos myös erinomaisesta yhteistyöstä talousarvioneuvotteluiden eri vaiheissa.

Olemme todella iloisia siitä, että kasvu, kehitys ja tulevaisuuden investoinnit näkyvät vahvasti talousarviossa. Nyt todellakin on aika investoida. Oulu on pohjoisen veturi ja Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Tämän tulee näkyä ja kuulua rohkeasti päätöksissä sekä niiden toimeenpanossa. Tänä vuonna toimintansa aloittanut hankeyksikkö on kärkihankkeidemme edistämisessä avainasemassa, mutta elinvoimainvestointien edistämisessä tarvitsemme jokaisen viranhaltijan, päättäjän ja kuntalaisenkin myötävaikuttamista. Oli sitten kyse matkailun, kaupunkikuvan tai uusiutuvan energiantuotannon edistämisestä. Hoidetaan investoinnitkin rohkeasti, reilusti ja vastuullisesti. Siis kaupunkia uudistaen, kaikki – myös luonto – huomioiden ja sääntöjä noudattaen. Niin… ja ei unohdeta huomioida joidenkin investointien vaikutuksia käyttötalousmenoihin. Tästä on ehkä joku ryhmä jo omassa puheenvuorossaan maininnutkin.

 

Talousarvioprosessi on siis mielestämme tänä vuonna sujunut varsin mallikkaasti. Se, missä voisimme kuitenkin edelleen petrata, on päätöksentekomme johdonmukaisuus. Strömsössä homma etenee kaupunkistrategian kautta sen toteuttamis- ja toimeenpano-ohjelmiin. Näillä linjauksilla on sitten suorat vaikutukset talousarviopäätöksiin. Näin se homma periaatteessa etenee Oulussakin, mutta mielestämme meidän on yhdessä syytä analysoida, kuinka saamme toiminnastamme vieläkin vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa.

Yksi keskeinen haaste on se, että strategiat ja ohjelmat sisältävät suuren määrän monitulkintaisia käsitteitä. On erittäin tärkeää, ettemme ota niitä itsestään selvinä, koska ne eivät sitä ole. Voi olla, että usein poliittisissa jännitteissä kyse on enemmän käsitteen määrittelystä ja tulkinnasta kuin poliittisista ideologioista. Yritysmyönteisyys, lapsiystävällinen kunta, kulttuuri-ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kärkihankkeet ja mitä kaikkea meillä strategiassa ja ohjelmissa onkaan. Me elämme aikaa, jossa kaupunkien haasteet ja mahdollisuudet ovat monimutkaisia ja monialaisia. Siksi uusia käsitteitä ja niistä keskustelua tarvitaan. Muuten emme voi vastata muuttuvan toimintaympäristömme haasteisiin. Ilman käsitteiden yhteistä määrittelyä ne irtautuvat helposti alkuperäisestä merkityksestään, eivätkä tavoitteet muutu vaikuttavaksi toiminnaksi. Asiat jäävät helposti pyörimään siiloutuneen byrokratian rattaisiin.

Nyt todellakin on aika investoida. Oulu on pohjoisen veturi ja Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Tämän tulee näkyä ja kuulua rohkeasti päätöksissä sekä niiden toimeenpanossa.
Heikki Kontturi (vihr.)

Mutta kyllä Oulussa osataan toimiakin. Olemme matkalla kohti hienoja vuosia. Elämysareena, jalkapallostadion, asemakeskus, Nallikari, Suomen paras Raksilan vesiliikuntakeskus ynnä muut infrahankkeet etenevät. Tapahtumiakin tulee riittämään. Tulossa ovat muun muassa asuntomessut ja kuninkuusravit sekä kaikkien odottama Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2026. Yksi talousarviovalmistelun ilahduttavimpia asioita oli lähes yksimielisen kompromissin löytyminen teatterin avustuksen kasvattamiseksi. On todella tärkeää, että pidämme kulttuurilaitoksistamme huolta ja kannustamme heitä ottamaan kaiken irti jo hyvässä vauhdissa olevasta kulttuuri-ilmaston muutoksesta. Kulttuuripääkaupunkivuosi tehdään yhdessä. On mahtavaa odottaa mahtavaa!

 

Me vihreät olemme huolissamme oululaisten lasten ja nuorten tilanteesta. Seuraamme aktiivisesti hyvinvointialueemme Pohteen ja kaupungin välistä yhteistyötä. Todella hienoa, että viime viikolla Oulun kaupunki sai THL:n kunniamaininnan ansiokkaasta hyvinvoinnin ja terveyden, eli hyten, edistämistyöstä. Jatketaan pitkäjänteistä ja laadukasta sekä vielä parempaa hyte-työtä jatkossakin, eikö? Perustelujen mukaan Oulu on panostanut erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen, liikunnan edistämiseen sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävään kulttuuritoimintaan. Hyvä me! Moni kunta ottaa meistä nyt mallia. Tästä huolimatta meillä riittää työtä. Sen vuoksi tervehdimme ilolla talousarvioon kaupunginhallitusvaiheessa useiden puolueiden voimin tehtyjä lapsiin ja nuorisoon liittyviä lisäpanostuksia.

Hyvinvoinnin edistämiseen liittyy myös järjestöjen ja muiden toimijoiden käyttöön tarjottavien tilojen turvaaminen. Kaupungilla on yhteisötiloja yli kymmenessä kaupunginosassa, ja ne toimivat kuntalaisten avoimina kohtaamispaikkoina. Hienoa, että meillä päättäjillä on yhteinen tahtotila turvata esimerkiksi Aleksinkulman ja Honkapirtin toimijoiden työn jatkuminen tilojen poistuessa väliaikaisesti tai pysyvästi pois käytöstä.

 

Myös pitkään niukkuudessa eläneet koulut toivovat pientä lisämäärärahaa, jonka he voivat itse tarpeidensa mukaan kohdistaa joko tarvikkeisiin tai toimintaan ja aktiviteetteihin. Tällainen kädenojennus on monelle se paljon kaivattu resurssi, jolla voidaan lisätä laatua, toiminnallisuutta ja parantaa oppimiskokemusta. Siksi olemme yhdessä SDP:n kanssa valmistelleet esityksen koulujen lisämäärärahan nostamisesta. Teemme myöhemmin tässä kokouksessa tämän peruskoululaisten oppimista tukevan aloitteen. Tällöin meillä kaikilla valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä konkretiaa oululaisten lasten hyväksi.

Lopuksi me vihreät haluamme alleviivata yhteistyön merkitystä: vähemmän poteroita ja enemmän keskustelua, kuuntelua ja aidosti hyvää yhteistyötä. Niin se Oulu ennenkin menestyksensä rakentanut – konsensuksella. Toivomme palaamista tähän toimintamalliin. Kiitos.”