Ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä, osa 4: Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mikko Raudaskoski

Mikko Raudaskoski on Oulun kaupunginvaltuuston vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kaupunki

Julkaistu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulu julkaisee kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelystä. Valtuusto jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman käsittelyä 11. joulukuuta. Valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä etenevässä sarjassa on vuorossa vasemmistoliitto, jonka puheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Mikko Raudaskoski.

”Hyvinvointialue Pohteen taloustilanne on huolestuttava, kun toimintoja ja palveluita leikattiin jopa 90 miljoonalla eurolla valtiovallan tiukassa ohjauksessa.

Pohteen leikkaukset heijastuvat eittämättä myös oululaisten elämään. Tällöin korostuu erityisesti hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ennaltaehkäisevä rooli sekä sivistyslautakunnan tuen kohdentaminen lapsille ja nuorille oikea-aikaisesti sekä riittävästi niin varhaiskasvatuksessa kuin koko opinpolun aikana.

 

Vaikka Oulun taloustilanne on Pohteen tilanteeseen verrattuna parempi, niin vähintäänkin harmaita pilviä liittyy rakennusalaan, jossa rakennustyömaat ovat hiljentyneet.

Tässä rakennusalan ahdingossa on syytä pitää kiinni kaupungin omista rakennushankkeista ja toteuttaa ne suunnitelmien mukaisesti.

Valtio kurmuuttaa myös Oulua, kun valtiovarainministeriö ilmoitti yllättäen valtionosuuksien leikkaamisesta 19 miljoonalla eurolla. Onneksi nuo leikkaukset tullaan jaksottamaan useammalle vuodelle eivätkä ne kohdistu vuodelle 2024.

Tässä rakennusalan ahdingossa on syytä pitää kiinni kaupungin omista rakennushankkeista ja toteuttaa ne suunnitelmien mukaisesti.
Mikko Raudaskoski (vas.)

Rakennusalan lama osaltaan lisää työttömien määrää. Työttömyysluvut olisi syytä saada alentumaan nykyisestä, jotta myös kaupungin maksamilta yli 20 miljoonan euron sakkomaksuilta vältyttäisiin. Ja tietenkin jokaisen yksilön työllistyminen on tärkeää.

Kaupungin henkilöstö on tärkeä voimavara. Siksi on tärkeää pitää huolta kaupungin henkilöstön hyvinvoinnista. On hyvä, että liikunta- ja kullttuurisetelin arvoa ei ole lähdetty leikkaamaan, kuten tapahtui aiempina vuosina, kun kaupungin taloutta tasapainotettiin.

 

Ilmastomuutoksen torjumisesta on pidettävä johdonmukaisesti kiinni kaupungin ja koko konsernin tasolla. Sanginjoen luonnonsuojelualueella on ihan konkreettisesti, mutta myös symbolisesti osaltaan merkitys ilmastomuutoksen ehkäisemisessä. Toivottavasti kuntalaiset ja turistit löytävät runsain joukoin Sanginjoen luonnonsuojelualueen virkistysalueena.

Kulttuuripääkaupunki 2026 -hanke on jo nyt tuonut pöhinää kaupunkiimme. Hanke on syytä pitää esillä eri tavoilla ja koko ajan.”