Ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä, osa 2: Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Risto Päkkilä

Risto Päkkilä on Oulun kaupunginvaltuuston keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kaupunki

Julkaistu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulu julkaisee kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelystä. Valtuusto jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman käsittelyä 11. joulukuuta. Valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä etenevässä sarjassa on vuorossa keskusta, jonka puheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Risto Päkkilä.

”Käsittelyssä oleva talousarvio ja taloussuunnitelma on ensi vuoden osalta alijäämäinen. Sen tosin piti muuttua paremmaksi suunnittelukauden loppua kohti mentäessä.

Olemme kaikki saaneet lukea lehdistä ja kuulleet eri tiedotusvälineistä, kuinka maan hallitus on antamassa raippaa kunnille ja vähentämässä valtionosuuksia kunnilta pysyvästi. Oulukaan ei tästä raipan heilutuksesta jää osattomaksi.

Arvio valtionosuusleikkauksesta on noin  80 euroa / asukas, mikä tietää rajua palvelujen karsimista.  Kun tiedämme, että budjetista noin 77 prosenttia on sivistyslautakunnan toimintoja, kohdistuu auttamatta suurin osa leikkauksista sivistyslautakunnan toimintoihin, opetukseen, varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja niin edelleen.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä valtioneuvoston suunnitelmaan pitää saada muutos yhdessä muiden kaupunkien ja kuntien kanssa. Nyt jos koskaan tarvitaan edunvalvontaa.

 

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026 ovat meillä ainakin vielä tässä vaiheessa investointien vuosia. Investoinnit ovat historiallisen suuret ensi vuonna, 239,9 miljoonaa euroa, ja koko suunnitelmakaudella noin 600 miljoonaa.  Velkaa siis joudumme ottamaan.

Keskustan valtuustoryhmä näkee kuitenkin tulevat investoinnit elinvoimainvestointeina, jotka luovat toimeliaisuutta alueellemme ja antavat entistä paremmat mahdollisuudet elää, asua ja yrittää kaupungissamme ja alueellamme.

 

Nostan tässä yhteydessä esille asian, joka on puhuttanut ryhmäämme. Meidän investointimme ovat tulevina vuosina suuret, ja nyt onkin aika pohtia miten ja millä tavalla rakennutamme tulevaisuudessa, sillä jos nykyinen trendi jatkuu, että joka hankkeeseen joudutaan myöntämään lisämäärärahoja, olemme tuhon tiellä.

Nyt on aika tarkastella ja uudistaa rakennuttaminen, suunnittelu ja rakentaminen, sillä jos näillä tulevan vuoden rakentamisen volyymeilla onnistumme, tuo se meille myös tasapainoa talouteen. Tunnistan, että tästä asiasta on keskusteltu ryhmien välillä ja olemme yksimielisiä siitä, että vaihtoehtoisia toimintatapoja pitää etsiä. Tiedän, että työhön on ryhdytty ja asiaa pohditaan, mutta pohtiminen ei riitä, tarvitsemme myös tuloksia.

 

Meidän investointimme ovat tulevina vuosina suuret, ja nyt onkin aika pohtia miten ja millä tavalla rakennutamme tulevaisuudessa, sillä jos nykyinen trendi jatkuu, että joka hankkeeseen joudutaan myöntämään lisämäärärahoja, olemme tuhon tiellä.
Risto Päkkilä (kesk.)

Keskustan valtuustoryhmä jätti kuusi talousarvioesitystä kaupunginhallituksen käsittelyyn, joista osa hyväksyttiin yksimielisesti. Meille on tärkeää, että:

  • Vuosia esillä ollut asia, oululaisten tonttiliittymien aurausten kustannukset ja toteutusmalli, selvitetään syksyyn 2024 mennessä.
  • Nuorisopalveluiden NURRI-hankkeesta saadut käytänteet pysyviksi palveluiksi näemme tärkeäksi.
  • Haukiputaan liikuntapalvelujen rakentaminen hajautetulla mallilla, jossa turvataan eri urheilulajien ja myös jalkapallon ja yleisurheilukilpailujen mahdollisuus. Toteutus vuosien 2024–2025 aikana.
  • Lisäksi esitimme kolmen miljoonan määrärahan lisäystä korjausvelan kasvun taittamiseksi vuosille 2024–2026.

Näihin esityksiimme saimme muiden ryhmien tuen, ja ne hyväksyttiinkin yksimielisesti.

Lisäksi tuimme ja tuemme esillä olleita hyviä esityksiä, kuten teatterin avustuksen nostoa koska näemme sen tarpeellisuuden toiminnan kehittämisen kannalta. Kulttuuripalvelut, joita teatterikin edustaa, on keskustan valtuustoryhmän mielestä osa vetovoimaisuuttamme, ja palveleehan teatteri laajempaakin aluetta kuin Oulua.

Koemme tärkeänä myös yhteisöllisyyden ja sen, että yhteisöjen tilatarpeet mahdollistetaan kaupunkimme eri alueilla nyt ja tulevaisuudessakin.

 

Keskustan valtuustoryhmä näkee ja pitää tärkeänä hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan työn, mutta samalla olemme huolissamme Pohteen ja kaupungin välisestä yhteistyöstä, joka pitää saada mahdollisimman pian toimivammaksi.

Lopuksi haluan lausua kiitokset omasta ja keskustan valtuustoryhmän puolesta hyvästä ja rakentavasta talousarvioprosessista. Erityiskiitos viranhaltijoille, jotka tuottavat meille materiaalia ja laskelmia ja vastaavat puheluihimme ja sähköposteihin, voisiko sanoa jopa vuorokaudenajasta riippumatta.

Eri luottamushenkilöille ja ryhmille iso kiitos hyvästä ja mielestäni rakentavasta työstä, jota olemme tehneet. Keskustan valtuustoryhmä haluaa tehdä kaikkien ryhmien kanssa myös tulevaisuudessakin yhteistyötä ja tehdä Oulusta edelleen asteen verran paremman paikan elää, asua, opiskella, yrittää, ja tietysti tehdä myös yritysmyönteisemmän kaupungin.

Keskustan valtuustoryhmä tulee tekemään yhden muutosesityksen.”