Ryhmäpuheenvuorot Oulun kaupungin talousarviokäsittelyssä, osa 1: Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho

Sami Pikkuaho on Oulun kaupunginvaltuuston kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Kaupunki

Julkaistu:

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Mun Oulu julkaisee kaikkien valtuustoryhmien ryhmäpuheenvuorot kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelystä. Valtuusto jatkaa vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025–26 taloussuunnitelman käsittelyä 11. joulukuuta. Valtuustoryhmien suuruusjärjestyksessä etenevän sarjan aloittaa kokoomus, jonka puheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Sami Pikkuaho.

”Ensimmäiseksi haluan kiittää kokoomuksen ryhmän puolesta kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita. Kiitän myös poliittisia puolueita neuvotteluista, jotka ovat sujuneet erinomaisen hyvin. Oululaisessa päätöksenteossa on nähtävissä nyt selkeästi kaikkien puolueiden taholta aito halu tehdä kauas katsovia päätöksiä. Siitä esimerkkinä on kaupungin taloudellinen sitoutuminen areenahankkeeseen, jalkapallostadioniin ja päätös ostaa merkittävä maa-alue asemakeskuksen toteuttamiseksi. Kokoomuksen ryhmä antaa näille päätöksille erityisen suuren arvostuksen. Tahtotilamme on saada vietyä näitä hankkeita mahdollisimman nopeasti toteutukseen. Kärkihankkeemme tulee priorisoida ja vahdittaa niitä hankeyksikön dynaamisella työllä.

Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja suunnitelmaksi tuleville vuosille on vahvasti tulevaisuuteen katsova. Kokoomukselle on tärkeää sen erityinen yritysmyönteisyys. Olemme hyväksymässä Oululle suunnan, joka lisää varmuudella kaupunkimme vetovoimaa ja kilpailukykyä. Voidaan puhua vuosisadan investoinneista. Ne kohdistuvat kouluihin, päiväkoteihin, monitoimitaloihin, uimahalleihin ja muuhun infraan. Sen lisäksi, että ne tuovat työpaikkoja erityisesti ahdingossa olevalle rakennusalalle, ne nostavat palvelutasoamme ja luovat yksityisiin investoijiin uskoa sijoittaa Ouluun. Uusien työpaikkojen, työvoiman ja asukkaiden saaminen on elinehto meille, jotta voimme verotulojen kasvun myötä säilyttää kyvyn hoitaa kasvavaa velkaamme. Nyt tiedossa olevat merkittävät yksityiset investointihankkeet pitää mahdollistaa joustavilla ja nopeilla kaavoitus- ja lupaprosesseilla.

 

Oulun tavoite olla yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus toteutuu vain määrätietoisilla toimilla parantaa yritysten tarpeiden ennakointia. Oululla tulee olla yritystontteja nykyistä selkeästi enemmän keskeisiltä ja halutuilta alueilta. Kaavoittamalla rohkeasti isommille yrityksille teollisuusalueita muun muassa sataman läheisyyteen ja huolehtimalla liikenneväylien toimivuudesta sekä energiansaannin turvaamisesta olemme vahva vaihtoehto suuryritysten sijoittumiselle. Vähintään yhtä tärkeää on kehittää edelleen kykyämme palvella pieniä ja keskisuuria yrityksiä nopeasti ja ratkaisukeskeisesti, yhden luukun periaatteella. Kaikki lähtee palveluasenteesta, ja se meidän pitää hioa kuntoon läpi kaupungin kaikkien toimialojen.

Investointien suuri määrä on myös suuri taloudellinen haaste. Vaarana on vauhtisokeus. Vaikka Oulu kestää vertailun suurimpien kaupunkien kesken, tulee velkaantuminen olemaan mittavaa. Sen edessä on löydettävä keinot talouden tasapainottamiseen.

 

Perusinvestointien kustannusarviot menevät meillä hankesuunnittelun raamista yli. Se on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus. Kilpailutusta ja suunnittelua täytyy uudistaa konkreettisesti, ja on luotava uusi toimintatapa. Kaupungin tulee jatkossa määritellä toiminnan tarve – rakennusalan toimijat esittäkööt näkemyksensä, miten tilat toteutetaan, miltä suunnitelma näyttää ja mitä se kustantaa. Siltä pohjalta sitten päätökset.

Henkilöstömenojen osalta on hyödynnettävä kaupungin hallinnon ja asiantuntijoiden voimakas eläköityminen lähivuosina. Organisaation ja tehtävien tarkastelua tulee tehdä hallitusti.

Johonkin tarvitaan lisää – jostakin pois, myös vähennyksiä on löydettävä. Samanaikaisesti henkilöstön hyvinvoinnista ja koulutuksesta on pidettävä huolta. Monituottajuuden mahdollisuudet on hyödynnettävä entistä tehokkaammin.

Olemme hyväksymässä Oululle suunnan, joka lisää varmuudella kaupunkimme vetovoimaa ja kilpailukykyä. Voidaan puhua vuosisadan investoinneista. Ne kohdistuvat kouluihin, päiväkoteihin, monitoimitaloihin, uimahalleihin ja muuhun infraan.
Sami Pikkuaho (kok.)

Sivistystoimialan merkitys on sekä kaupunkimme tulevaisuuden rakentamisen että talouden kannalta merkittävin. Samalla kun meidän on huolehdittava laadukkaasta opetuksesta, tulee meidän pystyä toteuttamaan se kustannustehokkaasti. Tänä vuonna tehdyt kouluverkkoratkaisut eivät ole riittäviä tulevina vuosina. Vaikka tähtäämme asukasmäärän kasvuun, on tosiasia, että kaikkien mittareiden mukaan vuosikymmenen lopussa meillä on valitettavasti tuhansia lapsia vähemmän kuin nyt. Kokoomuksen valinta on edelleen säästää seinistä, ei opetuksen laadusta.

Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara on kasvanut. Kokoomus näkee ennaltaehkäisevän työn tärkeänä. Mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen ja hoitoon pääsemättömyys on kestämätön tilanne.

Vaikka vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista on hyvinvointialueella, kaupungin tulee vaikuttaa laadukkaalla varhaiskasvatuksella, koulutuksella, harrastusmahdollisuuksilla ja turvallisella kaupunkiympäristöllä syrjäytymisen vaaraan.

 

Kokoomus on mukana myös talousarvion yhteisessä tavoitteessa lisätä resurssia nuorisorikollisuuden torjumisessa.

Haluamme rakentaa valtuuston suurimpana ryhmänä keskinäistä puolueiden välistä luottamusta ja yhteistyötä. Olemme ilolla todenneet, että henkilösuhteet muihin puolueisiin ovat kunnossa ja yhteistyö on sujuvaa. Siitä kiitos kaikille ryhmille ja valtuutetuille!

Kokoomuksella ei ole omia talousarvion kustannuksia lisääviä esityksiä tässäkään talousarvion käsittelykokouksessa. Kiitos!”