Romanityössä menossa hyvä vire Oulussa

Kaupungin vuosittain järjestämä Kaikkien kesäfestari koetaan Kuusisaaressa jälleen 7. kesäkuuta. Romanitoimijat ovat mukana festivaalilla. Kuva: Senja Valentin

Kaupunki

Julkaistu: Kirjoittaja: Sirpa Anneli Tarkkinen

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Suur-Oulun alueella asuu arviolta 400 – 500 romania ja heidän asemaansa kuntalaisina pyrkii kohentamaan Oulun kaupungin romanityöryhmä.

Romanityöryhmä on ollut toiminnassa vuodesta 2013. Sen tavoite on kohentaa romanien arkea vahvistamalla heidän osallisuuttaan ja työllistymistään. Lisäksi pyritään tukemaan romaneja jatko-opinnoissa, puuttumaan syrjintään sekä edistämään romanien asumisen asioita. 

Edistetään osallisuutta Oulussa

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston suunnittelija, Pohjois-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan sihteeri ja Oulun romanityöryhmän varapuheenjohtaja Henry Lindgren sanoo, että romanityöryhmän työ perustuu valtakunnalliseen romanipoliittiseen ohjelmaan.

”Uusimmassa ohjelmassa korostuu elämänkaariajattelu ja siinä otetaan huomioon kaikenikäiset ihmiset. Romanipoliittisessa ohjelmassa ovat esillä romanit palvelujärjestelmässä ikäryhmittäin, heidän koulutustasonsa parantaminen eri asteilla sekä opintojen nivelvaiheissa, työllisyyden parantaminen ja tuloerojen kaventaminen, asumishaasteiden purkaminen sekä kielen ja kulttuurin tukeminen”, kertoo Lindgren.

Paikallisromanityön tarkoitus on edistää hyviä väestösuhteita sekä tuoda romanien ääni kuluviin. Tätä työtä pyritään aina tekemään alueen omista tarpeista ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

”Romanityöryhmä on hieno osoitus poikkihallinnollisesta yhteistyöstä.
Kokonaisuudessaan pyritään edistämään romanien asemaa ja osallisuutta kuntalaisena Oulussa. Syrjintään puuttuminen on iso asia”, sanoo Lindgren.  

Oulu toimenpiteiden edelläkävijänä

Romanipoliittisen ohjelman tavoitteiden edistämiseksi ja paikallisen romanityön tueksi on laadittu Maaro-ohjelma, jota kunnat ovat voineet hyödyntää paikallisessa romanityössä. Näitä toimenpiteitä Oulussa on toteutettu suunnitelmallisesti ja paikalliset tarpeet huomioiden. 

Suomen ensimmäiset Maaro-toimenpiteet tehtiin Oulussa ja Kajaanissa. Lisäksi ne on huomioitu sekä valtakunnallisesti että EU-tasolla. 

Toimenpideohjelmaan kirjattiin 21 toimenpidettä, joista toteutettiin 18. Yksi konkreettinen toimenpide on, että romaniväestöä kuultiin järjestelmällisesti koronan aikana. 

Oulun romaneille tehtiin myös kysely. Sen tuloksia hyödynnettiin juuri julkaistussa valtakunnallisessa romanipoliittinen ohjelma 3:ssa, joka ulottuu vuoteen 2030.  

Kyselyn vastauksista ilmeni, että romanit kokevat Oulun turvallisena, mutta syrjintää koetaan erityisesti asumisen asioissa ja julkisessa tilassa. 

”Romaneista 90 prosenttia näkee koulutuksen myönteisenä. Keskustelemme romanien kanssa siitä, millaista koulutusta yleensä halutaan ja lisäämme osallisuutta kerhoilla, leireillä ja romaninuorten illoilla. Romanimiehille olemme järjestäneet yhteisöllistä kerhotoimintaa”, Lindgren kertoo.

Ilonaiheena perheleiri

Oulun kaupungin monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori ja romanityöryhmän puheenjohtaja Sari Lahdenperä näkee, että työryhmän työskentely on kohentanut romanien vaikutusmahdollisuuksia Oulussa. 

”Yhteistyö romanitoimijoiden kanssa on tiivistynyt”, sanoo Lahdenperä.  

Oulun Naisten Kulman tukipisteellä työskentelevät romanityöryhmän jäsen Senja Valentin ja Anne Holm Romano Mission ry:n rikostaustaisten tukipalveluista. Naisten Kulma on matalan kynnyksen kohtaamispaikka missä huomioidaan asiakas ja hänen kulttuurinsa. Naisten Kulmassa myös tuetaan rikoskierteeseen joutuneita naisia ja heidän perheitään.

Romanityöryhmän osallisuuden tavoitetta edistetään eri toimijoiden kanssa esimerkiksi toivotulla perheleirillä elokuussa. 

”Sitä on valmisteltu Karjasillan seurakunnan kappalaisen Jonne Pirkolan kanssa. Perheleirille on jo ilmoittautunut 80 romania”, iloitsee Valentin.

Työtä Oulun ja koko Suomen hyväksi

Lähiaikoina on tulossa Oulun seudun ammattiopiston henkilöstölle koulutusta romaniväestön kohtaamisessa. 

Lindgren huomauttaa, että kaupungin ja romanien välinen yhteistyö on oppimisen paikka molemmille toisiinsa tutustumisessa. 

”Työmme on kaikkien hyödyksi ja koko Suomen hyödyksi”, vakuuttaa Lindgren. 
”Työryhmä on tähän asti hakenut paikkaansa, mutta nyt meillä on mukana huipputyyppejä, jotka työskentelevät yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Lisäksi tiedämme mitä kukakin tekee sekä romanityössä että kaupungilla”, miettii Valentin. 

Lindgren muistuttaa, että romanityöryhmä tukee myös romanien kaksoisidentiteettiä: romanit ovat sekä suomalaisia että romaneja.